Arbeidsmarkt
5 juni 2014 | door: Paul Korte, Re(tired)

Oproep om meer te werken raakt kant noch wal

De productiviteit van de werknemer moet omhoog, vindt de minister van Financiën. Zulke uitspraken bewijzen steeds meer het falen van het huidige onderwijssysteem.

"There are lies, damned lies and statistics"

Steeds meer twijfels begin ik te krijgen aan het intellect van diegenen die ons land horen te besturen. Uitspraken van politici bewijzen steeds meer het falen van het huidige onderwijssysteem beginnend met het lagere school rekenen.

 

Recent; “De gemiddelde werknemer werkt in Nederland slechts 1400 (1377 exact) uur.”

Reactie van de minister van Financiën; “De productiviteit van de werknemer moet omhoog”.

 

Dit is een redenering die kant nog wal raakt en wel om de volgende redenen:

  • Volgens meerdere gerenommeerde onderzoeken is aangetoond dat de productiviteit van de Nederlandse werknemer tot de hoogste ter wereld behoort; zelfs hoger dan die van bijvoorbeeld Duitsland. Tevens hebben wij het minste aantal wettelijke vrije dagen van geheel Europa.

  • Maar gesteld dat we deze productiviteit nog kunnen verhogen; met al 650.000 werklozen zou dit betekenen dat er nog minder banen overblijven voor werkzoekenden. Dus nog meer uitkeringen, een groter schatkisttekort en minder mensen die de producten kunnen betalen. Dat is het bekende paard achter de wagen spannen.

  • Werkgevers en werknemers hebben beiden voor een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie van werkzoekenden gekozen; dit voor zowel mannen als vrouwen. Dit resulteerde automatisch in veel deeltijdbanen van voornamelijk vrouwen. Als we het aantal werkuren voor iedereen zo hoog mogelijk willen opschroeven (bij voorkeur 40 uur per week) zullen velen, voornamelijk vrouwen, uit de boot vallen. Natuurlijk hebben daarvan ook velen weer recht op een uitkering.

  • Door de belabberde economische situatie is het lage aantal uren tegenwoordig geen keuze meer van de mensen, maar afgedwongen doordat uitsluiten flexwerkers en afroepkrachten worden aangenomen. Het aantal voltijdbanen in vaste dienst dat wordt aangeboden is gezakt tot bijna nul.

 

Kort samengevat we moeten er dus (volgens de “experts”) voor zorgen dat we meer producten per uur kunnen maken waardoor we  minder afzetmogelijkheden creëren. Het lijkt me dat je dit niet zo erg lang kan volhouden voordat je failliet bent.

 

Overigens wordt de discussie een stuk zuiverder als er bij gemeld wordt dat het onderzoek alleen geldt voor de hoogst verdienende in een huishouden. Alleen hierop is het onderzoek gebaseerd. Zoals gezegd kiezen wij in Nederland voor een grotere participatie van vrouwen aan het arbeidsproces. Als er gekeken wordt naar het aantal uren per gezin zal het plaatje er heel anders uit zien.

 

Om met de Engelsen te spreken: “There are lies, damned lies and statistics.”

 

  • Grieken “werken” veel langer 42,1 uur p/w - Nederland 30,6
  • Werkloosheid Griekenland 19,9 % - Nederland 5 %
  • Staatsschuld Griekenland 175% BNP - Nederland 69%

Zullen we dan maar voor Griekenland kiezen, want die werken ten slotte het meest? Of gaan we eens een keer normaal rekenen?

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Paul Korte, Re(tired)
Oproep om meer te werken raakt kant noch wal - 5 juni 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer