Rechtspraak
24 december 2013 | door: Dorien Vleugels, studente Sociaal werk

Slachtoffers zijn niet opgewassen tegen de macht van de politie

Geweld door de politie is een toenemende problematiek. Tot op de dag van vandaag wint de politie herhaaldelijk van de burger, ook al gaat het om zinloze geweldpleging ten opzichte van het slachtoffer.

"Het is schrijnend dat de burger zelden gelijk krijgt, terwijl er voldoende bewijsmateriaal is"

“Geweld” en “politie”, twee begrippen die toch vaak geassocieerd worden. Wanneer je deze twee begrippen samen ziet of leest denk je waarschijnlijk aan geweldpleging aan de politie. Spijtig genoeg is dit ook een veel voorkomend probleem. Maar de laatste tijd worden er regelmatig meldingen geregistreerd van geweld door de politie, deze klachten worden meestal geseponeerd door de rechter omwille van onvoldoende bewijsmateriaal. Tot op de dag van vandaag wint de politie herhaaldelijk van de burger, ook al gaat het om zinloze geweldpleging ten opzichte van het slachtoffer. Samen moeten we zorgen voor rechtvaardigheid, zodat dit onrecht verdwijnt.
 
Eerst en vooral vind ik dat de politie niet in haar recht is om personen die geboeid zijn te verwonden. Dit omdat de personen weerloos zijn en zich dus niet kunnen verdedigen. Ook gaan ze te snel over tot het gebruiken van geweld bij een arrestatie. Meestal doen de geboeide personen helemaal niets verkeerd en werken ze goed mee. Naast dit alles is dit in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin het volgende vermeld wordt: ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.’ Politieagenten zijn immers speciaal opgeleid om met agressieve personen om te kunnen gaan, wat maakt dat men tegen zulke situaties bestand moet zijn.
 
Commissaris Pierce Collignon bevestigt mijn mening met de volgende uitspraak : “Als iemand geboeid is, moet hij behandeld worden als een waardevol juweel. Zelfs als je als agent beledigd wordt, wat veel gebeurt, moet je dat kunnen verdragen.”
 
Rechtssysteem

Een volgend probleem zie ik binnenin het rechtssysteem. Wanneer er een rechtszaak opgestart is, sleept deze jaren aan vooraleer er een vonnis wordt uitgesproken. Sommige zaken komen gewoon niet meer voor, omwille van verjaring. Woordvoerder Jos Colpin zegt dat het parket het geweld tegenover gearresteerde burgers wel ernstig neemt, maar geeft toe dat het soms erg lang duurt voor zaken voorkomen. Het is namelijk een veel voorkomend probleem dat zich niet alleen situeert in zaken rond geweld door de politie.
 
Veel slachtoffers van geweld door de politie hebben immers het gevoel dat er nauwelijks iets gebeurd met hun klachten. Bovenop dit alles worden ze nog een keer extra belast wanneer een zaak jarenlang aansleept en uiteindelijk geseponeerd wordt. Het is een schrijnend probleem dat de slachtoffers niet opgewassen zijn tegen de macht van de politie in een rechtszaak. Hier moet duidelijk verandering in komen.

 

Het is dan ook absurd dat zulke zaken geseponeerd worden door de rechter wegens onvoldoende bewijslast. Terwijl de slachtoffers wel degelijk het geweld ten opzichte van hun kunnen bewijzen, zoals aan de hand van een video. Ons land werd in 2009 dan ook veroordeeld voor foltering en discriminatie door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit toont nog maar eens aan dat er zich wel degelijk een probleem vormt op het vlak van geweld door de politie. Dit blijkt ook uit het artikel in De Wereldmorgen door Christophe Callewaert en John Vandale genaamd: “Zeg dat je een makaak bent of ik sla harder”: politiegeweld moet op politieke agenda (zie link onderaan de pagina). 
 
Rol van de media

Naar mijn mening speelt de invloed van de media ook een zeer belangrijke rol in dit verhaal. Ze laten immers altijd maar één kant van het verhaal zien, namelijk datgene dat voor de meeste commotie zorgt. In geval van geweld door de politie wordt het verhaal van het slachtoffer zelden aangehaald. Het is dus ook belangrijk dat de media hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat ze dit in rekening kunnen nemen naar de toekomst toe. Dit wordt ondersteund door het artikel: “De twee kanten van geweld” geschreven door BleriLleshi (zie link onderaan de pagina).

Het is dus duidelijk dat dit probleem onmiddellijk moet aangepakt worden, alle betrokkene partijen kunnen hieraan meewerken. Het is echt schrijnend dat de burger zelden gelijk krijgt, terwijl er voldoende bewijsmateriaal is. Zorg voor rechtvaardigheid is dus de boodschap.

Trefwoorden:
Rechtspraak

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Dorien Vleugels, studente Sociaal werk
Slachtoffers zijn niet opgewassen tegen de macht van de politie - 24 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer