Midden-Oosten
21 juli 2014 | door: Phrazer Paghmani

Israël is bezig met etnische zuivering

Zeggen dat in Gaza sprake is van een “menselijk schild” is een belediging voor het menselijk verstand en van de universeel morele waarden die we als mensen delen.

"Men zou denken dat onrecht zijn grenzen zou hebben. Helaas."

“Israël heeft het recht zich te verdedigen, voorts dienen de partijen terug te keren naar de onderhandelingstafel” - Dit is een quote die we in onze korte levens ontelbare malen hebben gehoord, het is de natuur van de apologeten ter verdediging van de hedendaagse terreurstaat Israël. Geen enkele minister, premier of parlementariër wijkt af van de politiek “correcte” methode om de decennia lang gaande genocide van de Palestijnen te legitimeren en te roepen naar de “onderhandelingstafel” of een staakt-het-vuren. Om nog enigszins wat zout op de door witte fosfor verbrande ledematen van de Palestijnen te strooien doen de media, in het bijzonder de Nederlandse, mee in het opgevoerde theaterstuk waarin een staat met westerse idealen zich verdedigt tegen de agressie van “haatbaarden”, “terroristen” of “fundamentalisten”.

 

Onrecht

Een weldenkend mens kan zich afvragen waarom de Palestijnen geïnstitutionaliseerd zijn om de bezetter te haten. Waarom zou Fathiya Mousa innerlijke haat koesteren voor Israël nadat haar gehele familie van de aardbodem was geveegd? (Amnesty, 2009). Het antwoord is dat het de natuurlijke aanleg van de mens is om onrecht te bestrijden, vooral als het onrecht betreft in de vorm van doelgerichte executie, vernietiging van huizen, bezittingen, landgoed en zelfs de gewassen en vee.

 

Hoewel we na de revolutie van het internet meer te weten komen over hedendaagse conflicten is het de vraag of de doorsnee mensen wel weten wat de achtergrond is van dit conflict. Na enkele websites en de reacties op het nieuws doorgenomen te hebben is mij duidelijk dat het overgrote gedeelte van de nieuwslezers Israël juist aanmoedigde om vooral door te gaan en “Gaza met tapijtbommen” kort en klein te maken. Anderen leggen de schuld van de vele burgerslachtoffers, onder wie vele vrouwen, kinderen en gehandicaptenm, bij Hamas en diens gebruik van de bevolking als menselijk schild.

 

Zelfs de vredelievende ChristenUnie (Joël Voordewind) deinst niet terug om de schuld van het conflict en de massaslachting van 240 burgers en ruim 1400 gewonden bij Hamas te parkeren.

 

In feite hebben bijna alle partijen en aangesloten individuen in de Nederlandse politieke arena te kennen gegeven niet met terroristen te willen praten en ze hebben daarbij de schuld van alle burgerdoden toegekend aan Hamas.

 

Staatsterrorisme

Deze structurele ontkenning van Israëlisch staatsterrorisme, om maar niet te spreken over de terreur die orthodoxe Joden zaaien in bezet Palestina, zou bij menig Nederlander enig gevoel van rechtvaardigheid moeten opwekken. Dat de haat jegens de Arabieren in de harten van Israëliërs een eeuwig brandend Olympisch vuur lijkt kan, gezien de indoctrinatie, binnen de context van een state of conflict worden geplaatst waarbij beide kanten geen liefde voor elkaar koesteren.

Men zou denken dat de verlichte westerse politici, de nobele vlaggendragers van mensenrechten en gelijkheid, zonder aarzelen zouden reageren op de genocide van Israël, en deze zouden veroordelen. Dit is echter niet gebeurd. Integendeel, een recent schoolvoorbeeld van de politieke steun aan de stelselmatige folteringen van de Palestijnse bevolking door Israël is de gecoördineerde aanval op de bevolking van Gaza, 2008. Vanaf december 2008 tot aan januari 2009 heeft Israël Gaza bestookt met clusterbommen, fosforbommen en uraniumhoudende bommen en luchtaanvallen uitgevoerd in de vorm van verscheidene raketten, sommige versierd met “vredige” boodschappen van de IDF. Het resultaat? 1400 Palestijnen gedood, bijna allen burgers en duizenden gewond, inclusief kinderen.

 

De reactie van de Nederlandse politici was toen dat Israël zich alle recht voorbehoudt om zich te verdedigen. Van Baalen (VVD) voegde hier nog aan toe dat Hamas de bevolking als menselijk schild gebruikt; deze zelfingenomen mythe van onze politici werd gesteund door bijna alle partijen, met name D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en zelfs de toenmalige minister Verdonk die met haar mensonterende standpunten zich tot de ijzeren vrouw van Den Haag wou bekronen.

Het opmerkelijke is dat de politici geen woord vuil hebben gemaakt aan de diverse rapporten van mensenrechtenorganisaties waarin juist wordt gesteld dat Israël de burgers als menselijk schild gebruikte. Geen enkele partij in Nederland heeft een gedegen mening geuit over het Goldstone Report, waarin de schendingen van het mensenrecht en het Internationaal recht aan de kaak werden gesteld.

 

Openluchtgevangenis

De afgelopen weken zien we opnieuw een aanval op Gaza. Een gebied dat door veel wereldbewoners wordt betiteld als de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Een gebied dat geïsoleerd is door Israël van de buitenwereld, waarbij medicijnen, voedsel soms dagen de doorgang tot de stad wordt ontboden. Een stad waarvan gas en elektriciteitstoevoer is afgesloten, een stad van pijn en leed. Een stad waarvan de vissers zijn genoodzaakt om vis te kweken in een vijver nadat ze zelfs de toegang tot visserij is verboden door Israël. Gaza is een stad waar elke familie wel verscheurd is door verlies van geliefden, naasten, land, huis en vee. Zelfs de olijfbomen hebben het moeten ontgelden.

 

De recente aanvallen van juli 2014 hebben tot gevolg dat ongeveer 240 (oplopend) Palestijnen zijn gedood door Israël, meer dan 40 hiervan zijn kinderen. 1260 gewond, van wie 70% vrouwen en kinderen. Aan Israëlische zijde zijn bijna geen doden gevallen.

 

Vuurwerk

We weten al langer dat de zelfgemaakte raketten van Hamas meer overeenkomen met vuurwerk dan met zwaar geschut en geen dreiging vormen voor Israël; dit weet de wereld inmiddels ook. De hypocrisie van de media en de politiek wordt echter duidelijk wanneer we met overlap eenzijdige verhalen lezen over een “luchtalarm” dat ergens in Israël afgaat, maar niet wanneer zuigelingen aan de lopende band worden gedood door stoere gevechtsvliegtuigen, om het vervolgens te labelen als “collateral damage”.

 

Een helder voorbeeld van de onbekwaamheid en bevooroordeeldheid van de Nederlandse media kan alleen al met de bovengenoemde referentie naar het afgegane luchtalarm wordenbezichtigd. Dit luchtalarm ging volgens dezelfde berichtgeving af in de Golan Heights, een betwist gebied volgens het Internationaal Recht, echter benoemt Nu.nl dit als zijnde het “noorden van Israël”. Stupiditeit of puur bedrog? Oordeel zelf.

 

Terughoudendheid

Terug naar de politiek, zien we opnieuw de notie “menselijk schild” en het feit dat onze politieke leiders de terreur van Israël als zelfverdediging kenmerken. De vele dode vrouwen en kinderen worden slechts aangeduid door Dhr. Timmermans als “Ik roep op tot terughoudendheid”.

 

Wellicht dat deze meneer het woord “terughoudendheid” aan de nabestaanden en wezen in Gaza kan uitleggen, die hun familie verscheurd hebben zien worden terwijl deze minister waarschijnlijk van het WK zat te genieten. Zijn voorgangers, onder wie Maxime Verhagen en Uri Rosenthal, waren niet veel menselijker. Na de slachting van de onschuldigen in Gaza (2009) heeft Verhagen de aanleiding van de slachtoffers beargumenteerd met zijn “feiten” over het gebruik van een vermeende “menselijke schild” door Hamas. Tot zover onze politieke leiders.

 

Excuus

Een simpele blik op de kaart laat zien dat zoiets als “menselijk schild” een frappant excuus is van een ieder die het als argument gebruikt.

 

Gedurende de aanval op Gaza in 2009 kwamen bijna 1400 mensen om het leven, 280 kinderen. Meer dan 4336 mensen raakten gewond, resulterend dat maar liefst 43% van de slachtoffers vrouwen en kinderen waren. 24 ziekenhuizen werden volledig verwoest, 28 ministeries van de democratisch gekozen regering in Gaza, exclusief vele overheidsgebouwen, het gehele parlement, 60 politiecommissariaten, 30 moskeeën, 29 scholen en vele andere gebouwen. 350.000 waren door het geweld van Israël op de vlucht geslagen, hetzelfde is nu, medio 2014 opnieuw het geval.

 

Gaza is in totaal 365 vierkante kilometer groot. Begin juli 2014 heeft Israël alleen al 400.000 kilogram bommen gegooid op dit kleine gebied met maar liefst 1.6 miljoen inwoners, van wie meer dan de helft kinderen. Dit komt neer op 1100 kg bommen, zij het fosfor, cluster of uranium houdende nucleaire bommen op elk vierkante kilometer. Op elke vierkante kilometer wonen omgerekend 4.380 Palestijnen. De gulle gevers hebben dus maar liefst 1 kilogram aan chemische bommen gegooid op elke 4 Palestijnen. Laten we vooral niet vergeten dat de bombardementen al bijna twee weken voortgezet worden en dat er inmiddels veel meer aanvallen zijn uitgevoerd dan een week terug.

 

Etnische zuivering

Gezien deze feiten is het onmiskenbaar dat het hier om de etnische zuivering van de Palestijnen gaat en de notie van “menselijk schild” binnen Gaza een belediging is voor het menselijk verstand en de universeel morele waarden die we als mensen delen. Het was immers de Israëlische minister Eli Yishai die in 2012 al opperde om Gaza terug te sturen naar de middeleeuwen. Het is een bekend Israëlisch beleid geweest om de Palestijnse economie kunstmatig zwak te houden, en zelfs hoogleraren van gerenommeerde instituties als Harvard, zoals Martin Kramer, zijn overtuigd dat het verhongeren van de inwoners van Gaza een remedie is om "terrorisme" te stoppen. 

 

De politiek gevoelige situatie rondom dit conflict kan worden gesteld dat Israël honderden VN-resoluties en mensenrechtenschendingen aan zijn laars heeft gelapt, het veto van de VS als de Engel des Doods dit conflict in leven houdt en de hypocriete houding van onze politici samen met de zwijgzame en laffe optreden van de Nederlandse media ons plaatsvervangende schaamte heeft bezorgd.

Trefwoorden:
Midden-Oosten

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Phrazer Paghmani
Israël is bezig met etnische zuivering - 21 juli 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer