Europa
10 december 2013 | door: Kristalina Georgieva, EU-commissaris

We moeten samen werken aan een veiligere wereld

Ernstige natuurrampen doen zich steeds vaker voor. Maar we kunnen een veerkrachtig Europa opbouwen dat in staat is haar eigen burgers te beschermen en ook anderen kan helpen.

"Nieuwe EU-wetgeving maakt Europees rampenbeheer daadkrachtiger, zowel binnen als buiten de EU"

Vorige maand was ik in Tacloban, in de Filipijnen, kort nadat de tyfoon Haiyan, de meest vernietigende cycloon ooit, daar aan land was gekomen. Ik kan iedereen die de verwoesting op televisie of internet heeft gezien, meedelen dat ik erg ben geschrokken van de omvang van de ramp. Het deed me nadenken over onze wereld, waarin toenemende mondiale rijkdom met een steeds grotere kwetsbaarheid gepaard gaat.

 

Ernstige natuurrampen doen zich steeds vaker voor en zijn het gevolg van klimaatsverandering, bevolkingsgroei en een snelle verstedelijking. De totale kosten wereldwijd zijn zeer hoog: voor de eerste keer kent de wereld drie opeenvolgende jaren waarin de economische verliezen hoger zijn dan honderd miljard dollar – meer dan zeventig miljard euro.

 

Niemand ontkomt

Niemand is onkwetsbaar voor deze realiteit. Vorig jaar wist orkaan Sandy een van de grootste steden in het machtigste land ter wereld lam te leggen. En in 2011 kostte de tsunami Tohuku en het nucleaire incident dat daarop volgde de Japanse economie ongeveer 4% van het bbp.

 

Ook Europa ontkomt niet aan rampen. Het afgelopen decennium kwamen ongeveer 100 000 mensen om door natuurrampen. De overstromingen in Centraal-Europa van deze zomer hebben naar schatting 13,5 miljard euro gekost. De overstromingen waren waarschijnlijk de duurste ramp uit de Duitse geschiedenis.

 

Wij worden allemaal steeds kwetsbaarder. De stedelijke bevolking die aan aardbevingen en zware stormen is blootgesteld, verdubbelt naar verwachting tegen 2050 tot 1,5 miljard mensen.

 

Nieuwe wetgeving

De laatste 20 jaar heeft de EU een reactiecapaciteit voor grote rampen ontwikkeld – zowel binnen onze grenzen als daarbuiten.

 

Het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie coördineert de steun van de 32 deelnemende staten. Hierdoor is een doeltreffende reactie mogelijk die aansluit op de echte behoeften ter plekke. Verder helpt het bij het voorkomen van dubbel werk en overlap tijdens onze reactie.

 

Het Europees Parlement heeft deze week, op basis van een Commissievoorstel, nieuwe en omvangrijkere wetgeving vastgesteld. Dit betekent een wijziging in de aanpak van de Unie en biedt de formele erkenning die nodig is om de hele cyclus van rampenbeheer te omvatten.

 

Preventie

De wetgeving legt een grotere nadruk op de voorkoming van rampen, en daartoe moeten onze lidstaten risicobeoordelingen en beoordelingen van hun risicobeheerscapaciteit uitvoeren en delen. Er wordt een proces van onderlinge evaluatie geïntroduceerd en de weg wordt geëffend voor een EU-risicoregister. De paraatheid wordt verbeterd door middel van een betere planning van civielebeschermingsoperaties, en de oprichting van een pool van middelen van de lidstaten die klaar staat om onmiddellijk bij een crisis te worden ingezet, zorgt voor een hogere kwaliteit en een grotere beschikbaarheid van de reactiecapaciteit.

 

Verder kan de Commissie op grond van deze wet tot 85% van de kosten van een lidstaat voor het vervoer van hulp aan door een ramp getroffen landen wereldwijd vergoeden. Er is bepaald dat er nauwer met de VN wordt samengewerkt voor hulp bij internationale rampen, en we kunnen gebruik maken van de ervaring van lidstaten op het gebied van civiele bescherming voor adviesmissies naar ontwikkelingslanden.

 

Nieuw centrum

Voor dit werk wordt voorgebouwd op de start, eerder dit jaar in mei, van ons Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties – een centraal aanspreekpunt voor de aanvraag en de coördinatie van Europese noodhulp. Dit nieuwe centrum fungeert als spil en als dienstverlener voor gespecialiseerde noodbeheerfuncties in de hele EU – zoals terroristische aanvallen, pandemieën, nucleaire bedreigingen en wetenschappelijk onderzoek en rampenmodellering.

 

In respons op een in toenemende mate kwetsbare wereld heeft de EU veel vooruitgang geboekt. We kunnen een veerkrachtig Europa opbouwen dat in staat is haar eigen burgers te beschermen en ook anderen kan helpen bij rampen, wanneer en waar die ook maar toeslaan.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kristalina Georgieva, EU-commissaris
Tijd voor leiderschap in Zuid-Sudan - 3 september 2014
We moeten samen werken aan een veiligere wereld - 10 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer