Dierenwelzijn
8 oktober 2011 | door: Herman Schober

Is verbod onverdoofd slachten antisemitisme?

Hoe een historicus historische onzin kan uitkramen.

"Marianne Thieme = Adolf Hitler?"

Ik ben heel wat gewend wanneer het gaat om het uiten van afkeer van of weerzin tegen de Partij voor de Dieren, haar ideeën en vertegenwoordigers. Maar Willem Melching, historicus aan de UVA, maakt het nu wel heel bont! In een warrig verhaaltje op deze site van 3 oktober meent Melching de PvdD eens even flink in een 'historisch perspectief' te plaatsen. Zoals al eerder door verwarde geesten werd gedaan in de discussie omtrent het wetsvoorstel op een verbod op onverdoofd ritueel slachten, haalt ook Melching de duistere periode van het nationaal-socialisme uit de mottenballen. Advocaat Herman Loonstein bestond het te beweren dat als het voorstel tot een verbod op onverdoofd ritueel slachten zou worden aangenomen - wat gelukkig is gebeurd - Marianne Thieme zou slagen waar Adolf Hitler gefaald had, nl. de Joden het land uit.

 

Melching borduurt vrolijk verder op dit tenenkrommende geleuter en zoekt ook steun bij 'dierenvriend' Hitler en zijn trawanten. Hij haalt een fragment uit het dagboek van Goebbels aan waarin deze Adolf als principieel vegetariër opvoert die mens en dier in feite op één lijn zou plaatsen.

 

Was Hitler een dierenvriend? Bekend is dat hij erg gesteld was op zijn herdershond Blondie, die hij vlak voordat hij zijn eigen ellendige leven beëindigde met een cyaankalicapsule om zeep bracht. Ook is bekend dat Hitler problemen had met zijn ingewanden, reden waarom zijn artsen hem adviseerden geen of zeer weinig vlees te eten. Hij verklaarde zich tegenstander van het ritueel slachten en het laat zich raden dat hij daar eerder de Joden mee dwars wilde zitten dan dat respect voor en mededogen met de betrokken dieren van doorslaggevende aard waren.

 

Maar stel nu eens dat onze Adolf inderdaad die bewogen dierenvriend en principiële vegetariër was geweest die door Melching wordt geschetst?

 

Betekent dat dan dat iedereen die dierenleed bestrijdt en geen dode dieren meer wil eten tegelijkertijd door antisemitische en/of antimoslimgevoelens wordt gedreven? Melching vindt kennelijk van wel. Hij gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat de PvdD 'uiterst kwalijke historische wortels heeft, hoe kwiek en jeugdig hun leidstertje ook is'!! (Dat leidstertje, Marianne Thieme, is overigens 36 jaar oud en inderdaad kwiek). Hij rept met geen woord over de echte motieven van de PvdD, namelijk het bestrijden van onnodig dierenleed en het idee dat ook de vrijheid van godsdienst grenzen heeft en dat vrijheid van de één nooit ten koste van leven en welzijn van de ander - i.c. het dier - mag gaan. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele overweging bij Marianne Thieme en haar partij aanwezig die ook maar zou kunnen wijzen in de richting van verwerpelijke, racistisch getinte gedachten.

 

Dat Melching geen hoge pet op heeft van de Partij voor de Dieren en daar uiting aan geeft is uiteraard zijn goede recht. Maar een partij die ten doel heeft dierenleed te voorkomen en te bestrijden en de kwalijke gevolgen van een totaal uit de hand gelopen veeteeltsysteem aan de kaak te stellen en dat doet op een correcte, volkomen binnen de grenzen van de rechtstaat passende, wijze als fascistoïde organisatie neerzetten, dat gaat alle perken te buiten.

 

"Wie het lot van dieren gelijk stelt aan dat van mensen, verandert als snel in en mensenverachter", oreert historicus Melching. Of dit een bedenksel van hem zelf is of dat het uit andere bron komt, is ongewis. Maar voor mij is wel duidelijk dat ik het lot van mens en (ander) dier niet per definitie los van elkaar zie. Elk leven verdient respect en mededogen en ik trek de grens niet bij triviale eigenschappen als spraak- en denkvermogen, het aantal poten, wel of geen beharing en wat dies meer zij. Voor mij is relevant de vraag: "Kan het (wezen) lijden?" Zo ja, dan verdient het ons mededogen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Herman Schober
Is verbod onverdoofd slachten antisemitisme? - 8 oktober 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer