22 juli 2013 | door: Klaas Annink

Energydrink is een verderfelijk sap

Er wordt veel aandacht besteed vanuit de politiek voor de gevaren van een aantal planten en schimmels en het alcohol gebruik onder jongeren. Maar aandacht voor de energydrank consumptie bestaat nauwelijks. Terwijl juist in deze tendens het echte gevaar schuilt.   

"De toenemende consumptie van energydrinks onder de jeugd is een ziekmakende ontwikkeling"

Een hoop is al gezegd over de invloed van drank en drugs op de jeugd en de rest van de bevolking. Nu de strijdkreten der drankbestrijders inmiddels zijn doorgedrongen tot de hoogste echelons der vaderlandse politiek, geeft de bloem der natie zich over aan een andere diabolische nectar. Terwijl sommigen een belangrijk deel van hun tijd spenderen aan het proberen te verbieden en vernietigen van een aantal planten en schimmels omdat deze bij menselijke inname tot beïnvloeding van het gedrag en realiteitsgevoel leiden, blijven er zaken onbesproken. Terwijl anderen zich vooral keren tegen de synthetische afgeleiden en andere chemische middelen met het zelfde doel, blijft nog een belangrijke categorie onopgemerkt. Reeds in 1928 was het de intellectuele duizendpoot Erich Wichmann die ‘ons volk’ trachtte te waarschuwen voor de gevaren van een 'sociaal geaccepteerd' vloeivergif. Thans zie ik het als mijn plicht een stokpaard te bestijgen, en in spreekwoordelijk huzarentenue de charge in te galopperen om U voor te gaan in een kruistocht tegen het aso-sap!

 

De consumptie van energydrinks

Het betreft de explosieve toename in de consumptie van zogenaamde energydrinks onder vooral de jeugd. Deze ziekmakende ontwikkeling baart mij ernstig zorgen. Alcoholisme en drugsgebruik hebben, terecht, een negatieve bijklank gekregen in ons taalgebruik. Men kan ook niet ontkomen aan de maatschappelijke en sociale gevolgen van ongeremd gebruik van deze middelen. Over de verschrikkelijke energydrinks hoort men echter nauwelijks iets. Dit terwijl de zichtbare overlast en vervuiling van het straatbeeld (en ook daarbuiten in het bos en langs de wegen) wordt veroorzaakt door de nieuwe generatie energyslurpers.

 

Onderzoek van het Trembos instituut gaf in het jaar 2007 aan dat 2,4 procent van de Nederlandse scholieren ooit wel eens de synthetische drug XTC zou hebben gebruikt. Het percentage jongeren in deze leeftijd dat zich regelmatig tegoed doet aan de synthetische “energy” cocktails die zo misleidend als “concentratie verhogend” of “stimulerend voor de geest” worden aangeprezen, ligt vele malen hoger. Loop enkel eens binnen bij een winkelcentrum of supermarkt in de buurt van een middelbare school tijdens het speelkwartier, overtuig u zelf!

 

Analyse van de inhoud van deze drankjes wijst uit dat de drankjes de gezondheid ernstig kunnen schaden. Grote hoeveelheden suiker leiden tot tanderosie, grote hoeveelheden cafeïne, vergelijkbaar met meerdere koppen koffie per drankje, tot verhoogde bloeddruk en hartklachten enz. Het zijn eigenlijk niet zo zeer de medische gevaren die de consumptie van deze chemische troep met zich mee brengen waarover ik mij zorgen maak. Immers, die gevolgen kunnen als ‘kosten koper’ worden aangeduid, net als bij zoveel andere producten. De medische aspecten moeten maar worden gezien als het eigen risico van de gebruiker, hij of zij kan tegenwoordig immers vrij gemakkelijk het internet raadplegen om informatie over potentiële risico's voor de gezondheid in te winnen.

 

De degeneratie van de jeugd

Waar het mij meer om gaat is het verband tussen de degeneratie van de jeugd, haar collectieve vervreemding, ontaarding en door materiële overvloed ingegeven desinteresse. Het is niet zo dat ik de energy drankjes hiervan de schuld geef, maar de populariteit van een dergelijke synthetische ‘verfrissing’ past mijns inziens wel in het grotere verband. Niet alleen zijn de drankjes ongekend populair onder juist die groepen die geen betere besteding van hun vrije tijd kunnen bedenken dan; deze achter een beeldscherm door te brengen of op straat rond te hangen.

 

Zij genieten die populariteit onder een generatie jongeren zonder identiteit. Als kind gedumpt op de crèche, opgegroeid in een sterk stedelijke omgeving, eigenlijk afkomstig uit een kunstmatige samenleving. De groepen, zowel de straat- als de beeldbuiskinderen, lijken in het eerste opzicht heel verschillend, de beeldschermen staan immers binnenshuis, wat rondhangen op straat of in een park dus vrij onmogelijk zou moeten maken. Toch betreft het grofweg dezelfde mensen, namelijk hen die het totaal ontbreekt aan hobby's, interesses of andere uitingsvormen.

 

Het is de verveling die om zich heen grijpt en daarmee de mensheid zwak en ontvankelijk voor materialisme en massacultuur maakt. Terwijl we worden ondergedompeld in een zee van informatie en welvaart lijkt het ons allemaal steeds minder te interesseren. Als vervreemde inwoners van deze industriële en vooral gecreëerde welvaartsmaatschappij zijn ‘we’ lui geworden, verschrikkelijk lui. Sommigen van ons (hopelijk kunt u zichzelf tot die selecte groep rekenen) proberen ons leven nog invulling te geven en zoveel mogelijk te herontdekken van wat verloren is gegaan, of op zijn minst dat wat ons nog rest aan cultureel erfgoed uit een geaard verleden te behouden. De rest, ofwel “de massa” doet zelfs die moeite niet meer. De energyslurpers, de drinkers van het verraderlijke aso-sap zijn in die zin slechts de onwetende stoottroepen van een nieuwe generatie ongeïnteresseerden.

 

Het negatieve effect

Als baby's aan moeders borst, lijkt het tegenwoordig normaal voor jongeren een blikje energy aan de lip te hebben. Roken en drinken bij de jeugd wordt middels allerhande overheidscampagnes bestreden en afgeraden, maar over de energydrink zeggen ze niets. Om het geld is het ze niet te doen, de goedkopere varianten zijn voor een habbekrats bij iedere supermarkt te verkrijgen. De populariteit lijkt ook vooral uit jongeren zelf voort te komen, aangezien reclame beperkt blijft tot enkele soorten uit een hogere prijsklasse, terwijl juist de zeer goedkope varianten het leeuwendeel van het totaal lijken op te maken.

 

Natuurlijk zijn de betreffende groepen jongeren direct verantwoordelijk voor een hoop narigheid en overlast in de omgeving waar zij zich ophouden, maar dat zijn symptomen en niet zoals te vaak wordt beweerd het probleem. Dat verhoogde fysieke en mentale activiteit, wanneer zij niet gestuurd of constructief wordt ingezet, kan zorgen voor een hoop overlast staat als een paal boven water. Dat het nuttigen van middelen die een dergelijke toestand teweeg brengen, in groepsverband als uitermate onaangenaam voor de omgeving kan worden beschouwd staat dan ook vast. Helemaal als men beseft dat jongeren in de betreffende leeftijdscategorie bovenal de neiging hebben “het gezag” aan hun laars te lappen, en in groepsverband helemaal tot vreemde gedragingen in staat zijn.

 

De vervreemding en desinteresse van de jeugd  

Het echte probleem wordt zichtbaar zodra alles in een breder perspectief wordt geplaatst. Het bestaan van zaken als McDonalds, energydrink, computerspelletjes en MTV is niet de oorzaak van de vervreemding en desinteresse. De oorzaak is de ontvankelijkheid voor al deze onzin. Deze moet worden opgevat als het gevolg van een verlies van identiteit door vervreemding, ontaarding en hypermaterialisme. Dat vergaande mechanisering en automatisering van het productieproces en de landbouw zou resulteren in een wegwerp cultuur, heeft bij de totstandkoming ervan geen rol gespeeld. Deze krachten kunnen nu echter wel worden herkend als deeloorzaak ervan. Uiteindelijk is het de immense afstand tussen mensen en de goederen waarvan zij in het dagelijks leven gebruik maken die zorgt voor een gevoel van innerlijke leegte.

 

Men kan mij een nostalgische benadering van het verleden verwijten, maar niet het gevoel van voldoening na het eigenhandig oplossen van een probleem. Zolang echter de maakbaarheid van het hele bestaan wordt aangeboden in de vorm van kant-en-klare producten, overwoekert het innerlijke onkruid van de desinteresse de geest van de jeugd.

 

De jeugd heeft ook de oplossing

Is het te laat, is de inwendige vlam bij de jeugdige inwoners van onze streken reeds gedoofd? NEEN, NOOIT, NIMMER! Herontdekking van al dat schoons ligt besloten in de eigen ondernemingszin, en niet in een afwachtende houding en de verwachting gestuurd te worden. De betuttelende houding van hun ouders en opvoeders, die zelf zijn verblind door een obsessieve voorliefde voor materiële welvaart en technologische hebbedingetjes, economisch-denken en een tijd-is-geld complex, hun kroost ‘uitbesteden’ en afkopen met kant-en-klare speeltjes treft hiervoor blaam! Het is echter aan de jeugd zelf om de innerlijke vrijheidsdrang die zich in haar openbaart te benutten. Niet door te ‘rebellerend’ achter een beeldscherm te zitten, gabbersap te slurpen en de ouderen te vervloeken, maar door de vinexwijken te verlaten en te trekken naar daar waar geen muren staan. Het bos en de velden bieden de ruimte om de vleugels uit te slaan, jeugd vlieg uit!            

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Klaas Annink
De sportschoolsamenleving is ontaard - 8 oktober 2013
Energydrink is een verderfelijk sap - 22 juli 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer