Rechtspraak
30 december 2013 | door: Shauni Vromans, Studente Sociaal Werk, Thomas More Hogeschool Geel

Mensonwaardige omstandigheden voor geïnterneerden

Gevangenissen zijn een vergeetput voor mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn. Steeds meer geïnterneerden worden opgesloten in gevangenissen terwijl ze hier niet thuishoren.

"Er zijn veel zaken die maken dat geïnterneerden mensonwaardig leven. Dit moet stoppen."

Ongeveer 1200 geïnterneerden zitten in de gevangenis, meer bepaald in psychiatrische annexen. Officieel is hier meer therapie dan in de gewone gevangenis. In theorie is dit mooi, maar in de praktijk loopt het mis. In 2011 waren er namelijk 12 psychiatrische annexen, met in totaal 20 psychologen in dienst en 27 psychiaters. 

 

Ongeveer 50 hulpverleners voor 1200 geïnterneerden is al schandalig weinig, en hier komt dan nog bovenop dat deze ook nog voor de gedetineerden moeten zorgen.

 

Er is dus veel te weinig gekwalificeerd personeel, wat met zich meebrengt dat deze onvoldoende tijd hebben voor de behandeling van de geïnterneerden.

 

Van therapie is er dus amper sprake, terwijl de geïnterneerden juist behandeld moeten worden zodat ze kunnen ‘genezen’ en eventueel op termijn terug in de maatschappij kunnen meedraaien.
 

Overbevolking
De psychiatrische annexen zitten overvol, wat met zich meebrengt dat geïnterneerden in de gewone gevangenis terecht komen, en soms zelfs in arresthuizen.

 

De geïnterneerden zitten dus opgesloten tussen de gedetineerden en de mensen in voorhechtenis. Het lijkt mij duidelijk dat de geïnterneerden hier niet op hun plaats zitten. Ze moeten opgevangen worden in een gespecialiseerde inrichting, meer bepaald in een forensisch psychiatrisch centrum.

 

In Gent zijn ze er momenteel één aan het bouwen, en ook in Antwerpen zal er in de toekomst een forensisch psychiatrisch centrum komen.

 

Wanneer de centra af zijn, zal dit voor enkele geïnterneerden een verademing zijn. Toch is het geen oplossing, omdat zeer veel geïnterneerden zullen blijven plakken in de gevangenis door nog steeds een tekort aan opvangplaatsen.
 

Veel vragen en weinig antwoorden
Geïnterneerden weten in België niet waar ze aan toe zijn. Ze worden voor onbepaalde tijd opgesloten om te worden behandeld omdat ze gevaarlijk zijn voor onze maatschappij.

 

De Commissie ter Bescherming van de Maatschappij beslist om de zes maanden over het lot van de geïnterneerde. Deze beslissing kan pas genomen worden na een uitgebreid advies van psychiatrische deskundigen. Hier wringt opnieuw het schoentje.

 

Door het gebrek aan deze psychiatrische deskundigen kunnen zij onmogelijk de geïnterneerden goed begeleiden en dus ook onmogelijk een gefundeerd advies geven aan de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij.

 

De geïnterneerden blijven constant met veel vragen zitten, want ze weten niet of ze ooit nog vrij komen, of wanneer ze vrij komen. Ook het antwoord op de vraag hoe lang ze in de gevangenis moeten blijven is onbekend, net zoals het antwoord op de vraag wanneer ze naar een forensisch psychiatrisch centrum mogen.

 

Vanop de zijlijn machteloos moeten toekijken naar wat er met je leven gebeurd, is wat mij betreft een mensonwaardige situatie.
 

Schadeclaims
Ik ben gelukkig niet de enige die er zo over denkt. België is al meermaals veroordeeld geweest door het Hof voor de Rechten van de Mens, omdat er geen of te weinig therapie is voor geïnterneerden, omdat er te weinig personeel en dus slechte zorg is, omdat er overbevolking is, etc… Het feit dat geïnterneerden dus gewoon in de gevangenis worden opgesloten zou wel eens een kostelijke affaire kunnen worden.

 

Het geld dat nu uitgegeven wordt aan schadeclaims, zouden ze naar mijn mening beter gebruiken om meer forensisch psychiatrische centra te bouwen of op z’n minst om meer psychiaters en psychologen aan te werven om zo een goede therapie te kunnen bieden aan de geïnterneerden.
 

Conclusie
Het lot van de geïnterneerden ligt voor een stuk in onze handen. Zolang de burger-kiezer zich niet bekommert om de geïnterneerden, zullen de politici dit ook niet doen. Hierdoor zijn ze een vergeten groep en staan wij het toe dat zij in mensonwaardige omstandigheden leven. Het is aan ons om duidelijk te maken dat wij het niet langer toestaan dat geïnterneerden dit onrecht wordt aangedaan. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Shauni Vromans, Studente Sociaal Werk, Thomas More Hogeschool Geel
Mensonwaardige omstandigheden voor geïnterneerden - 30 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer