Onderwijs
22 mei 2013 | door: Thomas Vanhoutte, Student

Het Amerikaans onderwijssysteem: inferieur of superieur?

In België betaal je als student aan een hoger onderwijsinstelling jaarlijks iets meer dan 600 euro collegegeld om aan het academisch jaar in België te beginnen als voltijds student. Een peulenschil.

"Collegegelden in de VS zijn met $32.000 gemiddeld 38 keer hoger dan in België. "

Want als u denkt dat dit al een behoorlijke som is om te betalen, dan wil ik u er toch op wijzen dat het onderwijs in Vlaanderen zeer goedkoop is in vergelijking met andere landen. Dan spreek ik over spotgoedkoop. In de Verenigde Staten is het gemiddelde collegegeld 32.000 dollar en wordt studeren ineens een heel ander verhaal. Loopt dit bedrag evenredig met de kwaliteit die het Amerikaanse onderwijs kan afleveren?

  

De afgelopen vier maanden heb ik met twee andere Belgische studenten als exchange student de Verenigde Staten bezocht om daar een semester aan een typische Amerikaanse universiteit te studeren. Als laatstejaarsstudent Toegepaste Informatica op het studiegebied Bedrijfskunde, kreeg ik samen les met Amerikaanse studenten Bachelor in Business Administration.


Amerika, het hart van de wereld

Het werd snel duidelijk dat de studenten met wie ik sprak van mening zijn dat hún Amerika het middelpunt vormt van de wereld; en alle goede dingen komen dan ook uit hun land. Toegegeven, ze kennen de geschiedenis van hun land zeer goed. Europa, dat weten ze amper aan te wijzen op een wereldkaart, Rusland is deel van de Europese Unie en Belgium dat ligt ergens in Zuid-Amerika. Dit zijn werkelijk antwoorden die ik kreeg tijdens gesprekken met Amerikaanse medestudenten. Zij kennen klaarblijkelijk niets van buitenlandse geschiedenis en aardrijkskunde. Triest voor een leidinggevend land zoals de VS.


Vierjarige bachelor opleidingen

De Verenigde Staten hanteert al jaar en dag de bachelor-master structuur en recent gebruiken ook wij in Europa die term om het niveau van een hoger onderwijsopleiding naam te geven. Een bacheloropleiding, echter, duurt in de VS vier jaar. Een masteropleiding behalen duurt nog eens twee tot drie jaar. Ter vergelijking, in België duurt een professionele bachelor drie jaar en het behalen van een master vier jaar; of vanuit een professionele opleiding in totaal vijf jaar.

 

Toch is een vierjarige bachelor voor vele Amerikaanse studenten een illusie. Slechts 1 op de 3 studenten studeert werkelijk af in die vier jaar, meer dan de helft doet er zes jaar over. Een reden is dat studenten doorheen het jaar minder vakken opnemen om zo te kunnen werken en al een deel van hun inschrijvingsgeld kunnen afbetalen. Zowat iedere student rekent dan ook op een student loan; geld dat natuurlijk moet worden terugbetaald. Na vier jaar studie heeft een gemiddelde Amerikaanse student al ruim 120.000 dollar betaald aan collegegelden. Zonder boeken, zonder studentenkamer of andere bijkomende kosten. Een student begint dus aan zijn professionele carrière met een berg aan schulden.


Studiebeurzen

De afstuderende bachelorstudent in de Verenigde Staten is, van wat ik gedurende mijn verblijf heb kunnen waarnemen, iemand die sterk getraind is aan de hand van business cases, maar die de oogkleppen nog niet heeft afgezet.

  

De Amerikaanse overheid pompt elk jaar miljarden dollars in hun onderwijssysteem aan de hand van studiebeurzen. Dit maakt het mogelijk dat iedereen die wil studeren en een passende GPA (Grade Point Average) score heeft, kan studeren. Toch heeft deze maatregel ervoor gezorgd dat de collegegelden bleven stijgen de afgelopen jaren. Sinds 2000 is het collegegeld gemiddeld 1.000 dollar gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De studenten kregen tenslotte toch een krediet of beurs en bijgevolg verhoogden de instellingen systematisch hun collegegelden.


Top of flop

In Vlaanderen staat onderwijs als prioriteit op de agenda van de Vlaamse overheid. Deze overheid ziet onderwijs als cruciaal en als de beste investering in de toekomst. In de Verenigde Staten vormen het gevangeniswezen en de gezondheidszorg de grootste staatsuitgaven. Niet de centrale overheid, maar iedere staat heeft zijn eigen regels en bepaalt grotendeels zelf hoe het de budgetten (het belastinggeld) verdeelt. Onderwijs kent geen direct economisch voordeel en dus werd daar enorm op bespaard. Onderwijs wordt in de VS gezien als een keuze, een investering. Ook zonder opleiding kan men nog altijd succes hebben in het leven.

  

Amerikaanse instellingen zoals MIT, Yale, Princeton en Harvard worden nog steeds geprezen als topuniversiteiten; toch doet mijns inziens de gemiddelde college of university het niet goed in vergelijking met Vlaamse instellingen. De investeringen die een university daar doet, liggen dan ook helemaal verkeerd. Er is een dik betaalde decaan per School (zoals School of Business), een voorzitter van de university, talloze vicevoorzitters per dienst, een voorzitter van Accommodation, een voorzitter voor Outdour activities en ga zo maar door. Al die posten hebben ook een prijskaartje en hoewel niemand zijn post wilt afstaan eenmaal verworven, zou dit toch anders moeten. Investeringen in beter materiaal, een betere opleiding voor de docenten, de verlaging van de kostendruk voor studenten, … dat zouden vele betere alternatieven zijn en het onderwijs hier ten goede komen.

   

Dat een student stopt met college of er zelfs niet eens aan begint, puur vanwege het financiële aspect van het studeren is uiterst jammer. Tijd dus dat de Amerikaanse overheid meer begint te investeren in onderwijs, een essentiële bouwsteen voor een gezonde maatschappij.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Thomas Vanhoutte, Student
Het Amerikaans onderwijssysteem: inferieur of superieur? - 22 mei 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer