Wetenschap
30 augustus 2013 | door: Kathleen Dupont, General Manager USG Engineering

Latijn hoort thuis in de domeinrichting wetenschap en techniek

De Ingenieursbarometer staat in het rood. Die schaarste ontstaat bij de 18-jarigen die een studiekeuze moeten maken. Te veel van hen komen tijdens hun schoolloopbaan niet in contact met techniek.

"Wie Latijn leert, leert analyseren, puzzelen en ontrafelen"

Maandag zit jong Vlaanderen weer aan de schoolbanken. Met de start van het schooljaar komen ook de onderwijshervormingen in het secundair onderwijs opnieuw onder de aandacht. “Het secundair onderwijs moet mee evolueren met de samenleving: Technologie en wetenschap komen te weinig aan bod.” Dat is 1 van de 27 verbeterpunten die minister Smet aanhaalt in zijn Masterplan.

 

Het is ook hét punt waar de engineeringmarkt veel heil van verwacht. De Ingenieursbarometer (een jaarlijks initiatief van USG Engineering, downloadbaar op www.dagvandeingenieur.be) staat namelijk al jaren in het rood. De instroom van ingenieurs op de arbeidsmarkt komt niet tegemoet aan de grote vraag. Die schaarste ontstaat bij de 18-jarigen die een studiekeuze moeten maken. Nog te veel van hen komen tijdens hun schoolloopbaan niet in aanraking met techniek. En zo wordt onbekend onbemind. 

 
Hervormingen gaan niet ver genoeg

Binnenkort krijgt wetenschap en techniek een eigen plek binnen het secundair onderwijs. Een domeinrichting wetenschap en techniek als volwaardige zuil lijkt een belangrijke stap in de goede richting. Meer jongeren die kennis maken met het wonder van techniek zal voor een imagoverbetering zorgen. Al pleit ik vanuit de engineeringmarkt dat de hervormingen verder moeten gaan dan het herschikken en hernoemen van richtingen. Het debat moet ook en vooral inhoudelijk gevoerd worden. Technische vakken op doorstroomniveau bestaan vandaag niet of nauwelijks. De topleerlingen kiezen vandaag voor het ASO met voorkeur voor een richting met Latijn. Logisch, zij willen uitgedaagd worden. Maar net deze topgroep is levensbelangrijk voor de engineeringmarkt. Bied hen gelijkwaardige uitdagingen maar binnen techniek. Meer zelfs. Koppel techniek en wetenschappen aan Latijn. 

 
In de hervormingsplannen wordt nog heel wat ruimte gelaten voor interpretatie en latere invulling. Zo zal Latijn vanaf het eerste jaar mogelijk blijven als differentiatie, maar zal ook techniek als keuzevak mogelijk zijn. Opnieuw een stap in de goede richting. Maar hoe die keuze voor Latijn er in de hogere graden moet uitzien is niet duidelijk. Hoewel Latijn traditioneel in het domein taal en cultuur zit, pleit ik ervoor om Latijn in het domein wetenschap en techniek onder te brengen. Latijn is veel meer dan een taal. Wie Latijn leert, leert analyseren, puzzelen en ontrafelen tot je de juiste oplossing hebt. Latijn is een manier van denken. Een prima basis tot probleemoplossend denken. In combinatie met techniek een zeer krachtige basis voor sterke ingenieurs van morgen.

 
Blijft de situatie zoals ze nu is? Dan hebben we straks nog minder bollebozen met een goede basis wetenschappen, wiskunde en techniek. Dan negeren we niet enkel één van de doelstellingen van de onderwijshervormingen, maar hypothekeren we ook de uitstroom van ingenieurs. En daarmee heel onze (kennis)economie. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kathleen Dupont, General Manager USG Engineering
Latijn hoort thuis in de domeinrichting wetenschap en techniek - 30 augustus 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer