Politiek
28 september 2013 | door: Marc van Corven, ondernemer

Het huidige politieke systeem werkt niet meer

Dat Nederland niet uit de recessie komt, komt door een niet effectieve politiek en overheid. We praten te veel, stellen problemen niet fundamenteel aan de orde en modderen door in ons polder-model.

"Waarom laten we dit als burgers ons allemaal gebeuren?"

De economische crisis heeft veel onzekerheden bij de burger veroorzaakt, zowel voor nu als voor de toekomst. De grootste reden van deze langdurige crisis is m.i. ‘de politiek’, die te weinig controlemechanismes in het verleden hebben ingebouwd, waardoor financiële instellingen hun gang konden gaan.  Ook de noodzakelijke structurele oplossingen van de economische crisis bleven achterwegen, waardoor Nederland het nu onnodig moeilijk heeft. 

 

Gezien de ernst van de situatie  zou je denken dat de politiek nu in actie komt, maar na de algemene beschouwingen is er nog veel onduidelijk en moet er nog veel gepraat worden alvorens men besluiten neemt, laat staan in actie komt. 

 

Ook heeft VPRO Tegenlicht een paar weken geleden een zeer schokkende documentaire uitgezonden waarin vermaarde economen sterke indicaties hebben dat de huidige EU met haar euro een structureel herstel in de EU voor vele jaren in de weg staat.  Ondanks dat dit misschien wel een van de basisproblemen is, hoor je niets hierover, maar zo zijn er meer fundamentele zaken die beslissingen vergen maar die politici maar voor zich uit schuiven.  Hoe komt het toch dat we decennia lang dit als burgers laten gebeuren?

 

Oorzaken

Er zijn vele oorzaken te bedenken maar m.i.  springen er twee duidelijk uit.  Dat is aan de ene kant dat hedendaagse complexiteit een grote materie- en ervaringsdeskundigheid vraagt die thans nauwelijks in de Tweede Kamer aanwezig is. 

 

Maar aan de andere kant is het  meer een ‘systeem-probleem’. In het huidige politieke bestel moeten politici te veel compromissen moeten sluiten om een meerderheid te verkrijgen en hun achterban niet te verliezen.

 

Bedrijfsleven

Kan dit alles zo nog de komende decennia doorgaan? Het bedrijfsleven heeft in dergelijke situaties anders gereageerd en durf en slagkracht getoond. Er zijn voorbeelden van grote (inter)nationale bedrijven die in de afgelopen jaren een enorme transformatie succesvol hebben uitgevoerd. Zij hebben tijdig gezien dat de wereld en in het bijzonder hun eigen markt sterk zou veranderen en hebben dienovereenkomstig slagvaardig hun organisatie/product/systemen structureel  aangepast (bijv. IBM, DSM en er zijn nog diverse andere succesverhalen). Hier is het bewijs dat het kan!

 

Urgentie

Maar wat me opvalt is dat de politiek en de overheid niet echt de sense of urgency inzien en dat ze hun eigen organisatie/product/systemen dan ook nauwelijks ter discussie te stellen. In plaats daarvan willen ze Nederland door de aangekondigde bezuinigingen  ‘kaasschavend’  en ‘proefondervinderlijk’  door een dringend beroep te doen op participerende maatschappij uit de recessie leiden.  Maar ik vrees dat de maatregelen die we nu nemen onvoldoende blijken te zijn.

 

We moeten, net als het bedrijfsleven, een  geheel nieuw politiek en overheid stelsel bouwen dat ons Nederland de komende decennia weer  sociaal en economisch  aan de top van de wereld moet positioneren.

 

Proteststemmen

Gelukkig komt er een menigte op gang om tegen het kabinetsbeleid te protesteren.  Maar zolang we niet een fundamentele verbeterd ‘politiek systeem’  hebben, zal de effectiviteit van die proteststemmen zeer gering zijn.

 

Ik daag de politiek en overheid uit om, ondersteund door in Nederland veel aanwezige competente ondernemers  en wetenschappers, hunorganisatie/product/systemen in de komende jaren fundamenteel en transparant te vernieuwen.  Dit kan m.i. alleen geschieden onder leiding van een competent ‘zakenkabinet’ en vernieuwende bestuurders op de ministeries zodat adequaat  koers zal worden gehouden. Het terloops stoppen van alle onnodige huidige verspillingen geeft meer dan voldoende financiële armslag om deze transformatie succesvol te realiseren. Dit in tegenstelling tot een deel van de huidige bezuinigingen  ‘simpel’ op ons als burgers af te wentelen.

 

Toch zie ik geen enkele politieke partij die een dergelijke koers nastreeft, hoogstwaarschijnlijk omwille van eigen lijfsbehoud. Daarom moeten wij als burgers ons gezamenlijk hard gaan maken om dit af te dwingen.  Samen staan we sterk!

Trefwoorden:
EconomiePolitiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Marc van Corven, ondernemer
Het huidige politieke systeem werkt niet meer - 28 september 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer