Islam
12 december 2013 | door: Bas Booister, Freelance Journalist

Ideeën Brouwer zijn een gevaar voor de vrijheid

Bert Brouwer wil een christelijke sharia, maar hoeft daarbij geen hulp van de moslims te verwachten. Brouwers ideeën zijn een gevaar voor de vrijheid.

"Steeds meer lijkt de wil van Brouwer op een christelijke versie van de sharia."

Brouwer schrijft in een opiniestuk, dat onder meer op op RD.NL en De Dagelijkse Standaard staat, dat de islam een ideologie is die op gespannen voet staat met wezenlijke democratische elementen in de Nederlandse samenleving. Op welke elementen hij doelt, blijft een raadsel. Voorbeelden blijven uit, evenals bronnen die aantonen dat dat zo is. Op dit moment is het echter ongewenst om met de islam af te willen rekenen, zegt hij. Wie vinden dat allemaal ongewenst? Alleen hij, of zijn er meerderen met hem? En wie? Dan spreekt hij over een gezamenlijke vijand… seculier Nederland. 


Seculier Nederland zou volgens Brouwer een guurheid met zich meebrengen die op zichzelf al heidendom is. ’De media overrompelen ons dag aan dag met het tot godheid verheven ”ik-gevoel”.’ Ook hier blijven concrete voorbeelden weer uit. Brouwer heeft zeker niet gekeken naar de televisieacties in de afgelopen jaren waarbij mensen massaal geld geven voor rampgebieden. Of radio-acties als Serious Request of 538 voor Warchild. Stuk voor stuk acties opgezet door seculiere media.


Verbod

Vervolgens heeft hij het ineens over het verbod op godslastering. Dat was niet meer dan een holle wet die nooit actief is gebruikt. Daarbij was het verbod er niet om God te beschermen tegen allerlei aanklachten en verwensingen, maar om christelijke zielen niet te beroeren. En daar wringt de schoen, want sinds wanneer mogen christelijke mensen meer bescherming tegen belediging krijgen dan anders- of niet-gelovige mensen? Zijn we niet allemaal gelijk? Overigens ken ik maar weinig christenen die waarde hechtten aan het verbod. En dat is logisch, want wie zich verdiept kan maar tot een conclusie komen: de wet was dode letter.


Daarna heeft Brouwer het over onderwijs. Wat betreft het onderwijs wil ik toch even aangeven dat het niet meer dan logisch is dat het vervoer naar de dichtstbijzijnde school wordt vergoed. Als je een andere school beter geschikt vindt, dan kun je daar voor kiezen, maar dat kost wel iets extra. Zo werkt het ook met allerlei andere diensten. Je krijgt de basis en als je meer wilt dan kan dat natuurlijk tegen meerkosten. Dat is wel zo sociaal en eerlijk, want zo gelden voor iedereen dezelfde regels. Wat hier guur aan is, weet ik niet. Wat ik wel denk te weten, is dat het schijnbaar niet zo in het straatje van de heer Brouwer past. Het is jammer dat hij mensen de schuld geeft (liberalen) die daar geen schuld voor dragen. Met onderwijsvrijheid heeft dat dus niets te maken. Overigens moest ik als kind ook dik een uur fietsen om bij mijn school te komen, niets mis mee. Het was een Rooms katholieke school overigens.


Populist
Wat er nu precies gierend uit de klauwen loopt bij de 24-uurs economie is me ook niet duidelijk. Zelf ben ik geen uitgesproken voor- of tegenstander, maar een verbod zou de vrijheid aantasten en daar ben ik wel faliekant tegen. Want dat is precies waar het om draait bij meneer Brouwer, het beperken van de vrijheid. Hij doet dat onder het mom van het beperken van een zogenaamde gure seculiere samenleving, maar dat is onzin van de bovenste plank. Ook de Zwarte Piet-discussie komt in zijn stuk opeens langs, waarschijnlijk om zo ook het niet-gelovige maar wel conservatieve deel van het land aan te spreken. Het is populisme pur sang.


Linkse media zouden volgens Brouwer Nelson Mandela als verlosser van de mensheid presenteren. Hij zegt daarover dat het een gotspe is en dat Mandela geweld niet schuwde. Nu kun je als christen (maar ook als seculier) een heleboel redenen opgeven om tegen geweld te zijn, en terecht wat mij betreft. Maar je zakt wel een beetje door het ijs als je bedenkt hoeveel geweld er in de Bijbel voorkomt. Was het niet God die in de Bijbel oproept tot geweld tegen zij die zondaars zijn? Misschien is enige reflectie op christelijke godsdienst dus meer gepast.


Vrijheidsbeperking

Als oplossing voor de ’problemen’ ziet Brouwer een strategische alliantie met de islam voor zich. Hij wil de gemeenschappelijke belangen boven het eigen belang stellen. Dat hij hiermee precies het omgekeerde doet, laat hem schijnbaar koud. Maar dan komt Brouwer pas echt op stoom: het terugdraaien van het homohuwelijk, verbieden van abortus, terugdraaien van de 24-uurs economie en het toestaan van religieuze uitingen in overheidsgebouwen. Brouwer draait er zijn hand niet voor om. Wat hiervan precies het belang is voor de maatschappij, blijft een raadsel. Alweer kom ik tot dezelfde conclusie: het enige waar Brouwer op uit is, is vrijheidsbeperking. Even voor de duidelijkheid: aan al deze bovengenoemde zaken hoeft hij helemaal niet mee te doen. Het staat hem vrij om niet met een man te trouwen, om zijn kind niet te laten aborteren en om niet op zondag of midden in de nacht te gaan winkelen.

Het plan voor de coalitie die hij wel ziet zitten, laat ook iets anders zien: onmacht, angst en vooral weinig inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen dat in mijn woonplaats bijvoorbeeld wel aanwezig is. Daar zijn de winkels op zondag alleen in de middag open, zodat de kerkgangers daar geen last van hebben en er zelfs niet eens mee geconfronteerd hoeven te worden. Veel winkeliers hechten echter aan de zondagsrust en gaan daarom niet op die dag open, ook niet-christelijke ondernemers. Gewoon een kwestie van aan elkaar denken en elkaar respecteren. Let wel, oprecht respect kun je niet opleggen, alleen krijgen of voor een ander hebben.


Sharia

Juist het respect ontbreekt bij de heer Brouwer. Hij maakt niet-gelovigen zelfs uit voor seculiere wolven, die door partijen als de ChristenUnie en de SGP in hun hokken terug gebonjourd dienen te worden. Steeds meer lijkt zijn wil op een christelijke versie van de sharia. De gewenste samenwerking met de islam helpt daar alleen maar aan mee. Nog even en de pastoor komt ook weer bij pasgetrouwde stellen thuis om te vragen of ze al over kinderen hebben nagedacht.


Maar waar Brouwer zich pas echt in de vingers snijdt, is in de passage waarin hij zich uitlaat over de toekomst van de gelegenheidscoalitie, wanneer het doel behaald is. Hij zegt daarover: ”Vervolgens is het zaak om de islam ook weer in een minderheidspositie te manoeuvreren en zodoende het joods-christelijk erfgoed in volle glorie te herstellen.” Op steun van de moslims hoeft hij na zo’n uitspraak waarschijnlijk niet te rekenen.

Trefwoorden:
GodsdienstIslam

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Bas Booister, Freelance Journalist
Ideeën Brouwer zijn een gevaar voor de vrijheid - 12 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer