Arbeidsmarkt
25 november 2013 | door: David Ducheyne, Chief People Officer Securex

Burn-out: niet bagatelliseren maar aanpakken

Mensen kunnen best veel aan in hun job. Op voorwaarde dat de juiste context gecreëerd wordt.

"De verbetering van de kwaliteit van werk moet voor ondernemingen een prioriteit worden/blijven"

Hoe langer we wachten met het zoeken naar oplossingen, hoe moeilijker het wordt om die te vinden. We kunnen dezelfde houding vinden in de discussie over de arbeidsmarkt. Ook op de arbeidsmarkt is er een duidelijke intensifiëring van werk bezig, en ook hier wordt misschien te licht overgegaan, zoals blijkt uit het opiniestuk van Jan Denys in De Morgen van 20/11/2013.
 
Het aantal gevallen van burn-out bij de werkende bevolking is gelukkig nog steeds klein, maar stijgt wel. Het in kaart brengen van burn-out is moeilijk, enerzijds omwille van de uiteenlopende definities, anderzijds omwille van het maatschappelijk taboe dat hierover nog steeds bestaat. Ik heb zelf gemengde gevoelens bij het debat dat de afgelopen weken is losgebarsten. Het voordeel is dat het thema eindelijk bespreekbaar wordt, het nadeel is dat het debat ‘inspirerend’ werkt. Dat betekent dat burn-out een containerbegrip wordt voor allerlei zaken die te maken hebben met stress en werkdruk. Zoals een verkoudheid soms gezien wordt als grieperigheid, zo wordt stress misschien te snel verward met burn-out.
 
Kwaliteit van arbeid

Maar er zijn wel degelijk signalen dat er iets aan de hand is, zoals ook blijkt uit onderzoek van Securex. In eerste instantie merken we een stijging van de langdurige afwezigheid wegens ziekte. In de eerste helft van 2013 steeg dit type afwezigheid met 14%. Dit kost de werkgevers handenvol geld en is belastend voor onze sociale zekerheid. Daarnaast vindt de helft van de werknemers de mentale belasting die ze tijdens het werk ervaren te hoog. Mensen hebben meer en meer het gevoel dat ze niet in staat zijn om hun werk op een duurzame wijze behoorlijk uit te voeren.
 
En dat alles heeft wel degelijk te maken met de kwaliteit van arbeid. De kwaliteit van arbeid heeft te maken met de werkbelasting, de regelmogelijkheden die iemand heeft binnen zijn werk heeft (vrij kunnen invullen van vb. werktijden) en de sociale steun die iemand geniet (vb. van vrienden en familie). Een aantal kwalitatieve aspecten van werk zijn de afgelopen jaren wel degelijk verbeterd, zoals blijkt uit het Eurofound Working Conditions Survey van 2012. Datzelfde onderzoek toont echter ook aan dat de werkintensiteit verhoogd is. Klanten zijn mondiger geworden, het consumptiepatroon verandert, de concurrentiedruk is in alle sectoren gestegen en bedrijven moeten vandaag meer doen om hun resultaten te halen. Met deze stijging van de werkdruk, stijgt ook de werkintensiteit die enkel gecompenseerd kan worden door het vrijwaren en verhogen van de jobkwaliteit. Dat de Belg nog steeds tevreden is met zijn job en zijn arbeidsvoorwaarden in zijn geheel klopt, maar is op zich minder relevant. Iemand kan ook tevreden zijn over een kwalitatief lage job. Of zelfs tevreden zijn omdat die een job heeft, ongeacht de kwaliteit.
 
Verontrustende signalen

Het meten van jobkwaliteit is niet zo eenvoudig. De resultaten zijn uiteenlopend. Maar ook hier merken we een aantal verontrustende signalen. Uit het Eurofound Working Conditions Survey van 2012 blijkt dat 38% van de Belgen in jobs van lage kwaliteit of in ongebalanceerde jobs zit. Slechts 22% van de Belgen heeft een echt activerende, uitdagende job. Ook is er een toename van werkonzekerheid, iets wat op zich de belastbaarheid en het gevoel van welzijn bij werknemers aantast.
 
We kunnen elkaar om de oren slaan met deze onderzoeksresultaten. Ik bekijk het graag ook pragmatisch. De druk is zeker toegenomen, al dan niet in de context van de crisis die nu toch al vijf jaar woedt. Maar mensen kunnen best veel aan. Op voorwaarde dat de juiste context gecreëerd wordt. De verbetering van de kwaliteit van werk moet voor ondernemingen een prioriteit worden/blijven.

 

Maatwerk

De kwaliteit van werk hangt samen met de mate waarop iemand een job op een duurzame manier kan uitvoeren. Om dat te kunnen doen, moeten we zo veel mogelijk vertrekken van de sterktes, de behoeftes en de ambities van mensen. We moeten veel meer dan vandaag evolueren naar maatwerk met als doel de duurzame inzetbaarheid en de leefkracht van mensen te verhogen. Een activerende en zinvolle job met voldoende keuzemogelijkheden is het recept voor een duurzame toekomst, voor verhoogd engagement en betere prestaties, en voor langer werken. En als het dan toch over burn-out moet gaan: het toepassen van de principes van maatwerk zal ervoor zorgen dat veel mensen nooit zover zullen komen. Niet bagatelliseren, ook niet overdrijven maar gewoon aanpakken, dat is de boodschap.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer