Generaties
17 augustus 2013 | door: Kamerlid Willem-Frederik Schiltz en Senator Nele Lijnen, Open Vld.

Een liberale kijk op de Dag van de Jeugd

Afgelopen week vond voor de 14e keer de Internationale Dag van de Jeugd plaats. Anno 2013 worden onze jongeren al te veel betutteld door de maatschappij. 

"Geef jongeren vanaf 16 jaar het recht om te stemmen"

Volgens de Open Vlaamse Liberalen en Democraten kan de jonge generatie best wel wat meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan. Daarom is deze dag dan ook een uitgelezen aanleiding om een aantal liberale voorstellen te lanceren.

 

Vijf jaar lang niet vertegenwoordigd

Laten we beginnen met de jeugd het recht te geven om het beleid van jongs af aan mee te bepalen door het stemrecht -geen plicht- in te voeren vanaf 16 jaar. Op die manier voorkomen we dat door de vergrijzing de stem van de jongvolwassenen ondervertegenwoordigd is. Zij moeten immers nog het langst op deze aardbol vertoeven. Met zoveel politieke en sociaaleconomische uitdagingen in het verschiet is het niet meer dan normaal dat jongeren dit recht verwerven. En laten we daarbij niet in de valkuil trappen dat die 16-jarigen ‘toch niks van politiek weten’. Wie zich tussen de jeugd beweegt, merkt al snel dat op maatschappelijk en politiek engagement geen leeftijd staat. Bovendien zou het vervroegd stemrecht een belangrijke impuls vormen voor scholen om meer aandacht te besteden aan politiek, democratie en maatschappelijk debat. Zo vormen we, en dat is een verdomde plicht, jongvolwassenen tot kritische en nog sterker geëngageerde burgers. Onder meer Oostenrijk, Estland, Brazilië en Argentinië hebben hun 16-jarigen reeds een stem gegeven. Trouwens, wat gezegd over het feit dat een Belg die op 26 mei 2014, de dag na de federale verkiezingen, 18 jaar wordt en 5 jaar lang niet vertegenwoordigd zal zijn?

 

Meer financiële vrijheid en verantwoordelijkheid

Jongeren kunnen naast politieke ook wel wat meer financiële vrijheid en verantwoordelijkheid aan. Eenmaal 18 pogen ze hun vleugels uit te slaan maar blijven ze al te afhankelijk. Studentenarbeid is reeds geflexibiliseerd, maar remt nog steeds zij die willen studeren en werken tegelijk. Waarom storten we kinderbijslag, studiebeurzen en andere financiële middelen die ouders op dit moment namens hun kroost ontvangen -en mogelijk ook zelf verbruiken- niet rechtstreeks op de rekening van de jongere zelf? Er bestaan reeds wettelijke bepalingen over de zogenaamde ‘kindrekening’ die namens het kind kan worden geopend door gescheiden ouders die hun kind opvoeden via co-ouderschap. Beide ouders en het kind hebben toegang tot deze rekening. In Nederland worden studiebeurzen al op dergelijke rekeningen gestort. Opnieuw, waarom voeren we in België niet zo’n soortgelijk systeem in voor alle jongeren? Omdat de inhoud van de jongerenrekening zal worden verbrast in het café? Vrijheid komt met verantwoordelijkheid: studiebeurzen zullen bijvoorbeeld pas gestort worden na het afleveren van een inschrijvingsbewijs, de student zal kunnen en dus moeten betalen voor zijn kamer. Voor -of met- hetzelfde geld start hij of zij een eigen onderneming!

 

Stages tijdens de opleiding

Wat gezegd over het moment waarop een jongere de arbeidsmarkt betreedt, nu de jeugdwerkloosheid in België is opgelopen tot 22,4%? De catch-22 is bekend; door een gebrek aan ervaring vinden jongeren geen baan en daardoor kunnen ze geen ervaring op doen. Het invoeren van verplichte stages in alle opleidingen, zoals in Duitsland  het geval is, kan dit euvel volgens ons al deels verhelpen. Het onderwijssysteem moet jongeren de middelen aanreiken om verstandig met eigen financiële middelen aan de slag te gaan. We stellen ook voor om de ondernemingszin en creativiteit van de jeugd in het onderwijs aan te scherpen, bijvoorbeeld met de verplichte invoering van een vak economie. Wij weigeren immers  te geloven dat er in ons land geen geniën worden geboren zoals Steve Jobs of Elon Musk, de bezieler van PayPall en TeslaMotors. Deze benaderingen van onderwijs zullen de jongere bewegen tot een bewustere studie- en beroepskeuze. Al een geluk dat er nog ruimte en tijd is om deze beleidskeuzes op te nemen in de volgende onderwijshervorming.

 

Laat merites doorwegen in de loonvorming

Voorts willen we opnieuw een lans breken om de koppeling van de loonvorming aan de leeftijd geleidelijk af te zwakken. Deze koppeling maakt dat oudere werknemers zichzelf uit de markt prijzen waardoor ze voortijdig -gemiddeld al op 59 jarige leeftijd de hoed aan de haak hangen. De werkenden -lees de jongeren- betalen die rekening. Daarom stellen we voor om vooral merites te laten doorwegen in de loonvorming. Er moet meer synergie komen van oudere werknemers en jeugdige vernieuwing. Ervaring heeft zijn prijs, maar de leercurve is eindig. Jongeren zullen op die manier ook een groter vermogen ter beschikking krijgen op het moment dat ze dat het best kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. De doorsnee loopbaan is vandaag de dag zeer dynamisch, de regelgeving evolueerde jammer genoeg niet mee. Tijd om hier verandering in te brengen. Het voorstel om de loonvorming te moderniseren van Open Vlaamse Liberalen en Democraten ligt al klaar in het parlement.

 

Het grootste cadeau dat je aan onze jongeren kan geven is verantwoordelijkheid. Onze samenleving kan wat dat betreft nog een tandje bijsteken.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kamerlid Willem-Frederik Schiltz en Senator Nele Lijnen, Open Vld.
Een liberale kijk op de Dag van de Jeugd - 17 augustus 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer