Generaties
13 oktober 2014 | door: Wil Verschoor, manager programma Participatie en actief burgerschap bij Movisie

Meer mantelzorg en minder kopzorg

Op 1 januari 2015 komt de participatiesamenleving weer een stapje dichterbij. Wie dan zorg nodig heeft krijgt in een ‘keukentafelgesprek’ het verzoek om eerst een beroep te doen op mantelzorg.

"Voor mannen is mantelzorg een afgeronde klus en voor vrouwen de volcontinue dienst."

Meer mannen mantelzorgen
Vrouwen verlenen anderhalf keer zo veel mantelzorg als mannen. Vraag aan willekeurige voorbijgangers wie het grootste deel van de mantelzorg op zich neemt en zij zullen dit beeld bevestigen. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) nuanceert dit nog iets verder: "de meeste mantelzorgers zijn tussen de 45 en 64 jaar, vrouw en uit de verzorgende beroepen''. En de Nederlandse Vrouwenraad in de aanloop naar Prinsjesdag: "vrouwen voelen de druk om enerzijds meer uren betaald te werken en langer door te werken en om anderzijds tegemoet te komen aan het beroep dat op hen wordt gedaan om meer onbetaalde zorg te verlenen in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk". Willen we meer mantelzorgers en gaan we uit van mannen en vrouwen die in gelijke mate mantelzorg verlenen, dan ligt hier dus een potentieel reservoir: meer mannendie gaan mantelzorgen.

 

Of niet?

“Ik kan echt niet zo veel mantelzorg verlenen als mijn vrouw. Want ik werk meer uren en bovendien is zij er veel beter in dan ik’’. Dat klinkt als een logische reactie. En ook de cijfers geven enige reden tot nuancering. Want vrouwen verlenen inderdaad anderhalf keer zo veel mantelzorg als mannen. Dat wil zeggen dat 40 procent van de mantelzorg wordt verleend door een man en 60 procent door een vrouw. Dat is wel een verschil, maar ook weer niet zo groot als misschien verwacht. Punt is wel dat als er meer mantelzorg nodig is, er iets te winnen valt als mannen meer gaan mantelzorgen.

 

Mantelzorg als klus of als volcontinu dienst

Uit onderzoek van het SCP uit 2008 blijkt dat vrouwelijke mantelzorgers zich meer dan mannelijke zorgers overbelast voelen door het verlenen van mantelzorg. Buitenlands onderzoek van Toni Calasanti en Neal King geeft daar een mogelijke verklaring voor. Zij stellen dat mannen hun zorgtaak benaderen als een klus die geklaard moet worden. Met een begin en een eind, en als het klaar is zetten ze de zorg uit hun hoofd en gaan over tot de orde van de dag. Terwijl vrouwen meer emotioneel betrokken zijn en de zorg soms 24 uur per dag met zich meedragen: "Heb ik het nu goed geregeld?, "’Moet ik niet vaker gaan?", "Gaat het wel goed met dew as, het aankleden of de maaltijden?" Met andere woorden: voor mannen is mantelzorg een afgeronde klus en voor vrouwen de volcontinue dienst. Uiteraard is het de vraag of de resultaten van dit onderzoek ook voor Nederland gelden. Maar als dat zo is, dan kunnen overbelaste mantelzorgende vrouwen wellicht in de leer bij mantelzorgende mannen. Over hoe te focussen op die ene klus en de zorg dan weer uit het hoofd te zetten. Ofwel overstappen van volcontinue dienst naar afgeronde klus.

 

Leren van elkaar

In de nabije toekomst is er meer mantelzorg nodig, dus het is straks alle hens aan dek. Als mannen meer gaan zorgen en vrouwen leren om de zorg als een afgeronde klus te zien zijn we al een heel eind. Makkelijk zal dat niet zijn, want het vraagt van mannen én vrouwen dat ze uit hun 'comfort zone' stappen. Maar zoals gezegd: het is straks alle hens aan dek. Handen uit de mouwen dus.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Wil Verschoor, manager programma Participatie en actief burgerschap bij Movisie
Meer mantelzorg en minder kopzorg - 13 oktober 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer