Veiligheid
7 januari 2014 | door: Karel Vissers, lid van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA

Bart De Wever beoefent fact-free politics

Zondagmiddag had Bart De Wever (N‑VA) het op VTM over moslimterreur, volgens hem de “ergste gesel voor de mensheid sinds Hitler.” De feiten geven nochtans een heel ander verhaal…

"Terrorisme aanpakken doe je niet door paniek te zaaien en de rechtsstaat te ondergraven."

In wat aangekondigd werd als een gesprek over de verkiezingen, ging De Wever zondagmiddag ook in op zijn inspanningen tegen moslimterrorisme. Waarop de interviewer hem vraagt of hij dat dan de grootste dreiging van deze tijd vindt. De Wever antwoordt hierop doodserieus (we citeren letterlijk): “Ik vind het persoonlijk sinds Hitler en Stalin de ergste gesel voor de mensheid dat moslimextremisme. Overal in de wereld zaaien die verderf, terreur, dood…” aldus De Wever. “En,” voegt hij daar tussen neus en lippen door aan toe, “ook bij ons zou dat kunnen gebeuren.”

  

Fact-free politics

Meneer De Wever stoort zich blijkbaar niet aan de feiten.“Fact-free politics” zoals dat heet. Moslimterrorisme wordt dan wel sterk in de media uitgelicht, maar de cijfers geven een heel ander beeld. Uit het meest recente terrorismerapport van Europol uit 2013 blijkt dat er in 2012 in de EU 6 religieus geïnspireerde terroristische aanvallenwaren (3% van alle terroristische aanvallen), tegenover maar liefst 167 nationalistische en separatistische terroristische aanvallen (76%).1 Is dat misschien de reden dat een nationalistisch en separatistisch geïnspireerde partij als de N‑VA liever de ogen sluit voor die cijfers?

  

Het is duidelijk dat het weer verkiezingstijd is. En ook in de strijd om andere rechtse en extreemrechtse partijen stemmen af te snoepen, blijken de feiten er niet toe te doen, zolang het gecreëerde vijandbeeld van “extreme islam” maar aanslaat bij een deel van de rechtse kiezers.

 

Angst zaaien om repressie goed te praten

Met het “ook bij ons zou dat kunnen gebeuren,” zou je bijna gaan denken dat De Wever een angstklimaat wil creëren. Even vooraf had De Wever het nog over de zo omstreden GAS-boetes, volgens hem een efficiënt middel om radicale moslims in kaart te brengen. Op die manier wordt zelfs een (flink opgeblazen) terrorismedreiging gebruikt als een argument voor GAS-boetes, een systeem waar de willekeur nochtans ingebakken zit en waarbij absurditeiten soms meer regel dan uitzondering blijken.

 

Het is niet uniek in de geschiedenis dat doembeelden van terroristische aanslagen of andere schokkende gebeurtenissen gerecupereerd worden door politici om een repressiever beleid te voeren. De privacy van de burger wordt ondergeschikt aan de totale controle en iedereen wordt als schuldig behandeld tot het tegendeel bewezen is. Denk maar aan de toegenomen bevoegdheden van politie- en inlichtingendiensten sinds 11 september 2001, om maar een voorbeeld te noemen.2

  

Hoe dan wél terrorisme bestrijden?

Daarmee is niet gezegd dat de bestrijding van terrorisme (vanuit welke hoek dan ook) niet serieus genomen moet worden. Maar is de juiste manier om terrorisme te bestrijden het massaal bespioneren van burgers en het met vage definities strafbaar maken van bijna om het even wat? Natuurlijk niet. Al was het maar omdat zoiets aanzet tot misbruik. Misbruik van een massa verzamelde privégegevens. Denk maar aan de gegevens van 1 770 000 (!) Belgen die geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, terwijl het controleorgaan Comité P al verschillende keren signaleerde dat er misbruik wordt gemaakt van die gegevens.3

  

Maar ook misbruik van vage definities in de wet. Zelfs sympathie voor de Palestijnse zaak kan nu al geïnterpreteerd worden als “aanzetten tot terrorisme”.4 Of denk aan de talloze GAS-boetes die niet alleen het recht op jong zijn, maar ook de vrijheid van meningsuiting beknotten – nu ook goedgepraat in naam van ‘terrorismebestrijding’.

  

Zoiets kan voorkomen worden door een duidelijke definitie van terrorisme, en met een beleid dat de niet alleen de gevolgen en de directe aanleidingen, maar ook de voedingsbodem van terrorisme aanpakt: armoede, onderdrukking, vernedering, uitsluiting en uitbuiting.5 En daar kan aan gewerkt worden met conflictpreventie en -stabilisatie, politieke dialoog, vluchtelingenhulp en een herverdeling van de welvaart, zoals ook de Europese Unie trouwens voorstelt – jammer genoeg zonder daar ook een concrete prioriteit van te maken.6 En dus niet, meneer De Wever, door paniek te zaaien en de rechtsstaat zogezegd te beschermen door de fundamenten ervan te ondergraven.

 

1) Europol, TE-SAT 2013. EU Terrorism Situation and Trend Report.

2) Zie voor (tal van) andere voorbeelden o.a.: Naomi Klein, De shockdoctrine, en: Raf Jespers, Big Brother in Europa.

3) Zie: www.pvda.be/nieuws/artikel/een-op-de-zes-mensen-geregistreerd-bij-de-politie.html

4) www.pvda.be/nieuws/artikel/antiterrorisme-interview-met-advocaat-raf-jespers.html, zie bijvoorbeeld ook: www.pvda.be/nieuws/artikel/antwoord-van-dokter-guido-gorissen-op-beschuldiging-van-terrorisme-door-n-va.html

5) Babylon, Terrorisme aanpakken: de rechtsstaat uithollen om deze te beschermen?

6) Zie ook: Jan Wouters & Frederik Naert, Het antwoord van de Europese Unie op ‘11 september’: enkele kritische kanttekeningen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Karel Vissers, lid van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA
Bart De Wever beoefent fact-free politics - 7 januari 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer