Godsdienst
21 september 2013 | door: Yamila Idrissi, Vlaams parlementslid voor sp.a in Brussel

L'état, c'est nous

Brusselse ambtenaren een hoofddoekenverbod opleggen is een slecht idee. Als je moslimvrouwen wilt emanciperen, moet je inzetten op werk en onderwijs.

"We moeten explicieter opkomen voor gemeenschappelijke waarden"

In Brussel circuleert een voorstel om er ambtenaren een hoofddoekenverbod op te leggen, zo leerden we donderdag. Hoe een dergelijk verbod zal bijdragen tot de tweetaligheid en werkgelegenheid van kansengroepen is me een raadsel, maar vast staat dat het de religieuze spanningen verder op de spits zal drijven. Daar worden enkel extremisten aan beide kanten beter van.

 

In het hoofddoekendebat wordt er dikwijls met grote woorden geschermd: dé neutraliteit van de overheid, dé scheiding tussen Kerk en Staat, dé verworvenheden van dé Verlichting. Zelden wordt dit verduidelijkt. Neem nu die neutraliteit van de overheid, wat bedoelen we daarmee?

Uiteraard moet het overheidshandelen neutraal zijn. Gebaseerd op objectieve, democratische regels dus. Onlangs ontsloeg de stad Brussel een salafistische ambtenaar omdat hij tijdens de diensturen weigerde om vrouwen een hand te schudden of in geval van nood mond-op-mondbeademing te geven. Ik sta achter dat ontslag.

 

Het keppeltje en het regenboog-T-shirt

Maar met de neutraliteit van de overheid wordt nog iets meer bedoeld. Men heeft het over 'de schijn van partijdigheid' bij een loketbediende met een hoofddoek, een keppeltje of een regenboog-T-shirt. Het argument luidt dat de overheid niet alleen neutraal moet zijn, maar die neutraliteit ook moet uitstralen. Oké, tot daar. Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen en dat gaat gemakkelijker als die overheid een zekere neutraliteit uitstraalt. Vandaar ook dat overheidsgebouwen neutraal moeten zijn. Maar in tegenstelling tot gebouwen kun je mensen niet 'neutraliseren'.

 

Want hoe zou een neutrale ambtenaar er dan uitzien? Is dat een man van middelbare leeftijd in grijs pak? Zou iedereen zich in die persoon kunnen herkennen? Met de groeiende diversiteit stoot zo'n aanpak op zijn grenzen. Overheidspersoneel moet de diversiteit van de bevolking zichtbaar weerspiegelen. Dat gaat over diversiteit in de brede zin van het woord: degene die je dagelijks in onze straten ziet.

 

Meer diversiteit aan het loket impliceert dat iedereen zijn comfortzone zal moeten verlaten. L'état, ce n'est pas moi ou toi. L'état, c'est nous. Als mensen merken dat iemand met een andere geloofsovertuiging of origine toch correct handelt als ambtenaar, stellen ze hun attitudes bij. Dat geldt voor beide kanten: niet alle Vlamingen zijn racisten en niet alle bebaarde Mohammeds zijn fundamentalisten. Ze zien met andere woorden dat origine of religie geen goed criterium is om mensen te beoordelen, maar dat daden dat wel zijn.

 

Verplicht thuis

Maar, zo hoor je dan, legitimeren we niet de onderdrukking van vrouwen door hoofddoeken toe te laten? Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat er een probleem is van sociale druk op moslimvrouwen om een hoofddoek te dragen. Maar door een verbod zullen moslima's die verplicht worden om een hoofddoek te dragen, ook nog eens verplicht worden om thuis te blijven. We isoleren die vrouwen dan nog meer. Niet een hoofddoekenverbod, maar werk en onderwijs zullen bijdragen tot hun emancipatie.

 

In plaats van symbolische verschillen uit te vergroten, moeten we explicieter opkomen voor gemeenschappelijke waarden zoals respect voor de openbare ruimte, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het respect voor andersgelovigen. We moeten daarom kordaat optreden tegen verbale agressie tegen homo's of vrouwen, tegen discriminatie op de arbeidsmarkt of tegen het feit dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor dezelfde functie. Pas als iedereen die waarden deelt, is Brussel van iedereen en kan iedereen zich in Brussel herkennen.

Trefwoorden:
GodsdienstDebat

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Yamila Idrissi, Vlaams parlementslid voor sp.a in Brussel
Weg met de Google-imam - 22 november 2013
De toekomst is aan kleur - 3 oktober 2013
L'état, c'est nous - 21 september 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer