Gezondheid
20 november 2013 | door: Tim Aerts, Secretaris Population 2.0

Overbevolking ontbreekt in het debat over kinderbijslag

Als iets tot problemen leidt in België en daarbuiten, is het de bevolkingsgroei die te snel gaat en waarvoor we niet de ruimte ter beschikking hebben.

"Het is onbegrijpelijk dat in deze tijden regeringen nog steeds een pro-natalistisch beleid voeren"

"Vandaag belonen we mensen extra omdat ze een groot gezin hebben. Voor het derde kind bijna drie keer zo veel als voor het eerste. Dat is toch niet logisch?" Dixit Gwendolyn Rutten. Daar ben ik het volledig mee eens. Het is absoluut niet logisch dat een derde, vierde of vijfde kind veel meer ondersteuning verdient dan een eerste kind, of dat een tweede kind minder financiële middelen nodig heeft dan een zevende kind. Er blijkt dan ook een grote eensgezindheid te zijn tussen de verschillende partijen om het kinderbijslagsysteem te hervormen en te streven naar een meer sociale verdeling. Eindelijk, zou men kunnen zeggen.
 
Echter, er ontbreekt één element in het debat, tenzij op discussiefora allerhande.

 

De huidige wereldbevolking bedraagt ongeveer 7 miljard mensen, maar is voorzien te groeien tot minstens 9 miljard in de toekomst. Dit legt een enorme druk op de aanwezige grondstoffen. De bevolkingsgroei in België gaat niet gepaard met een evenredige groei in (betaalbare en sociale) huisvesting, gaat niet gepaard met een evenredige toename van bossen, gaat niet gepaard met een evenredige toename in transportinfrastructuur, gaat niet gepaard met een evenredige toename in beschikbaar landbouwareaal. Met andere woorden, we kunnen niet volgen. En als iets tot problemen leidt in België en daarbuiten, is het de bevolkingsgroei die te snel gaat en waarvoor we niet de ruimte ter beschikking hebben. Elke persoon heeft immers een bepaalde oppervlakte nodig, zoals de ecologische voetafdruk ons al leerde.
 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat in deze tijden regeringen nog steeds een pro-natalistisch beleid voeren. Wanneer de minste zweem ontstaat van het bevorderen van reproductie bij inwoners, merken we dat dit effectief een gevolg heeft (zoals onlangs aangetoond in Wallonië). En net daar zit in deze discussie een verdoken debat. CD&V en SP.A pleiten voor een gelijkschakeling per kind, puur omwille van de onlogica van het voortrekken van bepaalde kinderen. Maar Open VLD brengt een ander discussiepunt op tafel, namelijk een degressieve kinderbijslag - m.a.w. kleine gezinnen belonen. Mits de geschikte aanpassingsperiode zeker het overwegen waard. En daarna: verder op weg naar een doordacht beleid omtrent bevolkingsgroei!

Trefwoorden:
Gezondheid

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer