Ontwikkelings-samenwerking
3 september 2014 | door: Kristalina Georgieva, EU-Commissaris voor Internationale Samenwerking

Tijd voor leiderschap in Zuid-Sudan

De bevolking van Zuid-Sudan snakt naar een einde van de zinloze strijd tussen regering en oppositie.

"Meer dan de helft van de bevolking heeft honger en 50.000 kinderen lopen het risico om te komen."

Zuid-Sudan is nu al meer dan zeven maanden intern in oorlog – een machtsstrijd tussen leden van de heersende elite die de natie in menselijke rampspoed van alarmerende afmetingen heeft gestort. Drie jaar nadat Zuid-Sudan zijn onafhankelijkheid vierde, zien de mensen hun zwaarbevochten vrijheid door de vingers glippen. Ze stemden voor vrede en veiligheid, en voor het recht als soeverein volk hun eigen weg te gaan, maar zijn opnieuw slachtoffer van ernstig tekortschietend leiderschap.

 

Kans na kans is voorbij gegaan om een einde te maken aan de zinloze strijd. Ondanks de moedige bemiddelingspoging van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit in Oost-Afrika en de Verenigde Naties is geen gevolg gegeven aan de in januari ondertekende beëindiging van de vijandelijkheden en de in mei hernieuwde toezegging voor vredesbesprekingen. Het geweld gaat gewoon door, termijnen verstrijken zonder actie en het lijden neemt toe.

 

Het leiden neemt alleen maar toe

Vandaag de dag worden duizenden mensen door een cholera-uitbraak bedreigd; meer dan 1,5 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en hongersnood werpt dagelijks een zwaardere schaduw. Onze hulpmensen in het veld rapporteren dat kinderen in kampen aankomen met haar dat rood is geworden – een duidelijk teken van levensbedreigende ondervoeding. Meer dan de helft van de bevolking – 7,3 miljoen mensen – heeft honger en 50 000 kinderen lopen het risico dit jaar nog om te komen als noodhulp hen niet bereikt. Zuid-Sudan staat momenteel voor de ergste voedselzekerheidscrisis ter wereld, maar tragisch genoeg kan zelfs het risico van wijdverbreide hongersnood de leiders van het land er niet toe zetten om vrede te brengen.

 

Beide partijen bij het conflict hebben steevast levensreddende humanitaire hulp geblokkeerd en hulpgroepen verhinderd de kwetsbaarste mensen via de weg of de rivier te bereiken. Een luchtbrug van voedsel, water en medicijnen – de enige manier om in deze omstandigheden de noodzakelijke voorraden te leveren– is op de lange termijn niet haalbaar en beperkt het aantal mensen dat we kunnen bereiken.

 

Uitdagingen zijn ontstellend

De internationale gemeenschap reageert krachtig op deze crisis, maar de uitdagingen zijn ontstellend. Bijna de helft van de Zuid-Sudanese bevolking heeft behoefte aan humanitaire noodhulp. Het plantseizoen is verloren gegaan en het regenseizoen komt eraan, waardoor meer dan de helft van het land nu ontoegankelijk is over land.

 

In april hebben we een oproep tot maatregelen voor Zuid-Sudan uitgebracht, waarin werd aangedrongen op onverwijlde actie op drie kritische fronten: een onmiddellijk eind aan de strijd, meer humanitaire steun om mensen te helpen de crisis het hoofd te bieden en een oproep aan alle partijen om het internationale humanitaire recht te eerbiedigen.

 

In mei hebben we in Oslo vertegenwoordigers van de Zuid-Sudanese regering en de oppositie ontmoet. We hebben vorm gegeven aan onze steun en ons engagement voor concrete actie door middel van een toezegging van 610 miljoen US$ in nieuwe fondsen voor Zuid-Sudan en de regio – een enorm bedrag aan steun, nu noodsituaties van Irak en Syrië tot de Centraal-Afrikaanse Republiek een zeer groot aantal personen hulpbehoevend heeft gemaakt.

 

Staakt-het-vuren is enige oplossing

Een echt staakt-het-vuren met vrede en verzoening is de duidelijke weg naar een veiliger en betere toekomst voor de Zuid-Sudanese bevolking, en het is de hoogste tijd dat de regering en de oppositie leiderschap tonen, compromissen sluiten, en gaan regeren. Deze leiders hebben de verplichting hun bevolking te beschermen en moeten het land van de rand van de afgrond en de hongersnood terugvoeren, en wij veroordelen hun tekortschieten.

 Genoeg gevochten. Genoeg doden. Genoeg getalmd.

 

Kristalina Georgieva – Europees Commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding  

Valerie Amos – VN-noodhulpcoördinator

Borge Brende - Minister van Buitenlandse Zaken, Noorwegen

Rajiv Shah - Bestuurder, USAID

 

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kristalina Georgieva, EU-Commissaris voor Internationale Samenwerking
Tijd voor leiderschap in Zuid-Sudan - 3 september 2014
We moeten samen werken aan een veiligere wereld - 10 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer