Arbeidsmarkt
5 september 2013 | door: Marco Bastian, directeur NBBU

Gun flexibele arbeid een nieuw leven

De Tweede Kamer buigt zich maandag over de problematiek van de flexibele arbeid. Zo wordt flexibele arbeid door de meesten ervaren: een probleem. Terwijl flexibele arbeidsvormen de toekomst hebben.

"In de discussie over flexibele arbeid wordt gegrepen naar oude oplossingen zoals het vaste contract"

Heeft u de laatste aflevering van Zomergasten gezien? Waarbij designer Daan Roosegaarde vertelt over zijn Smart Highway? Dat is een slimme weg, uitgerust met glow-in-the-dark lijnen die het geabsorbeerde zonlicht ’s nachts weerkaatsen wanneer er auto’s voorbijrijden. Als het gaat om verkeersveiligheid is dat een veel betere oplossing dan de straatverlichting uitzetten, waartoe Rijkswaterstaat onlangs heeft besloten. “In crisistijd moet je niet minder doen, maar méér doen”, zegt Roosegaarde. “Doe een beroep op creativiteit”.

 

Zijn woorden deden mij direct denken aan de discussie die nu gevoerd wordt over flexibele arbeid. Want ook hier wordt gegrepen naar oude oplossingen, waaronder het terugvallen op het vaste contract. De afspraken in het Sociaal Akkoord, basis voor het rondetafelgesprek Flexibilisering in de Tweede Kamer aanstaande maandag, zijn allemaal gericht op het terugdringen van flexibele arbeid en werkenden zo snel mogelijk naar een vast dienstverband loodsen.

 

Zet liever een stap voorwaarts

Deze manier van handelen zorgt zeker niet voor een oplossing. Wie met ondernemers praat, weet dat de inperking van flexibele arbeid niet leidt tot bestrijding van de werkloosheid. Werkgevers zijn, onder andere vanwege de economische situatie, steeds minder bereid en niet in staat medewerkers een vast dienstverband aan te bieden. Die werkelijkheid verandert niet, ook al probeert de politiek dat op papier af te dwingen. Laten we kiezen voor een stap voorwaarts en met maatregelen komen die op een positieve manier inspelen op de veranderingen.

 

In flexibele arbeid ligt de basis voor een moderne, goed functionerende arbeidsmarkt. We hebben te maken met een economie die snel wisselt van hoge pieken naar diepe dalen. Bedrijven zijn mede hierdoor onderhevig aan continue innovatie en hebben behoefte aan flexibel inzetbaar personeel.

  

Tijdperk van de nieuwe werkenden

Op die dynamische arbeidsmarkt ontwikkelt zich ook een ander type medewerker, namelijk iemand die calculeert en meer ondernemend is. Dat heeft zijn weerslag op de arbeidsrelatie. Zo zien we een enorme groei aan zzp’ers en werknemers die zich niet zozeer voor vele jaren willen vastleggen bij één bedrijf, maar kiezen voor een carrière op een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde branche. Die noemen wij geen werknemer, het tijdperk van de werkende is aangebroken – de nieuwe werkende welteverstaan.

 

Bij een moderne arbeidsmarkt ligt een sleutelrol voor intermediairs, zoals uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Intermediairs kunnen die nieuwe werkenden namelijk aan werk helpen en ervoor zorgen dat ze bij einde opdracht aansluitend nieuw werk aangeboden krijgen. Wij stimuleren intermediairs om meer verantwoordelijkheid te nemen voor scholing en kennisontwikkeling en carrièrepaden te organiseren voor flexkrachten. Hier ligt de basis voor een moderne inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen die wil werken, ook daadwerkelijk kàn werken.

 

Politici moeten juist nu creatief zijn

Het is te hopen dat politici inzien dat meeveren met de wil en ontwikkeling van werkgevers en werknemers beter uitpakt dan het krampachtig vasthouden aan het dogma van het heilig vast dienstverband. Laten we nu niet zomaar het licht uitdoen – niet zomaar flexibele arbeid inperken. Maar creatief zijn en in de slipstream zorgen dat er een oplossing komt voor het verkrijgen van financiering (hypotheek!) voor flexkrachten en zzp’ers. Op die manier creëren we nieuwe dingen waar we allemaal profijt van zullen hebben. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Marco Bastian, directeur NBBU
Gun flexibele arbeid een nieuw leven - 5 september 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer