Arbeidsmarkt
27 december 2013 | door: Shannen Molemans, student

Jongeren beter belonen: sympathiek maar onhaalbaar

Het voorstel van Monica De Coninck om de lonen van jonge werknemers in de beginjaren omhoog te trekken is niet haalbaar.

"Verhoog beter de lonen na 5 jaar anciënniteit"

In dit opiniestuk wil ik mijn mening duiden over het recente voorstel van minister van Werk, Monica De Coninck, om een nieuwe regeling in te brengen. Deze regeling gaat over het feit dat ze de lonen van jonge werknemers wil optrekken, omdat ze in de beginjaren als werknemers hun loon het hardst nodig hebben. Ze heeft het dan over het afbetalen of huren van een woning, kinderen krijgen en de bijkomende kosten hierbij. Als studente maatschappelijk werk ben ik tegen deze regeling, omdat belonen door middel van hogere lonen geen oplossing biedt voor het probleem van jongerenwerkloosheid en ook de financiële kant van het verhaal mag niet vergeten worden.

 

Babyboomers

Als eerste wil ik zeker een positief punt bespreken in verband met deze regeling omtrent het motiveren van jonge werknemers. Het is belangrijk dat de jongere generatie, in het repartitiesysteem dat wij hanteren, zijn steentje bijdraagt voor de oudere generatie. Onze maatschappij is steeds meer aan het vergrijzen door de ‘babyboomers’ van de jaren 50. Hierdoor gaan er steeds meer jongeren moeten instaan om het pensioen op te bouwen van de oudere werknemers. Jongeren aan het werk krijgen en houden is dus een belangrijk onderwerp de dag van vandaag.

 

Als ik kijk naar de manier van motiveren via deze weg, dan worden jongeren via extra geld extrinsiek gemotiveerd om te beginnen met werken. Als het loon dan later terug wordt verminderd, is deze extrinsieke motivatie weg en kan het nefast werken voor hun ijver om te blijven werken.

 

Knelpuntberoepen

Ook zijn er veel werkgevers die enkel werknemers aanwerven met een bepaalde maturiteit en werkervaring. Zo krijgen jongeren vaak niet de kans om ervaring op te bouwen en blijft de jongerenwerkloosheid hoog. Echter aan de andere kant kan men via het loon iets te verhogen bij knelpuntberoepen, deze ingevuld zien geraken wat dan weer positief is voor werkgelegenheidsgraad. Hierdoor dragen ook meer mensen bij aan de economie, wat in tijden van crisis zeker niet slecht is.

 

Omdat ik zelf in 2014 afstudeer, komt deze kwestie zeer dichtbij voor mij. Omdat we ook kritisch moeten zijn, zeker als maatschappelijk werker in spé, wil ik de haalbaarheid hier niet uit het oog verliezen. Er zijn veel jongeren die beginnend werknemer zijn/ worden en zij zullen dus ook allemaal nu gefinancierd moeten worden.

 

Haalbaarheid

Omdat we al enkele jaren getroffen worden door de crisis, lijkt me het me zeker een zeer interessant idee om jongeren op deze manier te motiveren, maar of de haalbaarheid het ook toelaat?

 

Het zou beter zijn om te werken met een systeem waarbij het loon na bijvoorbeeld 5 jaar anciënniteit zou stijgen, omdat ze het dan pas vaak effectief nodig hebben. Na de leeftijd van bijvoorbeeld 40 jaar, zou het loon terug stabieler moeten worden.

 

Ook het feit dat de geest van sommige werkgevers niet openstaat om jongere werknemers een kans te geven en hen op te leiden in hun organisatie, brengt mij er toe te concluderen dat het een wel goed idee  is, maar dat het in de realiteit moeilijk wordt om het uit te voeren. Het is daarom belangrijk om goede voorwaarden te stellen, zodat zowel de nieuwe als de huidige werknemers de voordelen zien van het nieuwe systeem. 

Trefwoorden:
Arbeidsmarkt

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Shannen Molemans, student
Jongeren beter belonen: sympathiek maar onhaalbaar - 27 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer