Midden-Oosten
23 september 2011 | door: Rick Meulensteen, Stafmedewerker Een Ander Joods Geluid

Niet erkennen Palestijnse staat is historische fout

Deze week is het zo ver: de Palestijnse Autoriteit zal bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het lidmaatschap aanvragen voor een Palestijnse staat.

"Het nederzettingenbeleid maakt een economisch levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk."

De VS hebben aangegeven hiertegen desnoods hun veto te gebruiken; Israël heeft gedreigd met ’strafmaatregelen’. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal heeft reeds aangegeven tegen dit voornemen te zijn. Hij staat op het punt daarmee een historische fout te maken.

 

De internationale gemeenschap, van de Verenigde Staten tot de Arabische Liga, heeft zich in de afgelopen decennia uitgesproken voor een twee-statenoplossing: een Israëlische en een Palestijnse staat, in vrede en veiligheid naast elkaar. Het lijkt er nu echter op alsof landen die zich ontpoppen als tegenstander van het voornemen van de Palestijnse Autoriteit, dit uitgangspunt van de twee-statenoplossing slechts in naam koesteren, zonder stappen te zetten om deze oplossing daadwerkelijk te realiseren. Anno 2011 moeten we namelijk constateren dat hoe langer we wachten met het creeëren van een Palestijnse staat en het beeindigen van Israëls bezetting, hoe moeilijker het zal worden om twee staten te realiseren.

  

Morele grondslag

Het is vijf voor twaalf. Het nederzettingenbeleid, waardoor inmiddels ruim een half miljoen Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) wonen, maakt een economisch levensvatbare, geografisch aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk. De bezetting maakt het leven voor Palestijnen ondraaglijk, en ruïneert de morele grondslag van de Israëlische samenleving.

 

Ondanks de unanieme internationale afkeuring van het nederzettingenbeleid, dat ook door Nederland zonder voorbehoud als ‘illegaal’ wordt bestempeld, hebben alle Israëlische regeringen in de afgelopen jaren steevast doorgebouwd; in het afgelopen jaar alleen al nam het aantal kolonisten ondanks een ‘bouwstop’ met 13.000 toe. De Israëlische greep op de Westelijke Jordaanoever wordt sterker en sterker. De internationale gemeenschap, met de VS voorop, is de afgelopen jaren niet bereid gebleken een echte halt toe te roepen aan deze ontwikkelingen.

  

Andere strategie

De vredesonderhandelingen in de afgelopen jaren hebben niets opgeleverd, terwijl een einde aan de bezetting en het ideaal van twee staten, waar een meerderheid van zowel Israëli’s als Palestijnen zich achter schaart, steeds problematischer wordt. Dit vraagt om een andere strategie, voordat het te laat is. Het uitroepen van een Palestijnse staat bij de VN is zo’n alternatieve strategie, die in het licht van de omwentelingen in de Arabische wereld, met haar roep om vrijheid en democratie, ook in de Palestijnse Gebieden, niets te vroeg komt.

Het kan de huidige status quo, die de bezetting en nederzettingenbouw bestendigt, dwarsbomen. Een ruime meerderheid van VN-lidstaten zal zich, naar alle waarschijnlijkheid, uitspreken voor een Palestijnse staat; uit recente opiniepeilingen blijkt daarnaast dat een meerderheid van de bevolking van landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zich achter het initiatief schaart. Nederland slaat de historische plank mis als het volhardt in een halsstarrig ‘nee’. Daarmee spreekt Nederland zich uit tegen wat wellicht de laatste mogelijkheid is om nog tot een tweestatenoplossing te komen, en bewijst het de Palestijnen én Israël een ondienst.

 

Ingebed na 63 jaar

Drieënzestig jaar geleden riep Israël zijn onafhankelijkheid uit, in het kielzog van een VN-verdelingsplan dat voorzag in een Joodse en een Arabische staat in het Mandaatgebied Palestina. Inmiddels is Israël stevig ingebed in de internationale gemeenschap en hoeft het er niet voor te vrezen dat het die status ontnomen wordt, ondanks de angst hiervoor die door de huidige Israëlische Netanyahu-regering wordt aangewakkerd. Na drieënzestig jaar is het nu de allerhoogste tijd dat de VN, en dus ook Nederland, alsnog handelt naar dit verdelingsplan, en zich onomwonden uitspreekt voor een Palestijnse staat.

Trefwoorden:
Midden-Oosten

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Rick Meulensteen, Stafmedewerker Een Ander Joods Geluid
Niet erkennen Palestijnse staat is historische fout - 23 september 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer