Gezondheid
1 juli 2013 | door: Laurens Sok, Student

Wat een gemazel, uhh, geneuzel...

Alles kan toch in Nederland? Nee, want als er een groep bevindelijke gereformeerden zich niet wil laten inenten om principiële redenen worden ze voor gek verklaard. 

"Het is groot nieuws, mazelen op de Biblebelt. Stiekem kunnen we er wel om lachen."

Nederland, en daarmee de Biblebelt, wordt getroffen door de mazelen. En met de uitbraak van de mazelen komt er vanzelf een discussie opgang. Een discussie die indirect leidt tot de reformatorische gezindte in Nederland. Want binnen deze gezindte is vaccineren een stap die gevoelig ligt...

  

Mazelen op de Biblebelt

Het is groot nieuws, mazelen op de Biblebelt. Stiekem kunnen we er wel om lachen. De Biblebelt of Bijbelgordel wordt gekenmerkt door een hoog percentage bevindelijke gereformeerden. Het percentage christelijke stemmers is daar gemiddeld gezien erg hoog en de SGP en deels de CU scoren er traditioneel goed. Een ander opvallend kenmerk is dat de vaccinatiegraad erg laag ligt. Dat de Biblebelt überhaupt bestaat zal mensen wellicht hun wenkbrauwen doen fronsen. In een land als Nederland, wat zich laat kenmerken door een sterke secularisatie, is deze gordel een merkwaardig iets. Mensen kunnen er niets mee, ze kijken er vreemd tegen aan. Mensen met vreemde principes en standpunten. Mensen die niet in deze tijd thuishoren, ouderwets als ze zijn...

   

Dat deze gordel nu in het nieuws komt door het uitbreken van de mazelen, geeft men weer de kans om zich uit te laten over deze bevindelijke gereformeerden. Met het uitbreken van mazelen onder deze groep mensen – die zichzelf en hun kinderen niet laten inenten vanwege hun principes – brengt de discussie opgang of we deze vaccinatie niet verplicht moeten stellen. Het is toch onnozel dat mensen hun kinderen niet laten inenten. Hun redenering is er een die de geseculariseerde Nederlander al helemaal niet snapt. Vertrouwen op God? Bidden? Redenen die worden afgedaan als achterhaald, onzin en niet hedendaags.

  

Wel of niet inenten? 

Dat deze vraag gesteld wordt is niet gek. Binnen de bevindelijke groep gereformeerden worden deze vragen ook gesteld. Ze worstelen er zelf ook mee. Mag een mens op de stoel van God gaan zitten? Moeten we zelf voor rechter spelen? Kunnen we wel toornen aan de voorzienigheid? Wat we moeten doen, en hoe we het moeten doen zal altijd een discussie blijven in deze gezindte. Dat er zich verschuivingen voordoen laat al zien dat ook deze gezindte bezig is met de vraag wat te doen bij bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen.

 

Nederland als tolerant land

Waar het mij omgaat is welke vrijheden we aanhouden in Nederland. Dat mensen er apart tegen aankijken en het niet hedendaags vinden kan ik me enigszins indenken. Maar aan de andere kant zijn onze vrijheden op andere gebieden nu zo groot. In het tolerante Nederland moet bijna alles kunnen. We lopen voorop in bepaalde vrijheden. Nederland wordt gezien als open en tolerant. Alles mag en kan. Nederland liep voorop in het homohuwelijk. In Nederland kunnen we in alle vrijheid aborteren, mensen mogen in alle vrijheid euthanasie plegen. Alles kan toch? Nee, want als er een groep bevindelijke gerformeerden, een groep van 250.000 mensen, zich niet wil laten inenten om principiële redenen worden ze als gek verklaard. Dat stoort me!

 

Het advies van het RIVM

Dat mensen de vraag stellen om het verplicht te stellen kan ik nogmaals begrijpen, want ik zet er persoonlijk ook mij vraagtekens bij. Maar het zou niet mogen gebeuren dat het verplicht gesteld wordt. Daarom ben ik erg blij dat Roel Coutinho van het RIVM heeft gezegd dat dat niet mogelijk is. Hij zegt:

 

"Onze rol is dat wij zeggen: 'we raden het aan'. Maar net als met andere vaccinaties vinden we dat het aan de mensen zelf is."

 

Verder zegt hij:

  

"Deze groep doet dat omdat er iets in de Bijbel staat waar ze zich aan willen houden. Ze komen in gewetensconflicten als ze die kinderen wel laten vaccineren."

  

En bij dat laatste moeten wij het houden. Ze doen dit niet zomaar, maar met volle overtuiging. We moeten dan ook zo transparant, open en tolerant zijn dat we dat accepteren. Dat het een minderheid is moet juist een stimulans zijn om deze mensen hun vrijheden te geven. Ook dat is niet vanzelfsprekend met een Kabinet wat toornt aan alles wat christelijk is.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer