Rechtspraak
29 maart 2014 | door: Ambrogino G. Awesta, jurist en rechtsfilosoof

De Grondwet moet het uitgangspunt zijn van onze identiteit

Wilders dient de Nederlandse identiteit op de Grondwet te baseren, in plaats van Nederlanders stateloos te maken.

"Met opmerkingen van Wilders lijkt het alsof de geschiedenis zich herhaalt"

Tweehonderd jaar Grondwet wordt helaas niet gevierd. Terwijl dit de juiste gelegenheid is om, vooral vanwege de uitspraken van Wilders, het belang van onze Grondwet meer dan ooit te benadrukken en, naar mijn mening, met deze gelegenheid dit document zelfs onderdeel te maken van het onderwijssysteem van dit land als een onderdeel van onze identiteit.

De eerste bepaling van de Grondwet stelt namelijk dat “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Wilders dient de Nederlandse identiteit, en daarmee de normen en waarden van onze democratische rechtsstaat, op dit fundamenteel document te baseren.

 

Deportatie van Marrokkanen

Wilders vraagt in een verkiezingsaangelegenheid aan zijn publiek “meer of minder Marrokkanen” met reactie daarop “minder, minder, minder!” en deze scanderende wijze van retoriek gebruikt hij om zich dan achteraf vrij te waren van kritiek. Dit vooral in de Tweede Kamer, waarin hij zegt niet te willen deelnemen aan een debat hierover daar hij van mening is dat hij staatsrechtelijk niet ter verantwoording geroepen kan worden.

 

Hierover is veel op te merken, maar ik zal me slechts tot een aantal kern aspecten beperken.

Allereerst wil hij, uitgaande van zijn bovengenoemde uitspraak, in feite de Nederlandse onderdanen – los van het criminaliteitsvraagstuk – ontdoen van hun bescherming door hun staat waarop ze eigenlijk moeten kunnen rekenen als ten minste deze staat duidelijk voor de fundamentele rechten van zijn onderdanen zou opkomen. En laten we nu hypothetisch stellen dat morgen in Marokko een wet wordt aangenomen dat men niet tot generatieslang gedwongen als Marokkaan bestempeld zou worden en dat al deze zogenoemde derde en soms vierde generatie Marrokkanen alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben. Bij het afpakken van hun burgerschap zou Wilders deze mensen dus stateloos maken.

 

Hierbij kan ik het niet achterwege laten dan, met de Joodse filosofe Hannah Arendt in mijn achterhoofd, naar de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog te verwijzen. Het eerste wat er met de slachtoffers van deze Oorlog gebeurde was dat zij van hun burgerschap afgedaan werden, waardoor zij dus vogelvrij werden. De volgende stap was dan dat zij nu van hun menswaardigheid beroofd konden worden, waarna men alles met ze kon doen dat tegen menselijkheid inging. Dit is een kant die we op geen enkel moment op moeten gaan in een rechtstaat.

 

Criminaliteit en etniciteit

Als wij de voornoemde nuancering zouden aanhouden dat het slechts om criminele Marrokkanen gaat, dan lijkt het alsof de geschiedenis zich herhaalt, want een relatie tussen criminaliteit en ras is een verwerpelijk eugenetisch idee uit de 19de eeuw. Het verband tussen ras en criminaliteit werd toentertijd door de antropologische criminologie gekoesterd, die beïnvloed was door sociaal-Darwinisme. Dit racistische idee is hetgeen dat zich nu feitelijk weer voordoet - onder het toeziende oog van de Grondwet die discriminatie verbiedt.  

 

Zodra iemand de criminaliteit ingaat, wordt gezegd dat hij of zij vanwege zijn of haar komaf niet erbij hoort. Maar er wordt nooit andersom geredeneerd door te zeggen: wat gebeurt er als je van jongs af aan kinderen die nog geen besef hebben van identiteit vertelt dat zij een stempel opgedrukt krijgen en dus een outcast zijn. Een antwoord op deze vraag behoeft voor ieder weldenkend mens geen nadere toelichting en de wortels van criminaliteit hoeven dan ook niet ver gezocht te worden.

Trefwoorden:
Rechtspraak

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer