Sport
6 september 2013 | door: Nancy Poiesz, Adviseur Communicatie NISB

Schrijf de voetbalkooien niet zomaar af

Voetballende jongeren zouden in voetbalkooien overlast veroorzaken, aldus een NCRV-uitzending. Maar zulke kooien zijn waardevolle voorzieningen die een eerlijke journalistieke benadering verdienen.

"Waar voetbalde die meneer zelf toen -ie jonger was? "

Onlangs bracht het programma ‘Altijd Wat’ een interessant dilemma op televisie. De titel van het item: Feit of fictie: veroorzaakt de voetbalkooi overlast? Een interessant onderwerp, en dus ben ik er maar eens voor gaan zitten. Vooral omdat ik samen met mijn collega’s van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen diezelfde vraag wel vaker moet beantwoorden en we ook voor dit item door de redacteur van ‘Altijd Wat’ waren gevraagd om input te leveren.

 

In de reportage (die op deze site van de NCRV is terug te zien) komen verschillende experts aan het woord, maar er wordt slechts één voorbeeld uit Breda in beeld gebracht. Gaat dat ene voorbeeld ons antwoord geven op de vraag of pannaveldjes en voetbalkooien overlast bezorgen? Nee. Maar vooral: waarom komt het plezier dat aan dergelijke speelplekken wordt beleefd niet aan bod? Buiten sporten, bewegen en spelen is leuk! In de media ligt - vanuit gemakzucht of sensatie? - echter alleen de focus op overlast.

 

Wellicht heeft u de uitzending niet gezien, maar u kunt het zich vast wel inbeelden: een meneer op leeftijd die vlakbij het bewuste speelveldje in Breda woont, klaagt over de overlast ervan. En uiteraard heeft hij daar recht op. Het is niet prettig om beschadigingen aan je auto te hebben van rondvliegende ballen of om ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg geluidsoverlast te ervaren.

 

Jongeren hangen. Dat is niets nieuws

Maar of dat nu louter en alleen aan de kooi ligt? Waar speelden de kinderen voordat deze voorziening werd aangelegd? Was er toen ook sprake van overlast? Of begon die echt op het moment dat er  twee jaar geleden bij hem in de straat een lint werd doorgeknipt? Waar voetbalde die meneer zelf toen –ie jonger was? Kinderen spelen. Jongeren hangen. Dat is niets nieuws. En dat het kan leiden tot overlast evenmin. Maar om die overlast rechtstreeks te koppelen aan de voetbalkooi gaat me veel te ver. Bovendien: kijk dan op z’n minst ook naar het plezier dat zo’n voorziening oplevert.

 

Welcome in my backyard

Want daar zijn legio voorbeelden van. Ga eens kijken in Rosmalen waar de Sportalliantie het bekende “not in my backyard”  omvormde tot “welcome in my backyard” en door buurtbewoners samen mooie sport- en speelplekken zijn ingericht. Of neem Schagen als voorbeeld, waar het Cruyff Court ook wordt gebruikt om wedstrijden knotshockey voor ouderen te organiseren. Ook uit de Haagse sporttuin, gesitueerd tussen de flats in, horen we positieve geluiden. Of kijk eens in het Cascadepark in Almere, waar bewoners zelf hebben gevraagd om de aanleg van sportvoorzieningen en speelveldjes.

 

Deze voorbeelden noem ik niet om de vervelende overlastgevallen zoals in Breda “weg te poetsen”. Maar ze bieden op zijn minst een tegengeluid dat ook gehoord mag worden. Bovendien kunnen ze wellicht inspiratie bieden voor de mensen in Breda: kijk samen hoe je aan de voorzieningen plezier kun beleven.

 

Ervaren tevredenheid en overlast: niet te onderbouwen

Feit of fictie: veroorzaakt de voetbalkooi overlast? Het is een goede, maar lastige vraag. Vooral omdat –ie  niet met feiten en cijfers te onderbouwen is. In Nederland zijn bijna 2000 voetbalkooien en andere sportplekken in de wijk, maar steeds meer bewoners verzetten zich daar tegen, aldus de inleiding van de uitzending.

 

Of het aantal van 2000 klopt weet ik niet, maar laten we het voor het gemak even aannemen. Dan zou het mooiste natuurlijk zijn dat er bij al deze locaties, of op zijn minst een representatief deel ervan, onderzoek gedaan zou worden naar de tevredenheid en ervaren overlast bij kinderen en omwonenden. Maar dat is er simpelweg niet.

 
Kennisbank

Er zijn weliswaar een aantal studies te vinden (ik nodig u van harte uit om te grasduinen in onze Kennisbank) maar deze zijn niet geschikt om bovenstaande brede vraag te beantwoorden. Vaak zijn ze heel specifiek geschreven ter evaluatie van een specifieke locatie (bijvoorbeeld Romijn, 2008). Andere studies brengen niet zozeer overlast, maar andere en vaak bredere effecten in kaart, zoals bijvoorbeeld de  sociale en economische waarde van spelen en bewegen (lees hier een onderzoeksverslag van TNO, 2011, het daarop gebaseerde artikel of eenpublicatie van de in de uitzending geïnterviewde Vasco Lub, 2013). Dat een aantal onderzoeken in opdracht van de Johan Cruyff- of Richard Krajicek Foundation zijn geschreven doet niet af aan het feit dat ze zijn uitgevoerd door onafhankelijke instituten.

 

In de uitzending komen diverse experts aan het woord, maar ook zij kunnen de mate van overlast niet duidelijk in cijfers of conclusies vatten. Wel wordt er veel gesproken over allerlei mogelijke neveneffecten. Positief en negatief.  Maar de uitspraak  “sportveldjes zorgen niet voor integratie en gedragsverandering, maar wel voor overlast” is wel heel kort door de bocht. En het plezier lijkt nog meer op de achtergrond te verdwijnen.

 

Oproep aan programmamakers
Vandaar hierbij mijn oproep richting programmamakers, redactieleden, journalisten. Niet alleen de makers van ‘Altijd Wat’, maar ook anderen: ik nodig jullie uit om samen met ons nog eens een vervolgitem van ‘Altijd Wat’ te maken, gebaseerd op dezelfde vraag. 

 

Maar laten we ‘m dan niet weer alleen vanuit de negatieve insteek beantwoorden. Uiteraard leveren voetbalkooien op sommige plekken overlast op. Ontzettend vervelend, maar vaak ook op te lossen. Het zijn waardevolle voorzieningen die een eerlijke journalistieke benadering verdienen. Kom langs met die camera, microfoon of schrijfblok en breng ook eens plekken in beeld waar kinderen en omwonenden samen initiatieven nemen en plezier hebben in buiten sporten, bewegen en spelen.

Trefwoorden:
SportMedia

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Nancy Poiesz, Adviseur Communicatie NISB
Schrijf de voetbalkooien niet zomaar af - 6 september 2013
Geen subsidie zonder erkenning - 29 juli 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer