Emancipatie
23 december 2013 | door: Evelien Vleugels, Studente Sociaal Werk

Nieuw onrecht voor homoseksuelen in Rusland

Het nieuwe wetsvoorstel van Rusland verklaart dat de staat homoseksuele ouders de voogdij van hun kind kan ontzeggen. Dat is onrechtvaardig.

"Homoseksuelen mogen geen kinderen opvoeden, dat is schadelijker dan opgroeien in een weeshuis"

Een nieuw wwetsvoorstel in Rusland verklaart dat de staat homoseksuele ouders de voogdij van hun kind kan ontzeggen. In de Russische wetteksten spreken ze van er een ‘niet- traditionele seksuele relatie op na houden’.

 

Als kinderen getuigen moeten zijn van seksuele contacten bij ouders van hetzelfde geslacht, dan is de schade aan hun psyche ontzettend groot, aldus auteur van de wet Alexei Zhuravlyov van de partij Verenigd Ruslan. Zhuravlyov voegt er nog aan toe: "Homoseksuelen mogen geen kinderen opvoeden, dat is schadelijker voor hen dan opgroeien in een weeshuis." In Rusland is het homohuwelijk verboden, ook mogen homokoppels geen kinderen uit andere landen adopteren. 

  

Voor mij zijn homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen. Er is niets of niemand die hen de voogdij van hun kind mag ontzeggen of hen het verbod mag opleggen om te trouwen. Dit is immers in strijd met de Universele Rechten Van De Mens, die Rusland ondertekende in 1945. Zo neem je homoseksuelen hun recht af om een gezin te stichten, alsook het recht om te trouwen met wie hij/zij wilt. Kort gezegd: dat nieuwe wetsvoorstel is onrechtvaardig.

 

Het feit dat een kind zal opgevoed worden door ouders met dezelfde geaardheid, is niet automatisch slecht. Ook zij kiezen bewust voor kinderen, maar moeten vaak meer moeite doen om kinderen te krijgen/adopteren dan (een) heteroseksuele ouder(s). Het is daarom, naar mijn mening onterecht om te zeggen dat ouders met dezelfde geaardheid geen evenredige opvoeding kunnen geven als heteroseksuele ouders. Ook zij hebben de juiste vaardigheden om kinderen op te voeden in een goede thuisomgeving. Kinderen opgevoed door homoseksuele ouders kunnen immers voordelen verwerven. Ze worden niet in een “standaard” gezin opgevoed, waardoor men beter kan omgaan met kwesties i.v.m. homoseksuele geaardheid. Beter begrip hiervoor leidt tot minder discriminatie van homoseksuelen.

 

Het onderzoek dat Mieke Blomme deed in 2008 ondersteunt mijn mening. Ze vergeleek kinderen van heteroseksuele ouders met kinderen van homoseksuele ouders. Hieruit is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn om te suggereren dat homoseksuele individuen niet geschikt zijn om ouders te zijn en dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen van homoseksuele ouders behoorlijk in overeenstemming is met die van kinderen van heteroseksuele ouders. Geen enkel onderzoek heeft kinderen van homoseksuele ouders benadeeld bevonden ten aanzien van kinderen van heteroseksuele ouders.

 

Het onderzoek van Mieke Blomme, suggereert trouwens ook dat thuisomgevingen gecreëerd door homoseksuele ouders, even geschikt zijn als diegene die door heteroseksuele ouders gecreëerd worden om de psychosociale groei van kinderen te ondersteunen en mogelijk te maken. Eveneens wordt er aangegeven dat kinderen van lesbische moeders goed opgroeien wanneer de moeders in goede psychische gezondheid verkeren en gelukkig samenleven met hun lesbische partner. Dit feit geeft aan dat de aanwezigheid van hetzelfde geslacht tijdens de opvoeding geen invloed zou hebben op de ontwikkeling van kinderen.

 

Daarnaast wordt beschreven dat kinderen met homoseksuele ouders beter kunnen omgaan met homoseksualiteit, wanneer ze al tijdens hun kindertijd opgroeien met deze seksuele geaardheid dan tijdens de adolescentie.

 

Allemaal het levende bewijs dat ook homoseksuelen recht hebben om hun kinderwens te vervullen. Laat dit onrecht verdwijnen, iedereen is gelijk!

Trefwoorden:
Emancipatie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Evelien Vleugels, Studente Sociaal Werk
Nieuw onrecht voor homoseksuelen in Rusland - 23 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer