Europa
29 november 2011 | door: Neelie Kroes en Màire Geoghegan-Quinn, Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda en Eurocommissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap

Geef innovatie in de EU een wake-up call en laat ons €80 miljard investeren

Onderzoek is het instrument waarmee we kunnen investeren in het welzijn en de banen van morgen. De Europese Commissie wil daarom het budget voor innovatie vergroten tot €80 miljard.

"Op het gebied van onderzoek moeten Europa en Nederland een supermacht zijn"

Het is een feit dat de Nederlandse economie is gekrompen in het laatste kwartaal – maar stagnatie kan worden tegengegaan als we investeren in onze toekomst.

 

Nederland kent een onschatbare ondernemingsgeest en een open blik naar de wereld en naar wat de toekomst kan brengen. De Europese Commissie wil een beroep doen op die kracht in haar nieuwe onderzoeksprogramma.

 

"Nu de broekriem aanhalen" hoeft niet te betekenen dat we onze toekomst moeten opofferen. Door te investeren in technologie en andere onderzoeksgebieden, kan Europa competitiever worden. En een competitiever Europa draagt bij aan een beter leven, goede banen en een mooie toekomst voor onze kinderen.

 

Supermacht

Op het gebied van onderzoek moeten we een supermacht zijn, niet diegenen die snijden in het geld voor groenere technologieën, nieuwe medicijnen en manieren voor efficiënter energiegebruik.

 

Daarom komt de Europese Commissie met een voorstel om dit thema te vergroten in het volgende EU-budget, tot €80 miljard tussen 2014 en 2020. Ons nieuwe onderzoeksprogramma heet: Horizon 2020.

 

Als een netto-ontvanger van de EU-onderzoeksfondsen is dit geweldig nieuws voor Nederlandse onderzoekers en universiteiten. Eigenlijk is het goed nieuws voor alle Nederlanders, omdat decennia van EU-gefinancierd onderzoek hebben bijgedragen aan de samenleving als geheel.

 

Vergrijzing

Laten we een praktisch voorbeeld geven: miljoenen Nederlandse gezinnen zullen in de komende jaren geconfronteerd worden met de vergrijzing. En dat behelst veel meer dan alleen gezondheidszorgbeleid en het financieren van ziekenhuizen. De uitdaging begint eigenlijk bij het bundelen van onze middelen en ideeën, zodat we zeker kunnen te stellen dat iedereen toegang heeft tot de apparatuur en systemen waarmee we gezonde, actieve levens kunnen lijden, tot we 70, 80 of 90 zijn. Daarvoor hebben we onderzoek nodig en mensen die vanuit dat onderzoek producten ontwikkelen, die door jou, je familie of door het ziekenhuis gekocht kunnen worden.

 

De Europese Week van de Robotica, deze week, herinnert ons eraan hoe interessant en spannend deze ontwikkelingen zijn. Zo kunnen robots helpen in tal van zaken, van schoonmaken tot hersenchirurgie.

 

3G-standaard

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is een bijzonder belangrijk gebied om te financieren, aangezien investeringen in ICT 50% van de Europese productiviteitsgroei voortbrengen. ICT-onderzoek beslaat een groot aantal onderwerpen: van veiliger vliegen tot slimmere telefoons.

Een voorbeeld: een Europese investering van €120 miljoen in het ontwikkelen van de 3G-standaard voor mobiele telefoons, heeft een markt teweeggebracht van €250 miljard aan 3G-telecomproducten en -diensten. In deze markt domineren Europese bedrijven. En nu ontwikkelen onderzoekers 4G-netwerken met EU-financiering.

 

Een andere EU-gefinancierde technologie is Time-Triggered-Architecture (TTA). TTA vernieuwt momenteel allerlei veiligheidssystemen – van de cabinedruk in een Airbus, tot aan elektronisch remmen in Europese auto's.

 

Banen

Tegelijkertijd moet Europa meer doen dan goed onderzoek genereren. We moeten onze ideeën in banen kunnen vertalen. Skype en het MP3-format zijn slechts twee voorbeelden van uitvindingen die tot stand zijn gekomen door EU-onderzoek, maar daarna naar de markt zijn gebracht en zijn gecommercialiseerd door Amerikaanse bedrijven. Dat is simpelweg niet goed genoeg. Banen worden op die manier elders gecreëerd, ten koste van de Europese fundamenten. En dat heeft invloed op de positie van Europa in tijden van stugge globale concurrentie.

 

Dus laten we Europa daarom een 'innovatie-wake-up call' geven. De Europese Commissie is vastbesloten haar verantwoordelijkheid te nemen, maar we kunnen het niet alleen. We hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen en ook op de steun van de Nederlandse overheid en de Nederlandse Europarlementariërs.

 

Onderzoek is het instrument waarmee we kunnen investeren in het welzijn en de banen van morgen. Alleen op die manier kan de Europese Unie een Innoverende Unie worden.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Neelie Kroes en Màire Geoghegan-Quinn, Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda en Eurocommissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap
Geef innovatie in de EU een wake-up call en laat ons €80 miljard investeren - 29 november 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer