Gezondheid
16 april 2014 | door: Jasmijn Miete, Eigenaar Politiek Adviesbureau PAB

Decentralisaties brengen lokale politici weer tot elkaar

Het goed op de rails zetten van de decentralisaties in de zorg- en welzijnsector verbindt alle politieke partijen. Prachtig.

"De grootste kans is dat de politiek niet zoekt naar wat ze onderscheidt maar naar wat ze bindt"

Je kunt geen krant of wetenschappelijk tijdschrift openslaan of je leest over de zorgen van gemeenten over de drie grote decentralisaties in het Sociale Domein die er aan zitten te komen. Het is ook niet niks, sterker nog het is een waanzinnig grote opgave. Niet alleen vanwege de veelomvattendheid, maar ook omdat nog niet geheel duidelijk is binnen welke kaders de gemeente moet en kan opereren. Er zijn echter ook kansen.

 

De overgang naar de gemeenten van de begeleiding uit de AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet zorgt voor meer taken en ook meer geld voor de gemeenten. Wel wordt verwacht dat dezelfde takendirecteen stuk efficiënter gebeuren. De gemeenten krijgen niet de gelegenheid om eerst even alles rustig in te bedden.

 

Het komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, het is al lang bekend dat de decentralisaties er aan zitten te komen. Maar door de onduidelijkheid is het onmogelijk geweest voor gemeenten om zich perfect voor te bereiden op wat er komen gaat. Het lijkt momenteel belangrijker om de ambtelijke organisaties dusdanig in te richten dat als er zaken duidelijk worden of op het allerlaatst nog veranderen, de organisatie daar snel op in kan spelen.

 

Eigen beleid

Er zijn positivo's die het als een prachtige kans zien om als gemeente eigen beleid te ontwikkelen. De gemeenten zitten dichter bij de inwoners en weten dus beter wat er leeft en kunnenom die reden beter beleid maken. Ik kan daar deels in mee gaan. Als alles eenmaal is ingevoerd en ingebed, is er inderdaad ruimte voorhet ontwikkelen van een eigen identiteit. Er zullen ook verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten, wat op zich goed is als het bij de plaatselijke behoeften past.

 

Voorlopig zie ik het echter als een behoorlijke opgave. Zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen worden er momenteel coalities gesmeed waarbij gesproken wordt over de wijze waarop een en ander vorm moet krijgen. Wat mij opvalt is dat de klassieke rolverdeling van linkse en rechtse politieke partijen daarbij op de achtergrond raakt. Want: of je nu uit een sociaal-democratisch, een groen, een lokaal, een Christelijk of een liberaal nest komt, het is een enorme uitdaging en het sociale domein moet gewoon goed geregeld worden.

 

De grootste kans

Natuurlijk zijn er nuanceverschillen, maar het goed op de rails zetten van deze decentralisaties doorkruist alle verouderde opvattingen over politieke kleuren. Het gaat over de inhoud. Hoe kunnen we deze klus met elkaar klaren? Hoe kunnen we de zorg waarborgen en/of zelfs verbeteren? Hoe kunnen we de overgang van Rijk naar gemeente zo organiseren dat de inwoners er zo weinig mogelijk van merken? Hoe waarborgen we de privacy van de mensen? Waar is efficiëntiewinst te halen?

 

Prachtig, daar hoort gemeentepolitiek ook over te gaan. De grootste kans in deze decentralisatieopgave is in mijn ogen dan ook dat de (politiek) verantwoordelijken niet zoeken naar wat ze van elkaar onderscheidt maar naar wat ze bindt. De enige manier om zo'n klus te klaren, is als je het samen doet. Dit is een kans om nader tot elkaar te komen.

 

Trefwoorden:
PolitiekGezondheid

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer