Onderwijs
24 januari 2014 | door: Willem Melching, Historicus

Onder de 18? Niet roken, niet drinken, en niet bidden

Ik zou graag zien dat de overheid eindelijk eens ouders op hun verantwoordelijkheid wijst voor de geestelijke volksgezondheid van hun kind.

"Religie maakt meer kapot dan je lief is en er is geen enkele reden om ouders vrij spel te geven"

De overheid waakt over onze jeugd. Dat doet ze onder meer door het verbieden van het roken en drinken voor jongeren. Verstandige besluiten omdat roken en drinken helemaal niet zo gezond zijn als jongeren wel denken. Van roken krijg je kanker en van drinken alle andere ziektes. Dus niet te vroeg mee beginnen. Om deze maatregelen te handhaven zijn ingewikkelde systemen nodig, maar daar betalen we allemaal graag aan mee. Het is voor een goed doel tenslotte. Onze jeugd is onze toekomst.

 

Het is in Nederland ouders dus niet toegestaan om hun kinderen een fles drank dan wel een slof sigaretten voor hun 15de verjaardag te geven. Maar niemand die ouders ook maar een strobreed in de weg legt wanneer ze baby’s laten besnijden, zesjarigen in communiepakjes hijsen of hun 15-jarige kroost naar katechesatie sturen. Het toedienen van giftige dranken dan wel rookwaar is niet toegestaan, maar het systematisch toedienen van religieuze denkbeelden dus wel.

 

Verwoestende werking

Dat is vreemd, want een blik in de dagbladen leert ons dat juist van religie een verwoestende werking uitgaat. Om wat willekeurige voorbeelden te noemen. Op de Veluwe lopen kinderen een extreem hoog risico om polio te krijgen omdat hun religie inenting verbiedt. Hierin vertoont onze eigen Bible Belt trouwens een opmerkelijke overeenkomt met het platteland van Pakistan. In Syrië is een gewelddadige burgeroorlog aan de gang die al aan een paar honderdduizend mensen het leven heeft gekost. In Nigeria maken moslims christenen een kopje kleiner, en christenen maken moslims een kopje kleiner. Religieus opgevoede kinderen uit Delft en Utrecht nemen een tussenjaar om in Syrië of elders een potje mee te vechten en komen daarbij in grote getalen om. Jammer van al die investeringen in basisonderwijs en CITO-toetsen.

 

De bioscopen stromen vol en de kijkers laten hun tranen de vrije loop bij een film als Philomena. Een triest document over de moraal van de Katholieke Kerk die niet voor kinderhandel terugdeinsde. Nergens komen zoveel abortussen én ongewenste zwangerschappen voor als onder religies opgevoede meisjes. Over de verwoestingen die de seksuele onvolwassenheid van katholieke priesters heeft aangericht, wil ik het verde rmaar niet hebben. Wie de wet strikt zou toepassen zou de Katholieke Kerk als “criminele organisatie” kunnen classificeren en als zodanig behandelen. Opmerkelijk is trouwens dat Japan extreem lage criminaliteitscijfers kent. Dat kan geen toeval zijn. Japan is tevens het land waar 80% van de bevolking te kennen geeft dat religie totaal onbelangrijk is. Er is wel zeker een relatie tussen religie en het voorkomen van criminaliteit: atheïsme helpt!

  

Uit de ouderlijke macht ontzet

Deze reeks rampen die de religies dezer wereld te weeg brengen kan ik nog eindeloos uitbreiden, maar ik denk dat deze voorbeelden wel voldoende zijn. De conclusie ligt voor de hand. Religie maakt meer kapot dan je lief is en er is dan ook geen enkele reden om ouders hierbij vrij spel te geven. Ouders kunnen aangeklaagd worden en uit de ouderlijke macht worden ontzet wanneer ze hun kinderen te weinig laten gymnastieken of te veel laten eten. En dan hebben we het alleen nog maar over hun fysieke conditie!

 

Daarom zou ik graag zien dat de overheid eindelijk eens maatregelen neemt en ouders op hun verantwoordelijkheid voor de geestelijke volksgezondheid van hun kind wijst. Dus een strikt dieet van religie-vrij leesmateriaal, geen kerkbezoek voor de achttiende verjaardag en zeker geen religieus geïnspireerde verminkingen. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer