Europa
23 december 2013 | door: Viviane Reding en Olli Rehn, vicevoorzitters van de Europese Commissie

De Europese aanpak van de crisis werkt

We blikken terug op een jaar waarin de EU is begonnen zich aan de recessie te ontworstelen. Er zijn absoluut redenen om het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien.

"De voorbeelden van Letland en Ierland zijn veelzeggend"

Het einde van het jaar is een goed moment om de stand van zaken op te maken. We blikken terug op een jaar waarin de EU is begonnen zich aan de recessie te ontworstelen. De eerste tekenen van herstel zijn inmiddels zichtbaar, pril maar onmiskenbaar. Dat veel Europese burgers het nog steeds zwaar hebben, is ook duidelijk. Toch is er reden om het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien.

 

Nog niet zo lang geleden vreesde menigeen dat de euro zou vallen. En wat blijkt? Het aantal landen dat de euro gebruikt, is niet kleiner geworden. De eurozone breidt zelfs uit: op 1 januari 2014 stapt Letland als achttiende land over op onze gemeenschappelijke munt. Nog maar twee jaar geleden had Letland steun van een EU-IMF-programma nodig om het hoofd bieden aan een zeer diepe recessie. Vandaag heeft het land de snelst groeiende economie van de EU.

 

Een andere lidstaat die na uiterst pijnlijke aanpassingen sterker uit de crisis komt, is Ierland. Op 15 december kwam een eind aan het driejarige steunprogramma, nadat Ierland doortastend de oorzaken had aangepakt van de rampzalige ineenstorting van zijn bankensector en vastgoedmarkt in 2008. In het derde kwartaal van 2013 was de banengroei er weer op het niveau van 2007.

 

Meer solidariteit in ruil voor meer soliditeit

De voorbeelden van Letland en Ierland zijn veelzeggend. Er blijkt duidelijk uit dat de Europese aanpak van de crisis werkt. Deze aanpak komt neer op het aanbieden van meer solidariteit in ruil voor meer soliditeit. De lidstaten met financiële problemen worden gesteund door de andere lidstaten. Deze steun is voorwaardelijk: de ontvangende lidstaten hebben zich ertoe verplicht om hun onevenwichtigheden aan te pakken, hervormingen in te voeren en hun financiën op houdbare leest te schoeien.

 

Dit proces pakt voor heel veel burgers bijzonder zwaar uit. Niettemin is de crisis in landen als Griekenland en Portugal dankzij de steun van Europa veel minder hard aangekomen.

 

En ook elders in Europa zijn er ontwikkelingen die hoopvol stemmen. Op 23 januari wordt het programma voor financiële bijstand aan Spanje afgesloten. De Spaanse bankensector is zich aan het herstellen en belangrijke economische hervormingen scheppen de voorwaarden voor een duurzaam herstel van de groei en de werkgelegenheid.

 

Over het geheel genomen tekent zich sinds de zomer een economisch herstel af in Europa. Naar verwachting zal dit herstel in het nieuwe jaar verder aantrekken. Volgens de meest recente werkloosheidscijfers is het ergste achter de rug. Het is een goed teken dat de werkgelegenheid in het derde kwartaal van 2013 het sterkst is toegenomen in Ierland en Portugal.

 

Drie voorwaarden

De onheilsprofeten zaten ernaast. Maar laten we niet te vroeg juichen. In grote delen van Europa is de werkloosheid nog onaanvaardbaar hoog.

 

Willen we sterker uit de crisis komen, dan moeten we aan drie voorwaarden voldoen.

 

Ten eerste moet Europa structurele hervormingen doorzetten om ten volle van de vrijhandel te kunnen profiteren, productiviteit en innovatie te stimuleren en ervoor te zorgen dat het ons in sociaal en economisch opzicht beter zal gaan.

 

Ten tweede heeft Europa behoefte aan een goed functionerend bankstelsel voor het ondersteunen van investeringen en het financieren van de nodige structurele veranderingen. We leggen momenteel het fundament voor de Europese bankenunie. Deze structuur zal ons bankwezen verstevigen en dient de Europese economie, groei en werkgelegenheid.

 

Ten derde hebben we een gedegen Europees kader nodig voor het economisch en begrotingsbeleid. Dit najaar heeft de Commissie voor het eerst de ontwerpbegrotingsplannen van de eurolanden voor volgend jaar beoordeeld – een grote stap voorwaarts voor de coördinatie van het economisch beleid.  Ook hebben we goed gebruik gemaakt van de andere instrumenten die sinds het begin van de crisis zijn ingevoerd voor het coördineren van economische hervormingen. Slovenië is een goed voorbeeld: acht maanden geleden waarschuwde de Commissie dat het land dringend zijn overheidsfinanciën op orde moest brengen en de problemen in zijn financiële sector moest oplossen. In november stelden we vast dat het Sloveense begrotingsplan voor 2014 in overeenstemming met de EU-regels was. Bovendien bleek uit de stresstesten waaraan de Sloveense banken zijn onderworpen, dat het land in staat is zijn banksector er verder zonder financiële bijstand weer bovenop te helpen.

 

Niet achteroverleunen

De vele inspanningen die de Europeanen zich getroosten om de crisis te bestrijden, werpen dus vruchten af. Dat betekent overigens niet dat we achterover mogen leunen, want er moet nog heel veel gebeuren. Er wachten meer lastige keuzes en doorzettingsvermogen is dan ook geboden. Maar als we de hervorming koersvast blijven uitvoeren, zal het economisch herstel krachtig doorzetten – in 2014 en de jaren daarna.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Viviane Reding en Olli Rehn, vicevoorzitters van de Europese Commissie
De Europese aanpak van de crisis werkt - 23 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer