Arbeidsmarkt
29 september 2014 | door: Annemarie van Hinsberg, Senior adviseur emancipatie en inclusie Movisie.

Werkgevers, doe meer aan voorkómen van burn-out

Bijna de helft van de mantelzorgers vertelt hun leidinggevende niet dat ze mantelzorgtaken heeft, terwijl ze dat wel willen vertellen. Dat moet anders.

"Hoe gaat het thuis? Dit hoor je niet vaak in een functioneringsgesprek."

Werkgevers zijn nog te veel afwezig in het debat over de participatie samenleving, stelde Tanja van der Lippe tijdens de Prinsjesdagborrel van Atria op 25 september. Het sloot aan op wat het SCP stelt in haar nieuwe rapport Burn Out, namelijk dat er een grote rol voor werkgevers weggelegd is bij het voorkómen van burn-out. Met de ingrijpende veranderingen in de zorg  dreigen mensen in de knel te raken, met name vrouwen. Overbelasting en burn-out liggen op de loer.

 

Is het onze eigen verantwoordelijkheid om werk en zorg goed te combineren? In principe wel, maar niet alleen. De overheid zorgt voor goede verlofregelingen. Maar daarnaast hebben werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid. Om te beginnen: door de thuissituatie bespreekbaar te maken op het werk. 

 

Hoe gaat het thuis? Dit hoor je niet vaak in een functioneringsgesprek. Onderzoek van het Expertisecentrum Mantelzorg laat zien dat bijna de helft van de mantelzorgers hun leidinggevende niet vertelt dat ze mantelzorgtaken heeft, terwijl ze dat wel willen vertellen. Steun en begrip van de werkgever zou de stress aanzienlijk verlagen. En samen bespreken betekent samen zoeken naar oplossingen.

 

En waarom niet met je werkgever praten over het combineren van werken met kinderen? Mijn man overleed toen onze kinderen nog heel jong waren. Sindsdien is het combineren van werken en zorgen voor mij een dagelijkse uitdaging. De mogelijkheid om flexibel te werken is een belangrijke voorwaarde. Ik verkeer in de gelukkige positie dat ik daarvoor veel mogelijkheden heb. Ik kan mijn werktijd zelf indelen, kan thuis werken en krijg van mijn werkgever alle begrip als ik ineens alles uit mijn handen moet laten vallen omdat de school belt. Was dat niet mogelijk, dan zou ik ongetwijfeld burn-out thuis hebben gezeten.

 

Er is dus voor werkgever en werknemer veel te winnen met het opheffen van de scheiding tussen werk en privé. Dit lijkt vaak nog een taboe. Ik heb er zelf toch voor gekozen om kinderen te krijgen? Daar kan ik mijn werkgever toch niet mee lastig vallen? Of mijn baas kan er toch niets aan doen dat dat mijn moeder ziek is? Het lijkt not done om je privésores te delen op je werk. Mensen willen zich ook niet kwetsbaar opstellen en vaak is er angst voor carrièreschade. 

 

Is deze angst ongegrond? Niet bepaald. Voor werkgevers is continuïteit van het werk en productiviteit een groot goed. Iemand die ineens zorgverlof wil opnemen, wordt dan snel gezien als een probleem. En wat te denken van zwangere werknemers? Vier maanden verlof en een aansluitend een stuwmeer vakantiedagen.  Werkgevers die het voor het kiezen hebben, zullen daar zeker op letten.

 

Lastig of niet, in de participatiesamenleving dreigt een toenemend aantal werknemers vroeg of laat vast te lopen in de zogenaamde combinatieklem. Werkgevers moeten het taboe doorbreken en de scheiding tussen privé en werk opheffen. Uiteindelijk levert dat winst op voor iedereen. Minder ziekteverzuim en burn-out, gemotiveerde medewerkers die zich erkend en begrepen voelen en een goede sfeer op de werkvloer. Dat zal ook de productiviteit zeker ten goede komen. 

 

Dus werkgevers: neem je verantwoordelijkheid. Maak het combineren van werk en privé bespreekbaar, communiceer duidelijk over verlofregelingen en pas deze flexibel toe.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Annemarie van Hinsberg, Senior adviseur emancipatie en inclusie Movisie.
Het signaal dat Rutte afgeeft over de rechtsstaat - 16 april 2015
Werkgevers, doe meer aan voorkómen van burn-out - 29 september 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer