Media
28 november 2013 | door: Chris Decroix, Communicatie-expert; stichter & zaakvoerder Peak C

Echte leiders leren beter te communiceren

Belgische bedrijfsleiders moeten open en transparant leren zeggen waar het op staat. Open communiceren zit niet ingebakken in onze DNA. Dat betekent evenwel niet dat CEO's er lak moeten aan hebben.

"Bedrijfsleiders moeten van communicatie een volwaardig managementinstrument maken"

Bedrijfsleiders communiceren slecht in België. De verkeerd begrepen communicatie van Didier Bellens eerder deze maand aan het adres van Elio di Rupo is de spreekwoordelijke druppel die leidde tot z’n allang voorspelde ontslag. De scheve communicatiestijl van de voorzitter van de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg, Jacques Mahieu, werkt conflicten in de hand. Medewerkers van Mahieu klaagden een tweetal weken geleden publiekelijk diens communicatiestijl aan.

  

Twee recente nieuwsfeiten die onderstrepen dat Belgische managers niet weten hoe te communiceren. Of erger: lak hebben aan ‘open communicatie’. In een open communicatiemodel verstrekt de bedrijfstop informatie op een transparante manier, stellen bedrijfsleiders zich kwetsbaar op en zijn er geen verborgen agenda’s. Belgische bedrijfsleiders stellen zich niet graag kwetsbaar op en zeggen niet graag waar het op staat. Terwijl dat wel een competitief voordeel kan opleveren in een samenleving die wordt gestuwd door informatie.

  

Veel managers staan nog te weinig stil bij de impact van hun woorden en van de manier waarop zij hun boodschap overbrengen. Vaak, en zeker wanneer zij negatief nieuws moeten brengen, schuiven zij deze klus door naar hun woordvoerder. Maar die is niet altijd op de hoogte van alle details en dat komt het imago van de organisatie zeker niet ten goede.

  

Recht op transparante communicatie

U en ik hebben vandaag recht op transparante communicatie. Wanneer wij echter merken dat onze leiders niet eerlijk communiceren, dan is het normaal dat wij hierop reageren en dat hierdoor conflictsituaties ontstaan. De recente incidenten rond de aanstootgevende communicatiestijl van zowel Bellens als Mahieu zijn hier duidelijke illustraties van.

 

Maar er is meer aan de hand. In België evolueren wij op het vlak van communicatie immers op twee snelheden. Enerzijds is er de consument die gretig op zoek is naar correcte informatie. Via allerlei blogs, fora en sociale media vinden wij de informatie waarnaar wij op zoek zijn zonder probleem. Het recht op transparante informatie staat buiten kijf. Anderzijds zijn er de leidinggevenden die niet of nauwelijks met hun eindklant, de consument, communiceren. Terwijl dit nooit gemakkelijker was, dank zij diezelfde blogs, fora en sociale media. 

 

Vivons heureux, vivons cachés

Deze paradox kan niet als een verrassing komen. Gebrek aan openheid zit in onze DNA, en veel bedrijfsleiders zijn niet geneigd hier iets aan te veranderen. Terwijl de actuele samenleving en hedendaagse consument schreeuwen om openheid en transparantie, is Vivons heureux, vivons cachés een visie die nog al te vaak gehuldigd wordt.

 

Dit is jammer, want een open communicatie brengt – naast het vermijden van conflictsituaties – veel voordelen met zich mee. In mijn dagelijkse beroepsbezigheden zie ik dat bedrijfsleiders die openlijk converseren met hun klanten meer begrip krijgen voor sommige van hun beslissingen. Zij slagen er ook in om de belangrijke band met die consument sterker te maken en oplossingen aan te brengen voor diens eventuele problemen. De consument verwerft zo meer inzicht en kennis.

 

Marc Coucke en Wouter Torfs

Tijd nemen voor een open dialoog vergt ongetwijfeld planning en organisatie, maar scheve en andere conflictsituaties behoren zo voorgoed tot het verleden. Het handvol Belgische bedrijfsleiders dat begrepen heeft dat echt leiderschap staat of valt met open communicatie, plukt daar nu al de vruchten van. Marc Coucke en Wouter Torfs zijn bedrijfsleiders die er wel de tijd voor nemen en communicatie niet meer stiefmoederlijk behandelen. Niemand twijfelt vandaag aan het succes van hun bedrijven.

 

Dit betekent niet alleen dat leiders met een open blik naar de toekomst zelf open moeten dialogeren, maar ook dat zij van communicatie een volwaardig managementinstrument moeten maken. Vandaag zijn de bedrijven waarbij de communicatiefunctie zetelt in het directiecomité, haast op één hand te tellen. Veel leidinggevenden zijn niet geneigd om dit te veranderen. Toch zal enkel een mentaliteitsverandering tot een positieve ommekeer kunnen leiden.

 

Reputatie

Helaas kunnen wij daar als consument en burger niet lang meer op wachten. CEO’s en bedrijfsleiders moeten nu stil staan bij het belang van correcte communicatie voor hun onderneming en voor zichzelf. Om de band te versterken met hun klant, de consument, maar ook omdat het niet meer realistisch is te denken dat je de massale stroom van reacties en vragen van de buitenwereld vandaag zomaar kan negeren. Als zij dit blijven doen, dan zal hun reputatie verder uithollen. Niemand zal ontkennen dat een goede reputatie vandaag een onmiskenbare troef is voor om ’t even welke organisatie. CEO's en bedrijfsleiders kunnen het tij keren door de communicatiefunctie een volwaardige plaats te geven binnen het Directiecomité. Op deze manier zal men strategische beslissingen ook bekijken vanuit een imagoperspectief.

 

Verder moeten bedrijfsleiders ondergedompeld worden in een ‘communicatiebad’. Niet alleen moeten ze regelmatig trainen om boodschappen juist te kunnen brengen, ook ‘proactief omgaan met sociale media’ zou verplichte materie moeten zijn voor al wie een leidinggevende rol vervult. Deze confrontatie kan alleen maar leiden tot een grotere bewustwording en aanvaarding van hun rol als proactieve communicator. Enkel op deze manier kan de Belgische bedrijfswereld evolueren naar de transparantie waar de consument en de eindklant vandaag om vragen. Enkel op deze manier zullen conflictsituaties en pijnlijke misverstanden door scheve communicatie uit de wereld worden geholpen.

Trefwoorden:
EconomieMediaDebat

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Chris Decroix, Communicatie-expert; stichter & zaakvoerder Peak C
Waarom we de positieve selfie moeten toejuichen - 13 augustus 2014
Communicatie-experts moeten het persbericht in ere herstellen - 17 december 2013
Echte leiders leren beter te communiceren - 28 november 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer