Godsdienst
19 september 2013 | door: Laurens Sok, Student

Vloeken is als wildplassen

Zoals elke Nederlander het als asociaal ziet als een persoon zou overgeven op straat, aan wildplassen zou doen, zo moet, naar mijn mening, de mens ook inzien dat vloeken asociaal is.

"Een vloekverbod is niet te handhaven, maar toch"

Zelf stond ik er ook een beetje van te kijken. De SGP in Capelle aan den IJssell heeft tevergeefs gepleit voor een vloekverbod in hun gemeente. Een verbod om de taalverruwing in openbare ruimtes tegen te gaan. Is een voorstel zoals de SGP deze heeft voorgesteld wel van deze tijd?

 

Een vloekverbod, wat is dat? Na wat zoekwerk blijkt dat er in meerdere gemeenten een vloekverbod van toepassing is. Gemeenten waaronder Urk, Tholen, Staphorst, Putten, Nijkerk en Barneveld. Concreter doelt men hiermee op het vloekverbod dat diverse Nederlandse gemeenten hebben ingevoerd door het in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. De Algemene Plaatselijke Verordening betreffende vloeken houdt het volgende in:

 

1. Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens worden geopenbaard zoals bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, dan wel de artikelen 137c, 137e, 147 of 429bis van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

 

Gods naam

Het komt er in de praktijk op neer dat het verboden is om Gods naam te misbruiken. Gods naam, die menig mens niks meer zegt. Een naam die in deze seculiere wereld ontzettend veel wordt misbruikt. De meeste mensen zullen daar absoluut geen moeite mee hebben. Ze hebben totaal geen besef van geloof of van God. Het doet ze daarom geen enkele pijn als ze een krachtterm, die ontleend is aan het domein van de godsdienst, eruit flappen. De meeste mensen zullen bij het bericht, wat hierboven staat vermeldt, lachen. Lachen, omdat we te maken hebben met wat 'gelovigen' die dit als kwetsend ervaren. Dat 'ouderwetse' dorpen als Urk en Staphorst dit verbod nog hanteren zegt meer over deze dorpen, dan over het verbod zelf. Als wij willen vloeken, dan doen we dat gewoon... Toch?

 

Laten we daar even bij stilstaan. Vloeken, is dat zo gewoon? Eerder schreef ik een artikel over het scheldwoord 'kk'. Deze letters staan voor kanker. Een vreselijke ziekte. Bij dit woord springen de meeste mensen wel op. De meeste mensen vinden het vreselijk als, vooral jongeren, dit woord gebruiken. Is het dan wel normaal als mensen Gods naam misbruiken? Is dat niet kwetsend? Dat het misbruiken van het woord 'kanker' vreselijk is, daar zijn we het over eens. Maar is het niet vreselijker als we de naam van God misbruiken?

 

Vrijheid van meningsuiting

Nu dit gezegd hebbende, is het bij dit nieuws vooral de vraag wat het nut is van dit verbod. Dat dit verbod in meerdere gemeenten nog geldt weten we. Dat dit verbod vooral symbolisch is weten we ook. Dit verbod is gewoonweg niet te handhaven. Al snel valt het onder vrijheid van meningsuiting, waardoor er al snel uitzonderingen van toepassing zijn. Het is anders weer in strijd met de grondwet. In 1960 werd er voor het laatst iemand veroordeeld op grond van dit gebod. Of het verbod enig nut heeft blijft een moeilijke. De meerderheid zal zeggen van niet. Die zal dit verbod als totale onzin beschouwen. Een verbod wat ouderwets, stoffig en nutteloos is. Het is niet van deze tijd. In deze tijd moet de mens vooral alles kunnen doen. Hoe gekker hoe beter. Willen we vloeken, dan doen we dat gewoon.

 

Het nut is dus moeilijk aan te geven. De vraag die dan bij mij opkomt is de vraag hoe we in deze tijd met minderheden omgaan. Hebben wij een hoge kwaliteit van democratie? Geven wij elkaar de ruimte? Gunt de meerderheid gelovigen het recht op hun beleving en intepretatie? Vragen die we ons allemaal mogen stellen. De kwaliteit van democratie zit niet in het volgen van de grote meerderheid. Kwaliteit van democratie zit hem vooral in het luisteren naar alle Nederlanders, dus ook de minderheid van gelovigen.  

 

Asociaal gedrag

Zoals elke Nederlander het als associaal ziet als een persoon zou overgeven op straat, aan wildplassen zou doen, zo moet, naar mijn mening, de mens ook inzien dat vloeken asociaal is. Het is ten diepste niet normaal als een mens zich kwetsend uitlaat, doormiddel van een scheldwoord of vloek. Jaren geleden was er in het Britse Preston een werkelijk verbod op vloeken. Er volgde daadwerkelijk een boete van €90,- op. Het viel onder asociaal gedrag.  In Preston werder er posters opgehangen om de mens ook bewust te maken van dit feit.

 

Dat we het nut van dit verbod niet kunnen aantonen in Nederland is misschien een feit. We kunnen onszelf er wel bewust op maken wat we zeggen. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar het geldt ook voor onze huidige maatschappij. Dat er op de Nederlandse televisie heel veel wordt gevloekt is een feit. Maak die bewustwording persoonlijk. Wat als we één van uw gezins- of familieleden uit zouden schelden? Zou u dat leuk vinden? Zou een christen het dan leuk vinden wanneer de naam van God of Jezus misbruikt zou worden? U weet het antwoord vast!

 

Moraal

Dat om dit verbod gelachen wordt laten we dan maar zitten. Het is wel een kans om een nieuwe discussie op gang te brengen. Een discussie die moet leiden tot minder kwetsende uitlatingen. Niet alleen om de gelovigen, maar om de mens in zijn algemeenheid. Een vorm van menselijke moraal en waardigheid is wel op zijn plaats.

Trefwoorden:
GodsdienstDebat

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer