Onderwijs
9 september 2013 | door: Eugenie van Ruitenbeek, Auteur

De leerplichtwet is een zwijgplichtwet

Er bestaat zoiets als onderwijsvrijheid, dat is een recht. Als je in het belang van je kind(eren) gebruik maakt van dit recht, merk je pas hoe krom het is.

"Het hele land mag mopperen over onderwijs, maar thuisonderwijzers niet: die worden daarvoor berecht"

Wij willen het beste voor ons kind. Net als vele andere ouders in Nederland. En omdat kinderen allemaal anders zijn, kan het niet anders dan dat ouders verschillende dingen willen voor hun kinderen. De één vindt het belangrijk dat zijn kind studeert en carrière maakt. De ander ziet zijn kind graag ontspannen en zonder verplichtingen opgroeien. De volgende heeft geen verwachtingen maar volgt het kind in zijn unieke ontwikkeling. En dan nog alles wat daar tussen zit. Op het vlak van onderwijs maken velen ook een keuze die ze het beste vinden passen bij hun unieke kind. Als ouders stellen we eisen aan het onderwijs. Dat is ons goed recht. Maar dat recht, dat blijkt volkomen krom…

 

Omdat geen van de scholen in onze buurt aan onze eisen voldeed, kozen wij voor thuisonderwijs. Dat was voor ons volstrekt onbekend gebied.

 

Voldoen aan de wet
Wij leerden dat, om vrijstelling van de leerplichtwet voor ons kind te krijgen, we aan de wet moesten voldoen. En ‘aan de wet voldoen’ hield in dat we ons moesten instuderen in een nieuwe, juridische woordenschat en we ook verplicht waren deze woorden te gebruiken. Wij vonden in onze omgeving geen scholen die aan onze eisen voldeden. ‘Wij hadden richtingbedenkingen’.

 

Het beroep op vrijstelling hield in dat we uiterlijk een maand voor het kind 5 werd, een brief bij B&W van onze gemeente ingediend moesten hebben Zie hier onze eerste brief.

 

Inzake: Kennisgeving richtingbedenkingen schooljaar xxxx-xxxx

 

Geachte mevrouw xxxx,

 

Bij deze laten wij u weten gedurende het bovenstaande schooljaar een beroep te doen op het recht op vrijstelling voor ons kind, xxx naam xxx, geboren xxx datum xxx te xxx plaats xxx, waarin voorzien door artikel 5, aanhef en onder b, van de Leerplichtwet 1969.

 

Wij delen u mee, overwegende bedenkingen te hebben tegen de richting van het bestaande onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen en instellingen, waarop ons kind geplaatst zou kunnen worden.

 

Deze brief heet een ‘kennisgeving’ en op het moment dat deze brief door de gemeente ontvangen is ‘gaat de vrijstelling van rechtswege in’; oftewel het kind is vrijgesteld van de leerplicht.

 

Richting en inrichting
In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen de richting en de inrichting van een school. De richting van een school zegt iets over de levensbeschouwing van de school. Daar vallen onder andere de religieuze beschouwingen onder zoals reformatorisch, rooms-katholiek, protestants christelijk. Openbare scholen zijn scholen die zich niet profileren op basis van een bepaalde levensovertuiging.

 

De inrichting zegt van alles over hoe de school in de praktijk functioneert. Het pedagogische beleid bijvoorbeeld. Of hoeveel kinderen er in een lokaal zitten. De lesstof. Of er aandacht is voor de diversiteit tussen de kinderen in snelheid van leren. Als je zegt dat je juffie enorm goed of een tuthola vindt, dan heb je een opmerking gemaakt over de inrichting van de school. Of dat je het niet of wel eens bent met Cito-toetsen. Inrichting.

 

Als thuisonderwijzer mag je je je alleen beroepen op richtingsbezwaren. Over inrichtingszaken mag je je niet uitspreken. We mogen dus niet zeggen: ‘Ik haal mijn kind van school want het leert er niks.’ Of ‘het wordt gepest’. Of: ‘We vinden het zelf zo leuk om ons kind op te voeden en te begeleiden’. Dat soort dingen mag je niet zeggen. Wel in je huiskamer, niet tegen de leerplichtambtenaar.

 

Proces-verbaal

Doe je dat toch, en krijgt de leerplichtambtenaar (LPA) daar notie van, dan wordt er een PV tegen je opgemaakt. Een wat? Een Proces-Verbaal. Dat betekent dat je verdachte bent in een strafzaak en dat je voor de rechter moet verschijnen. Een Officier van Justitie zal je aanklagen voor het overtreden van de wet. In de Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2012R013) staat dat de straf bij de eerste keer minimaal E500,- per kind is, met een maximum van E3.900,-. Zeg je nog een keer iets over de inrichting dan is de straf het bedrag dat de Officier van Justitie eist, plus 50% of een week voorwaardelijk. De bak in dus. Brommen. Omdat je het beste voor je kind wilt. Omdat je een mening hebt.

 

Nee, zegt de wet. Je mag best een mening hebben, maar als je zegt dat je je kind niet naar school stuurt omdat je school niets vindt of welk ander inrichtingsbezwaar dan ook, dan noemen wij dat ‘absoluut verzuim’. En daarom pakken we je op want je bent bij absoluut verzuim schuldig aan een strafbaar feit.

 

Kortom, het hele land mag mopperen en klagen over het onderwijs, over de Cito-toetsen, de te grote klassen, de slechte kwaliteit van de lessen, het gebrek aan aandacht voor de individuele behoeften van leerlingen, de slechte kwaliteit van de gebouwen en ga zo maar door. De kranten en het internet staan bol van de klachten op het Nederlandse onderwijs. Iedereen mag er iets over zeggen en op grond daarvan met plannen en besluiten komen. Maar thuisonderwijzers mogen dat niet. Die worden daarvoor berecht.

 

Leg dat de kinderen maar eens uit.

 

Ziet u ook het belang van het behoud van onderwijsvrijheid in de vorm van thuisonderwijs? Teken dan de petitie die eind september aan de tweede kamer aangeboden zal worden:

Trefwoorden:
Onderwijs

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Eugenie van Ruitenbeek, Auteur
De leerplichtwet is een zwijgplichtwet - 9 september 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer