Media
24 februari 2014 | door: David Ducheyne, Chief People Officer Securex

Hoe de mail afsluiten de stress kan verhogen

De toegang tot mail ontzeggen om stress te voorkomen kan de stress net verhogen voor de medewerkers die het meest in de gevarenzone zitten. Mensen hebben flexibiliteit nodig om hun werk te doen.

"Niet iedereen lijdt onder mailstress. Niet iedereen heeft een probleem."

‘Sluit de servers nooit af. Het is een opluchting dat ik de vrijheid heb om te werken wanneer ik dat wil.’ Zo twitterde een collega in de nasleep van de discussie rond de beslissing van BMW om de mailservers af te sluiten.

 

BMW wil daarmee de toegenomen mentale belasting tegengaan (De Standaard, 19 februari). De intentie is goed, maar de oplossing zou weleens kwalijker kunnen zijn dan het probleem. Bij Securex voerden we dezelfde discussie twee jaar geleden. We hebben toen besloten om die maatregel niet te nemen wegens te betuttelend en in tegenspraak met de evolutie naar meer maatwerk, keuzevrijheid en flexibiliteit.

 

Mensen hebben flexibiliteit nodig om hun werk te doen. De toegang tot mail ontzeggen is een maatregel die de stress net kan verhogen voor de medewerkers die het meest in de gevarenzone zitten. Want daardoor blijft het werk liggen en stijgt de frustratie. Bovendien is het een illusie te denken dat er geen vluchtwegen zijn: via privémail, Twitter, Linkdin of Facebook zal het werk gewoon blijven lopen. Je kunt het gedrag van geëngageerde mensen niet veranderen via een algemeen verbod.

 

Het recept is al lang bekend

Daarnaast staat een collectieve benadering haaks op het individuele karakter van werk en stress. Niet iedereen lijdt onder mailstress. Niet iedereen heeft een probleem. Door medewerkers te willen beschermen en redden nemen we ook hun deel van de verantwoordelijkheid in het verhaal weg, en lossen we het probleem niet op. Een collectieve maatregel kan wel logisch lijken, psychologisch is het onzin.

 

Het recept om mentale belasting te beheersen is nochtans al lang bekend. Geef autonomie. Zie toe op een redelijke en regelbare werkbelasting. Leer medewerkers een zekere werkhygiëne aan en voorzie in voldoende sociale ondersteuning. Vergeet als werkgever ook niet dat mensen best veel aankunnen, binnen de juiste context. En dat is er een van individuele keuzevrijheid. Als bedrijven iets willen doen aan stress moeten ze zich richten tot de medewerkers die op dat vlak het verschil kunnen maken: de leidinggevenden.

 

Maar ook zij werken in een context. De directie doet er goed aan een mensbeleid uit te stippelen, waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat. Wanneer de druk stijgt, zijn ventielen geen overbodige luxe. Iets collectief verbieden brengt weinig zoden aan de dijk. Medewerkers de middelen bieden om beter om te gaan met werkdruk en hen zelf keuzes laten maken, helpt wel.

 

Tips voor de leidinggevende

  1. Zorg ook voor jezelf. Leidinggevenden staan vaak zelf onder druk, en moeten er dus op toezien dat ze zelf niet ten onder gaan aan werkdruk.
  2. Luister naar de medewerker. Empathie voor de medewerker is een vorm van sociale ondersteuning, wat een belangrijke buffer voor burn-out vormt.
  3. Wees alert en zorgzaam. Als leidinggevende merk je problemen vaak sneller op. Het zijn meestal de zeer geëngageerde en hard werkende medewerkers die in de problemen komen.
  4. Maak (mentale) werkbelasting bespreekbaar. Het taboe bestaat nog steeds. Mensen durven niet zeggen dat het te veel wordt.
  5. Voorzie in keuzemogelijkheid. Als mensen kunnen kiezen wat voor hen het beste is, dan krijgen ze controle over hun leven en werk. Tijds- en plaatsonafhankelijk werken is een mooi voorbeeld van deze keuzevrijheid.
  6. Werk aan werkdruk. Ga na hoe de werkdruk aangepast kan worden door de werkorganisatie te herzien, en maak concrete afspraken over hoe en wanneer iemand beschikbaar moet zijn.
  7. Werk aan arbeidshygiëne op de werkplaats. Iedereen heeft een herstelbehoefte. Pauzes, weekends, nachtrust en vakantie zijn belangrijk. Ook de smartphone ’s avonds uitzetten is een vorm van arbeidshygiëne.
  8. Geef het voorbeeld. Bel niet laat op de avond, mail niet in het weekend.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer