Gezondheid
6 februari 2014 | door: Jan Ramakers, em. klinisch chemicus

Geneeskunde, behandel de oorzaak van aandoeningen

De medische wetenschap bevindt zich op dood spoor als gevolg van farmacologisch- en symptoomgericht denken voor vrijwel alle aandoeningen. Nieuwe biochemische theorieën liggen klaar….

"Als de oorzaak van aandoeningen bekend is, waarom dan nog altijd uitsluitend symptomen behandelen?"

Faalt de geneeskunde? Stel liever dat zij zich in crisis op dood spoor bevindt.

Farmacologisch- en daaraan inherent symptoomgericht denken en behandelen leidt nooit tot de oorzaak van aandoeningen. En er komen altijd weer nieuwe en vage wetenschappelijke beloftes, die nooit tot genezing leiden maar altijd aandoeningen chronisch maken.

 

Hebben we wel de beste gezondheidszorg van de wereld? Het behandelen met medicijnen van uitsluitend symptomen van aandoeningen, wat voor circa 95 procent geldt, heeft in Nederland geresulteerd tot inmiddels 5,4 miljoen [bijna 1 op 3] mensen met een chronische aandoening: we zijn zieker dan ooit! Het is gemakkelijk en onjuist om hiervoor steeds opnieuw te verwijzen naar het ouder worden van de mensen. Nee, de oorzaken van aandoeningen zijn in de geneeskunde niet bekend. Daarom tellen we in Nederland in globale cijfers: 1 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1 miljoen met migraine, 1 miljoen met diabetes, 1 miljoen met [dreigende-] osteoporose, 800.000 met depressiviteit, 350.000 met COPD; en al die chronisch zieken worden niet genezen, en daardoor wordt de zorg onbetaalbaar.

 

Paradigmawisseling

In de biochemische benadering van aandoeningen kan de oorzaak worden opgehelderd en behandeld met goedkope - niet toxische lichaamseigen stoffen. Die toepassingen zijn niet patenteerbaar en worden economisch niet interessant geacht... Dat kan niet beletten dat er in de geneeskunde een regulier- biochemisch- en zuiver denken wordt geaccepteerd, dat de oorzaak van aandoeningen beschrijft, en de er bij passende biochemische therapie. Het denken moet om.

 

Een paradigmawisseling pakt de hele zorgproblematiek in de kern aan. De oorzaak van aandoeningen behandelen leidt tot een veel doelmatiger zorg, en tot een meer gezonde bevolking die ook beter in staat is om langer door te werken, en het leidt verder tot geringer economisch verlies door ziekteverzuim [alleen de verzuimdagen voor migraine kosten in Nederland al 1 miljard euro, en in Europa 27 miljard euro].

 

Oorzaken

In mijn boek ‘Oorzaak en Therapie in de Geneeskunde’ worden in de vorm van een essay de oorzaken en therapieën beschreven voor o.a. migraine, hartinfarct, hoog cholesterol, osteoporose, en depressie. Voor universiteit of onafhankelijk instituut zijn de beschreven theorieën direct toetsbaar. Toepassing van therapieën hoeven niet over vele lange jaren durende procedures te lopen, het gaat immers om lichaamseigen stoffen.

 

De kans ligt er voor de medische wetenschap om zelf ‘met een groot verhaal en een nieuwe visie’ [Trouw, 3 feb 2014] een veelbelovende weg te kiezen, en wat meer geldt: dankbare en weer gezonde patiënten, en een samenleving die bevrijd wordt van wurgende en onredelijke kosten voor de zorg.

 

Het motto: niet de industrie en de dokter,- maar de dokter en de patiënt bepalen wat goed is.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Jan Ramakers, em. klinisch chemicus
Geneeskunde, behandel de oorzaak van aandoeningen - 6 februari 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer