Sport
10 maart 2014 | door: Remco Boer en Tjienta van Pelt, directeur Nederlands Instituut v Sport en Bewegen resp. directeur Gelderse Sport Federatie

Stem op uw sportschoenen!

Wie van u stemt op zijn sportschoenen? Dan gaat het niet over gepast schoeisel voor in het stemhokje, maar over een bewuste keuze voor vitaal leven en slimme inzet van het budget in uw gemeente.

"Politieke partijen missen schot voor open doel: inzet van sport voor maatschappelijke doelen."

Politieke partijen zijn zich heel bewust van de grote uitdagingen die er liggen, nu heel veel taken van het rijk naar de gemeente gaan. Maar ze missen het schot voor open doel: de inzet van sport om heel veel maatschappelijke doelen te helpen bereiken. Gelukkig kunt u als kiezer een goede voorzet geven: maak duidelijk dat u investeren in sport en bewegen belangrijk vindt.

 

Als Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Gelderse Sport Federatie vinden wij het bijzonder vreemd dat aandacht voor sport en bewegen maar minimaal aanwezig is in de partijprogramma’s. Het Kieskompas hebben we daarvoor als graadmeter genomen. We hebben een vlotte scan gedaan van het Kieskompas van een aantal Gelderse gemeenten en hebben een aantal conclusies getrokken:

 

  • Buurtsportcoaches (dé nieuwe spelers in lokaal sportbeleid van de afgelopen jaren) zijn onzichtbaar.
  • Het openhouden of sluiten van zwembaden is een hot item in veel gemeenten.
  • Investeren in fiets- en wandelroutes wordt vaak tegenover investeren in parkeren geplaatst.
  • Subsidies aan sportverenigingen staan onder druk.

 

Het Gelders plaatje verschilt niet veel van het landelijke beeld, dus leest u vooral door, ook als u niet in Gelderland woont.

 

Maak van transitie een sport…

Nergens zien we sport als middel genoemd, alleen maar als doel. Het gaat vooral over ‘hardware’: sporthallen, kunstgras, zwembaden... De ‘software’ wordt vergeten: waarom geen logische verbinding maken met die grote veranderingen die ook in uw gemeente worden ingevoerd? Vanaf 2015 gaat op heel veel terreinen de regie naar de gemeente: die is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding.

 

De ‘transities’, zoals ze met een verzamelnaam worden aangeduid, hebben als kern ‘meer zelfredzaam, meer op eigen kracht’. Een betere gezondheid voor zo veel mogelijk inwoners met een zo effectief mogelijke inzet van middelen: dat zou ons inziens de inzet moeten zijn voor de Gelderse gemeenten. Slechts 49 procent van de Gelderse volwassenen voldoet nog maar aan de beweegnorm, 10 procent minder dan de rest van Nederland. Steeds meer mensen beseffen dat het voor een goede gezondheid belangrijk is om voldoende te bewegen. Bovendien moeten we ook nog eens langer zelfstandig blijven nu de zorgkosten omhoog schieten.

 

Wie gezond is, participeert gemakkelijker in de samenleving. En wie participeert, is vaak ook gezonder. Als je werkt, een opleiding volgt of vrijwilliger bent, gebruik je je talenten en voel je je meer met anderen in je omgeving verbonden. Gemeenten zouden het als een sport moeten zien om gebruik te maken van die kansrijke alternatieven die de sport biedt. Creëer leerwerkplekken op sportparken; laat verenigingen en welzijnsstichtingen samen kinderactiviteiten organiseren; ondersteun verenigingen die een goed sportaanbod in scholen kunnen aanbieden. Van wie leer je beter ‘dunken’: van de juf of van een gepassioneerd basketballer?

 

De sport is van ‘doen’

Voor deze en andere voorbeelden is echt niet altijd de gemeente aan zet. De sport is ook van ‘doen’, van die zo veel gevraagde zelfredzaamheid. Misschien bent u zelf wel een actief lid van een sportvereniging: dat weet u dat heel veel zaken met elkaar lukken als je er de schouders onder steekt. Ook als er geen grote zak met geld van de gemeente is.

 

Dat is trouwens een heel positief punt in Gelderland in vergelijking tot het landelijk beeld: hier is nog 46 procent lid van een sportvereniging, terwijl dat landelijk nog maar 30 procent is. "Dat is maatschappelijk goud dat we moeten verzilveren", heet het dan vaak in politieke termen. Laat dat geen loze woorden zijn: spreek de kandidaten van de door u gekozen partij aan op hun aandacht voor sport en bewegen en de steun aan verenigingen die hun maatschappelijke waarde dubbel en dwars bewijzen.

 

Hoe doe je dat in de praktijk? Een paar voorbeelden uit Gelderland:

-       Gezond Doesburg

Een ketenaanpak waarin eerstelijns zorgaanbieders (zoals huisartsen) samenwerken met onder andere sportaanbieders. Hiermee werken ze samen rondom bijvoorbeeld het vroegtijdig signaleren van kinderen met overgewicht en mensen met een ongezonde leefstijl.

-       Gesunde Kinder in Gesunde Kommunen in Oude IJsselstreek
Een geïntegreerde aanpak tegen overgewicht waarbij niet alleen scholen, maar ook ouders, huisartsen, diëtisten, sportverenigingen en gemeente samenwerken om – met aantoonbaar succes - het overgewicht bij kinderen te verminderen.

-        Nationale Sportweek

In een paar jaar is het aantal Gelderse gemeenten dat meedoet aan de Nationale Sportweek – eind april – gegroeid van 13 tot 41. Dat is een sterke groei, waarbij wij het liefst zien dat gemeenten de sportweek als kers op de taart gebruiken. En niet dat de sportweek de hele taart is… Oftewel: een nationale sportweek zou onderdeel moeten zijn van een structureel stevig ingebed effectief sportbeleid. En dan verbaast het ons bijvoorbeeld dat een grote gemeente als Apeldoorn gewoon geen actueel sportbeleid heeft. Juist in een gemeente in financieel zwaar weer is inzet van sport een goedkope en laagdrempelige manier om maatschappelijke doelen te bereiken.

 

Kijk eens met een dergelijk oog naar het beleid in uw gemeente. Als het gaat om investeringen in sportaccommodatie, is het verstandig als gemeenten daarin meer gaan samenwerken om regionaal een goed en betaalbaar aanbod te behouden. Maar kijk juist ook naar zaken waar niet altijd het label ‘sport en bewegen’ op staat: fietspaden en fietsenstallingen, het (beweegvriendelijk) inrichten van wijken, netwerken in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen of gehandicapten en de aanpak voor risicojongeren..

 
Buurtsportcoach bekend gezicht?

Terug naar de eerder genoemde onzichtbare buurtsportcoaches: in vrijwel alle gemeenten zijn buurtsportcoaches aangesteld  die een sport- en beweegaanbod in de buurt organiseren en een verbinding maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Toch zijn ze vrijwel onzichtbaar in de partijprogramma’s: een slecht voorteken als je weet dat in de komende collegeperiode besluiten moeten worden genomen over doorgaan of stoppen. Ons advies: laat de buurtsportcoach net zo’n bekend gezicht worden als de wijkagent of de wijkverpleegkundige, een spin in het web die precies weet hoe hij of zij handig vraag en aanbod met elkaar verbindt. Geef ze dus de tijd in die rol te groeien.

 

Over al deze zaken beslist de gemeenteraad. Met daarin de raadsleden die ú straks kiest op 19 maart.  Wie u kiest, is aan u. Maar toch één stemadvies: ga (hard)lopend of op de fiets naar het stemlokaal. Zo wordt in elk geval op verkiezingsdag Nederland alweer een stukje vitaler!

 

Remco Boer, directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Ede
Tjienta van Pelt, directeur Gelderse Sport Federatie, Arnhem

Trefwoorden:
SportGezondheid

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Remco Boer en Tjienta van Pelt, directeur Nederlands Instituut v Sport en Bewegen resp. directeur Gelderse Sport Federatie
Stem op uw sportschoenen! - 10 maart 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer