Arbeidsmarkt
4 juni 2014 | door: Ronald Jansen, Fotograaf, auteur

Moderne slavernij in Drenthe

De uitbuiting door het commerciële re-integratiewezen moet een halt worden toegeroepen.

"Bedrijven en gemeenten sluiten steeds meer deals om werklozen te ronselen voor allerlei karweitjes"

Berichtgeving van RTV Drenthe over (mogelijke) misstanden bij de re-integratie (lees: desintegratie) van bijstandsgerechtigden deed de gemeente Midden-Drenthe op 22 mei besluiten dat er een ‘onafhankelijk’ onderzoek moet komen naar deze kwestie.

 

Opvallend is dat het bedrijf Sturing, dat wordt verdacht van uitbuiting van arbeidskrachten, hangende het onderzoek nog steeds werklozen inschakelt en de gemeenteraad van Midden-Drenthe ondanks de eerdere signalen nooit eerder aan de bel heeft getrokken. In juli 2013 deed de arbeidsinspectie een inval in het bedrijf van Sturing in Hooghalen, waarop het OM een strafrechtelijk onderzoek instelde naar arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte.

 

10 jaar misstanden

Ik hoop dat er door de ophef nu eindelijk iets zal wijzigen in het gevoerde beleid van de overheid. Er spelen zich immers al ruim 10 jaar misstanden af in het re-integratiewezen in Drenthe en elders in Nederland sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004. Ik wijs onder meer op de misstanden bij de werkvoorzieningschap Alescon in 2008, waarover RTV Drenthe berichtte, hetgeen leidde tot de inschakeling van een bureau.

Ook elders in Nederland zijn er diverse schandalen geweest in het re-integratiewezen door onder meer FOURSTAR in Arnhem en Re-integratie Bedrijf Amsterdam/Pantar in 2009.  

 

Na elke misstand speelt zich het zelfde ritueel af. Er ontstaat veel ophef in de media. De SP staat op scherp (terecht). De gemeente kondigt vervolgens een onafhankelijk onderzoek aan.

 

De misstanden duren echter helaas tot op heden voort. Het is oud nieuws. Maar ook actueel nieuws. Dat geeft de ernst van de structurele problematiek weer. Nieuw is dat de misstanden in het re-integratiewezen in een ‘dorps’ gebied nu het nationale nieuws halen. Pijnlijk is vooral het opgenomen gesprek dat de burgemeester van Midden-Drenthe voerde met een uitkeringsgerechtigde die een rechtszaak tegen de gemeente had aangespannen, en

waaruit het dwanggezag van de burgemeester blijkt en de opgetrokken stank in de beerput.

 

Geen individueel maatwerk

Dat geeft enige hoop. De misstanden die helaas nog steeds plaatsvinden betreffen in grote lijnen: In de eerste plaats is er geen individueel maatwerk. Uitkeringsgerechtigden worden over één kam geschoren, terwijl de achtergrond van deze groep zeer verschillend is: het gaat om mensen met ADD, getraumatiseerde vrouwen, verslaafden, criminelen en hoger opgeleiden.

Diegenen van het re-integratiebureau die de mensen op de werkvloer moeten begeleiden missen de kennis, kunde en mentaliteit om ieder individu met respect te behandelen.

 

Fnuikend is dat het doel niet is om mensen aan een duurzame, volwaardige baan te helpen, maar om te profiteren van goedkope arbeidskrachten tegen slechte arbeidsvoorwaarden. Iedereen doet productiewerk tegen een hongerloon zonder zinvolle scholing en training.

 

Bedrijven en gemeenten sluiten steeds meer deals om werklozen te ronselen voor allerlei karweitjes. Bedrijven profiteren zo van goedkope arbeidskrachten en de gemeente Midden-Drenthe kort op uitkeringen en ontvangt bovendien een bijdrage van het Rijk.

 

De problematiek speelt zich niet alleen meer in de grote steden af, maar breidt zich
steeds verder uit en krijgt dan ook steeds meer greep in meer dorpse gebieden in Nederland.

 

Steeds minder rechten, steeds meer plichten

Het neoliberale en kapitalistische beleid heeft er onder Rutte II voor gezorgd dat de werklozen steeds minder rechten krijgen, maar steeds meer onder plichten gebukt gaan. Deze groep wordt langzaamaan een soort wild waarop naar believen geschoten kan worden.

 

Als in 2015 de gemeenten inderdaad volledig verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de bijstandswet zal deze uitbuitingsproblematiek door louche figuren zich verergeren. De gemeente zal dan minder geld krijgen van het Rijk en de gemeente zal haar gat in de begroting nog meer opvullen door nog meer op de uitkeringen en voorzieningen te besparen. Als het Rijk zich terugtrekt zal er helemaal geen controle meer zijn op het re-integratiewezen.

 

Uitroeien

Ik hoop dat de politiek in Nederland echt stappen neemt om de uitbuiting, zoals die ook in het 19e-eeuwse Europa plaatsvond, met wortel en tak zal gaan uitroeien, en dat de uitbuiters van de kwetsbaren in ons land daadwerkelijk worden gestraft (in hun buidel).

 

Anders rest er één oplossing: massaal verzet tegen deze asociale incompetente regering.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Ronald Jansen, Fotograaf, auteur
Noodzaak van een Nationaal Kabinet - 12 januari 2016
Grootkapitaal corrumpeert de politiek in Nederland - 12 december 2014
Moderne slavernij in Drenthe - 4 juni 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer