25 juli 2013 | door: Ahmad Mukhtar Kakar, Student

Allochtonen zijn aanwinst voor de Nederlandse maatschappij

Immigratie in Nederland roept een dubbel gevoel op bij de meeste Nederlanders, maar ook bij immigranten. Verheugd over een multiculturele samenleving, maar ook bang voor de risico’s en de nadelen.  

"Geef allochtonen een kans"

Onlangs had ik een gesprek met een Nederlander over immigratie in Nederland. Hij voelde zich verheugd over een multiculturele samenleving. Dat gevoel van blijdschap maakte hem tolerant tegenover de immigranten en een aanhanger van een immigratiebeleid dat haar steentje bijdraagt aan het vervullen van de wensen van vluchtelingen. Hij liet weten dat zijn vader daarentegen een allochtonenhater was en pleitte voor een zeer streng immigratiebeleid.

 

De autochtoon valt te begrijpen 

Wie heeft er gelijk? De vader of de zoon? Na schoorvoetend akkoord te gaan met de vader, ben ik van mening dat ze allebei gelijk hebben. Ik kan het me goed voorstellen dat de vader vanuit zijn eigen perspectief de allochtonen als slechteriken zou kunnen zien. Stelt u zich voor! Als ik autochtoon zou zijn geweest, dan had ik me weldegelijk geërgerd aan de negatieve zaken aangaande allochtonen. Men zou steen en been klagen, omdat immigranten – aan wie onderdak is geboden – de boel in het land verpesten. Het spreekt voor zich dat de vader hier voorbarig concludeert, want niet alle allochtonen zijn slecht bezig.

 

Allochtonen zijn een aanwinst voor de maatschappij

Ook de zoon, mijn gesprekspartner, heeft gelijk. Hij gelooft in een multiculturele samenleving, waarin allochtonen een aanwinst zijn voor de maatschappij. Daar heb ik geen twijfel over. Men zit te springen om de komst van hoogopgeleiden in Nederland. Kennismigranten kunnen met open armen worden ontvangen. Zij zijn onmisbaar in onder andere de dienstensector.

 

Het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking weet dat zij de gelukkigen zijn die in een democratisch land wonen, waarin men politieke en religieuze vluchtelingen moeilijk kan weigeren om onderdak te bieden. Voor het verblijf in Nederland ben ik deze samenleving ontzettend dankbaar.

 

De overige rotzooi rond het uitzetten van de asielzoekers moet nog worden opgeruimd. Oud Minister Leers (Immigratie en Asiel) haalde met de volgende woorden de bezorgdheid bij mij enigszins weg: “We moeten open staan voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege onderdrukking, repressie of de angst om vermoord te worden.” Of dat in de praktijk daadwerkelijk wordt toegepast, is jammer genoeg de vraag. 

 

Één rotte appel

Het is algemeen bekend dat elke groep goede en slechte leden heeft. Het lijkt me overbodig om te vermelden dat een perfecte groep niet bestaat. Het is een voldongen feit dat bij sommige delicten ook allochtonen betrokken zijn, maar het is werkelijk ongenuanceerd als men criminaliteit meteen met Antillianen en Marokkanen zou associëren. Één rotte appel kan de boel verpesten. Waarom de overige appels verwaarlozen? Dat doet men tegenwoordig door alle aandacht voornamelijk te besteden aan de zwakte van de niet-westerse allochtonen. Na een speech van Geert Wilders gehoord te hebben, bestempelen autochtonen wellicht alle allochtonen tot de criminelen, maar dat biedt geen soelaas, geef hun liever een kans!

 

Een verrijking voor de Nederlandse samenleving

Toegegeven, in een multiculturele samenleving kunnen botsende cultuurverschillen ontstaan, maar dat is toch heus niet alles. Naar mijn mening kan maar beter de positieve kant van de immigranten belicht worden. In een samenleving met elementen uit verschillende culturen kan ongetwijfeld iets goeds aan de Nederlandse cultuur worden toegevoegd. Zo zijn er met nieuwe immigranten ook nieuwe ervaringen te delen. Je krijgt nieuwe talen, nieuwe mode en muziek. Uiteraard kan men genieten van de buitenlandse kookkunst. Bovendien kunnen bij de aanwezigheid van meerdere culturen de eigen waarden en normen kritisch bekeken worden en kan men zich realiseren dat anders zijn niet per se slecht is.

 

Economisch gezien biedt een dergelijke samenleving bedrijven kansen. Mensen met verschillende etnische achtergronden en uitgebreide netwerken kunnen aan de slag. Verder kunnen laagopgeleide immigranten het werk doen dat Nederlanders niet willen doen, waardoor de economie enigszins kan groeien. Ik vraag me af hoe je daar nou geen profijt van zou kunnen hebben?

 

Aangezien alle aandacht naar de zwakke punten van de immigranten gaat, vergeet men allochtonen met veel aanleg. Ik zou zeggen waardeer hoe goed Nasrdin Dchar kan acteren. Dchar, een Nederlandse acteur van de Marokkaanse afkomst, won het Gouden Kalf voor beste acteur in 2011. Apprecieer het talent van Ali B, ook een Marokkaan, maar niet zomaar eentje.  Denk aan de boeken van Kader Abdolah, een uit Iran afkomstige Nederlandse schrijver. Uiteraard zijn er nog vele andere buitenlandse talenten. Ze zijn vrijwel zeker een verrijking voor de Nederlandse samenleving.

 

Ambitie van een allochtoon  

Gelukkig heb ik de verleden zes jaar een redelijk goede prestatie geleverd. Dankzij die prestatie val ik waarschijnlijk niet onder de groep die wordt gehaat door de vader van de Nederlander met wie ik een gesprek had. Mijn doel is om in de toekomst een hoge positie op de maatschappelijke ladder te bereiken en daarmee anderen laat zien dat allochtonen inderdaad een aanwinst voor deze samenleving kunnen zijn. De tijd zal dat uitwijzen. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Ahmad Mukhtar Kakar, Student
VS moeten drone-aanvallen staken - 20 augustus 2013
Allochtonen zijn aanwinst voor de Nederlandse maatschappij - 25 juli 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer