Emancipatie
14 juni 2013 | door: Leanne Piard

Bestrijd discriminatie niet met discriminatie

Het aandeel vrouwen dat een topfunctie bekleedt blijft erg laag. Wat ertegen wordt gedaan, is echter niet de oplossing.

"Steeds vaker worden de mannen gezien als de grote boosdoener, maar zijn zij de enigen?"

Vrouw & Carrière, Women at the top, Top-100 machtige vrouwen-feest. Het zijn drie van de vele evenementen die worden georganiseerd voor ambitieuze vrouwen die een positie in de top van het bedrijfsleven ambiëren. Deze evenementen zijn in het leven geroepen om vrouwen te stimuleren en te faciliteren in het bereiken van deze ambitie. De overheid probeert hier aan bij te dragen door een streefcijfer van 30% voor het aantal vrouwen in Raden van Commissarissen (RvC) en Raden van Bestuur (RvB) van grote vennootschappen in te voeren. Ondanks deze interventies neemt het aantal vrouwen in de top niet of nauwelijks toe.

 

Termen als ‘de plakkende vloer’, ‘het glazen plafond’ en ‘the old boys network’ worden al snel genoemd als oorzaak van het aantal vrouwen in de top. Kort gezegd wordt de mannelijke buitenwereld beschuldigd van discriminatie en wordt deze gezien als de grote boosdoener. Ik was hier niet geheel van overtuigd en besloot hier een klein onderzoek aan te wijden. Hierbij nam ik persoonlijkheid als uitgangspunt.

 

Big Five

Je persoonlijkheid bepaalt voor een belangrijk deel of je goed functioneert op je werk. Er wordt vaak verondersteld dat persoonlijkheid een bijna net zo grote rol speelt als intelligentie. Daarom maakt psychologisch onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken vaak onderdeel uit van personeelsselectie. Het persoonlijkheidsmodel dat vaak voor dit soort onderzoek wordt gebruikt is de Big Five.

Zoals de naam al aangeeft bestaat dit model uit 5 dimensies. Deze zijn: 

  1. extraversie - de mate waarin een persoon sociaal, assertief, ijverig en energiek is;
  2. neuroticisme - de mate waarin een persoon zich emotioneel kan aanpassen, gevoelig is voor prikkels uit de omgeving en behoefte heeft aan zekerheid;
  3. inschikkelijkheid - de mate waarin een persoon meegaand is;
  4. openheid voor ervaring – de mate waarin een persoon open staat voor nieuwe opvattingen, mensen en ervaringen;
  5. consciëntieusheid – de mate waarin een persoon gefocust en gestructureerd te werk gaat.

Veelvuldig onderzoek toont aan dat mensen die de top hebben bereikt een bepaalde set van deze persoonlijkheidskenmerken bezitten. Zo wordt een hoge score op de dimensie extraversie wordt gelinkt aan een succesvolle carrière. Dominantie, het opzoeken van sociale situaties en het rechtzetten van onvoldoende prestatie zorgen dus voor een goed verloop van de loopbaan. Ook beschikken topmensen over een lage mate van neuroticisme, wat wil zeggen dat ze  optimistisch, zelfverzekerd en vastberaden zijn. Tevens zijn zij emotioneel stabiel, wat essentieel is voor een stressvolle topfunctie.

 

Over de relatie tussen inschikkelijkheid en carrièresucces zijn uiteenlopende bevindingen gedaan. Aan de ene kant is het een nadeel om te meegaand te zijn, te veel rekening te houden met anderen en bang te zijn om de relatie met anderen te schenden. Aan de andere kant is het een nadeel om erg koppig te zijn en sterk gefocust te zijn op je eigenbelang.  

 

Voor openheid voor ervaring valt voor zowel een hoge als een lage score wat te zeggen. Mensen die hier hoog op scoren leren van hun fouten en bouwen een groot netwerk op. Mensen met een lage openheid voor ervaring hebben echter een duidelijke en meer gefocuste visie die richting biedt en houvast geeft.

 

Bij de dimensie consciëntieusheid lijkt tevens sprake te zijn van een tegenstrijdigheid. Wie hoog scoort gaat doelgericht en planmatig te werk, wat goed past bij een topfunctie.  Topmensen moeten echter ook flexibel zijn, wat  gerelateerd is aan een lage consciëntieusheid.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Wie over genoemde persoonlijkheidskenmerken beschikt, heeft alles in zich om de top te bereiken. Hoe zit het nu met het verschil tussen mannen en vrouwen? Als er gekeken wordt naar het aandeel mannen die in zich in de top bevinden, dan zou je verwachten dat mannen deze eigenschappen vaker bezitten dan vrouwen. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Beide sexen staan er gemiddeld genomen even goed voor en zouden, met betrekking tot persoonlijkheid, dezelfde kansen moeten hebben om de top te bereiken. Vrouwen hebben een voordeel op het gebied van extraversie, maar mannen hebben dit voordeel wat betreft neuroticisme.  Zowel mannen als vrouwen bezitten echter even veel succesfactoren. Conclusie: er is wel degelijk sprake van discriminatie.

 

Het argument van discriminatie en het verzet ertegen wordt echter teniet gedaan door het feit dat er tegenwoordig andersom precies hetzelfde gebeurt. Zie bijvoorbeeld de bemoeienis van de overheid en het feit dat vrouwen in de top trots verklaren dat zij een voorkeur geven aan de aanstelling van vrouwen boven die van mannen. Nu wordt er namelijk gediscrimineerd in het voordeel van de vrouwen. Dit is precies het gedrag waarvan de mannelijke buitenwereld beschuldigd wordt en dit is niet de juiste manier.

 

Pak het probleem serieus aan

Wil je serieus genomen worden en de top bereiken dan is het zaak dat je het ook serieus aanpakt. Dit kan op vele manieren. Gebruik bijvoorbeeld de eigenschappen die gelinkt zijn aan de hoge extraversie van vrouwen en ben assertief, sociaal en ijverig. Zorg ervoor dat je leidinggevende niet om je heen kan. Pas je aan aan je mannelijke collega’s en leidinggevende en zie dit niet als het verloochenen van jezelf. Je doet hetzelfde bij een bedrijfscultuur dus waarom niet op deze manier?

 

Lukt dit niet,  dan is er nog de mogelijkheid om een andere organisatie of branche op te zoeken waar je meer mogelijkheden hebt. Ik heb zelf niet de perfecte oplossing. Wat ik wel weet is dat het bestrijden van discriminatie met discriminatie niet de juiste manier is.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Leanne Piard
Bestrijd discriminatie niet met discriminatie - 14 juni 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer