Politiek
21 juni 2013 | door: Marijke Nieborg

Donorregistratie: zeker nu!

De verruiming van de Wet op Orgaandonatie is minstens zo ingrijpend als een wijziging in het donorregistratiesysteem. Reden te meer om te registreren.

"Nieuwe wetswijziging kan bij niet-geregistreerde patiënten leiden tot onnodige medische handelingen."

Zodra er in Nederland weer plannen op tafel komen om iets te veranderen aan het donorregistratiesysteem, in de hoop de wachtlijst te verkorten, laait de discussie weer op. Het zelfbeschikkingsrecht wordt aangehaald. Nu werkt het zo; wie niet geregistreerd staat laat de keuze over aan zijn nabestaanden. Daarom komt er per 1 juli een wetswijziging. Deze ‘verruiming op de Wet op Orgaandonatie’ houdt het volgende in: bij een stervende patiënt die niet geregistreerd staat in het donorregister en van wie nog geen nabestaanden zijn getraceerd mogen artsen voorbereidende handelingen verrichten die eventuele orgaandonatie mogelijk maken. Volgens de website Knmg.artsennet.nl verandert er niet heel veel, de nieuwe wet zal beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Minister Schippers is positiever en denkt dat er tientallen levens meer gered kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat de nabestaanden meer tijd hebben om te beslissen. Toch vind ik (zelf groot voorstander van orgaandonatie) het problematisch dat er medische handelingen worden verricht bij patiënten die zelf geen toestemming kunnen geven. Dit pleit voor de registratie van zoveel mogelijk mensen in het donorregister.

 

Overheidsbemoeienis en het zelfbeschikkingsrecht

Voorstellen om iedereen automatisch donor te maken, tenzij men bezwaar maakt (het zogenoemde Actieve Donorregistratiesysteem of ADR) stuitten op enorme weerstand. De staat zou hiermee een standpunt innemen. Daar is Nederland (anders dan onze zuiderburen) nog niet aan toe. En inderdaad, de overheid geeft duidelijk aan orgaandonatie te willen stimuleren en de wachtlijsten voor een orgaan te willen verkorten. Een veel gehoorde klacht is dat het Actieve Donorregistratiesysteem het zelfbeschikkingsrecht zou aantasten. Mensen kunnen dan orgaandonor worden terwijl ze daar geen expliciete toestemming voor hebben gegeven. Met de nieuwe ‘verruiming op de WOD’ neemt de overheid niet alleen een standpunt in, zij maakt wettelijk mogelijk dat er medisch wordt ingegrepen bij patiënten die daarvoor zelf geen toestemming kunnen geven. Dit is minstens zo ingrijpend als een wijziging in het registratiesysteem.

 

Maar een argument gestoeld op het zelfbeschikkingsrecht zou ook juist vóór donorregistratie kunnen pleiten. Immers wie zich niet registreert laat het aan derden over wat er gebeurt met zijn/haar lichaam. Wie wel een keuze vastlegt heeft veel meer zekerheid.

 

Onnodige medische handelingen

De nieuwe wetswijziging kan bij niet-geregistreerde patiënten leiden tot onnodige medische handelingen. Als iemand wel geregistreerd is, zijn de eventuele ‘voorbereidende handelingen’ in elk geval gerechtvaardigd.

 

Gift of plicht, en voor wie?

Een groot discussiepunt is of orgaandonatie nu als een gift of een plicht moet worden opgevat. Dezelfde vraag kan gesteld worden over donorregistratie. Dan rijst de vraag of het onderscheid tussen gift en plicht wel zo duidelijk is. Een voorbeeld is natuurlijk het verplichte cadeautje dat je geeft omdat dat nu eenmaal zo hoort, of het bijdragen aan een goed doel. Het zijn giften, maar je ‘kunt eigenlijk niet’ niet geven.

 

Kan iets dat jij als plicht ziet door een ander als gift worden ervaren? Orgaandonorschap is voor veel orgaandonoren niet zo’n big deal, het invullen van een formuliertje en als er gedoneerd wordt krijgt men er toch niets meer van mee. Voor de ontvanger kan het echter wel een enorm verschil in kwaliteit van leven betekenen, of het verschil tussen leven en dood.

 

Dit artikel gaat echter niet over donatie maar over het belang van registratie, als je nadenkt over registratie dan is er nog een belangrijke groep die vaak vergeten wordt: de nabestaanden.

 

De nabestaanden

Zij moeten immers de keuze maken, en in korte tijd. Als je liever geen orgaandonor bent, of juist graag, of toch de keuze aan de familie wilt over laten, registreer! Een donorregistratie zorgt ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat jouw voorkeur heeft. Zie het als een gift of een plicht naar je nabestaanden toe dat jouw mening over orgaandonatie in ieder geval goed is vastgelegd.

 

Waarom registreren?

Ongeacht je mening over orgaandonatie, registreer! Laat anderen weten wat jouw voorkeur heeft. Er zijn (ten minste) vier redenen om te registeren: met een registratie heb je meer zekerheid over wat er met jouw lichaam kan gebeuren na overlijden. Met registratie zijn ‘voorbereidende handelingen’ overbodig, of gerechtvaardigd, maar nooit onnodig. Als de overledene zijn keuze heeft laten vastleggen is het voor de familie makkelijker een beslissing te maken. Als heel veel mensen zich laten registreren dan is er minder noodzaak om iets te wijzigen aan het huidige registratiesysteem.

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Marijke Nieborg
Donorregistratie: zeker nu! - 21 juni 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer