Economie
17 mei 2013 | door: Noud Janssen, Voorzitter LLTB

Wij willen de beste boeren blijven

De Nederlandse agrarische sector behoort tot de beste van de wereld. Die positie willen wij boeren graag behouden. De beste zijn en de beste blijven! 

"Verbinden van onderwijs aan bedrijven en economie ligt aan de basis van het succes van onze agrarische sector"

Wij, boeren van Nederland, behoren tot de besten ter wereld. Dat komt mede door ons groene opleidingssysteem, onze uitmuntende universiteit Wageningen en hogescholen, maar ook door een overheid die zich bewust is van het belang van een gezonde en kennisintensieve sector. Dat was zo, dat is zo, maar… het blijft niet vanzelfsprekend zo! 

Een belangrijke ontwikkeling in het groene onderwijs is het afnemende aantal leerlingen. Minder leerlingen betekent minder inkomsten en dat geeft problemen. Het wordt moeilijker goede vakdocenten vast te houden en de kwaliteit komt onder druk te staan. 

   

Een groene kijkrichting
Wat hebben we nodig? Ondernemers hebben behoefte aan brede managementopleidingen met een groene kijkrichting. Een kleine groep bestaande uit het “middenkader” neemt taken van de ondernemer over, maar het grootste deel van de “vreemde arbeid” op bedrijven wordt ingevuld door flexibele en relatief laaggeschoolde arbeidskrachten.

 

De problemen zitten bij de groene vakopleidingen, de vaktechnische scholing van toekomstige ondernemers en medewerkers. Hoe houden we daar de kwaliteit op een niveau dat wij, ondernemers nodig hebben? LTO denkt dat vaktechniek meer aandacht dient te krijgen, zowel in MBO opleidingen als voor cursussen en trainingen. De visie van LTO Nederland is dat we het groene onderwijs weer op de juiste schaal moeten brengen. De behoefte aan hoge kwaliteit blijft maar dit kan op veel minder locaties. Samenwerking tussen onderwijsaanbieders is nodig om voldoende grote klassen te vormen en om goede docenten te behouden. 

Agrarisch ondernemers

Ook agrarisch ondernemers kunnen worden ingeschakeld. Zij zijn heel goed in staat hun kennis aan anderen over te dragen. Mijn ervaring is dat het goed is om als ondernemer met het onderwijs in gesprek te gaan. Er wordt geluisterd! Wij zijn hun markt! En wij hebben het onderwijs ook veel te bieden. Het delen van onze kennis en ervaring betekent dat de praktijk het onderwijs in komt, essentieel voor een beroepsopleiding.

  

De vanouds goede samenwerking van ondernemers en het agrarisch onderwijs zou overigens wel eens het gevolg kunnen zijn van onze unieke positie binnen het ministerie van Economische Zaken. Verbinding van onderwijs aan bedrijven en aan economie dat is de basis van onze Nederlandse succesformule.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Noud Janssen, Voorzitter LLTB
Wij willen de beste boeren blijven - 17 mei 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer