Natuur en Milieu
21 mei 2013 | door: Kristof Gladinez, student ir. werktuigkunde, lid van denktank YERA

Windmolens zijn gevaarlijker dan kerncentrales

Jan Bens van het FANC verklaart dat het veiligheidsrisico van windmolens aanzienlijk groter is dan bij kerncentrales. Is dit wel degelijk zo? Welke gevaren zijn er dan zoal?

"Het veiligheidsrisico van windmolens is aanzienlijk groter dan bij kerncentrales"

De publieke opinie heeft sinds Fukushima geen goed woord meer over voor kernenergie. Het gevaar per geproduceerde eenheid energie is voor kernenergie nochtans lager dan voor elke andere energiebron. Met slechts 0,04 doden per terrawattuur (Twh) is kernenergie statistisch gezien significant beter dan windenergie, waardoor per Twh 0,15 mensen omkomen. Betekent dit dat Jan Bens volledig gelijk heeft?

   

De mediagenieke uitspraak van de FANC-topman moet wellicht ietwat genuanceerd worden. Hij postuleert dat windmolens nabij chemische industrie een potentieel risico inhouden. Op zich is dit correct: een windmolen kan serieuze schade aanrichten wanneer hij faalt. Het grootste gevaar treedt op wanneer een windmolen door een mechanisch defect bij sterke wind niet meer onder controle valt te houden. De wieken versnellen dan tot ze bezwijken onder de rotatiekrachten. Een rondvliegende wiek kan tot enkele honderden meters verder schade aanrichten. Het plaatsen van windturbines in weinig bevolkte gebieden en terreinen met ongevaarlijke industriële activiteiten reduceert het risico dus zeer sterk. De Vlaamse overheid stimuleert echter de bouw van windturbines in industriegebieden. Deze keuze is dus niet optimaal. Een doordachte veiligheidsstudie is in dan ook noodzakelijk.

  

De veiligste energiebron?

Om de risico's van windenergie te minimaliseren verplicht de Vlaamse overheid het opstellen van een lokalisatienota met een veiligheidsstudie bij de bouw van één of meerdere windturbines. Het doel van deze nota is om risico's te vermijden. Dat een losgekomen wiek zomaar een chloorleiding zal doorboren, zoals Bens aanhaalt, is onwaarschijnlijk. De kans op een kernramp is echter nog veel kleiner. Hiertegenover staat dat als er iets met een kerncentrale gebeurt, de gevolgen veel groter zullen zijn.

   

Op basis van het aantal doden is kernenergie tot nu toe de veiligste energiebron die we kennen, zelfs als we Fukushima en Tsjernobyl in de berekening mee nemen. Dit criterium stelt de situatie wel heel simplistisch voor. De gevolgen in bijvoorbeeld Fukushima waren veel ingrijpender. Duizenden mensen werden geëvacueerd, de economische schade liep in de miljoenen en het staat vast dat het milieu ernstige schade opliep. Zelfs als de Japanse overheid het gebied schoonmaakt, zal het wellicht nog een tiental jaar duren vooraleer het gebied bewoonbaar is en bewerkt kan worden. Windenergie zal nooit een ramp veroorzaken met dergelijke rampzalige gevolgen.

   

Conclusie
De objectieve cijfers tonen aan dat kernenergie op wereldschaal zeer betrouwbaar is gebleken. De weinige ongevallen zijn echter steeds zo imposant dat de publieke opinie zich in een ruk achter een kernuitstap schaart. Wat al te vaak vergeten wordt is dat die kernenergie vervangen moet worden, en dat elke energiebron gevaren met zich meebrengt. Het stigmatiseren van windenergie als 'gevaarlijk' is echter zinloos: het doordacht plaatsen van windturbines in veilige gebieden zorgt ervoor dat het risico sterk gereduceerd kan worden. Dit vereist natuurlijk wel een coherente regelgeving op het gebied van inplanting van windturbines, gebaseerd op een risicoanalyse. Net zoals dit voor kerncentrales en bij uitbreiding van elke energiecentrale in het vervolg ook doordacht moet gebeuren. Bens spreekt dus de waarheid, maar een sterke nuance is op zijn plaats. De risico’s zijn van verschillende aard. Kerncentrales zijn zeer betrouwbaar maar een falende is desastreus. Windturbines daarentegen hebben een relatief grotere faalkans maar met eerder beperkte, lokale gevolgen.

 

Voor meer informatie:

http://www.yera.be 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kristof Gladinez, student ir. werktuigkunde, lid van denktank YERA
Windmolens zijn gevaarlijker dan kerncentrales - 21 mei 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer