Gezondheid
3 november 2014 | door: Liselotte Meus, derdejaarsstudente sociaal werk, Thomas More

Euthanasie bij minderjarigen is geen kindermoord

Globaal rijzen er vragen nu België als eerste land ter wereld het recht op euthanasie voor minderjarigen heeft goedgekeurd. Maakt dat van Belgen kindermoordenaars?

"Minderjarigen hebben evenveel recht op euthanasie als meerderjarigen"

Sinds 13 februari 2014 is het wetsvoorstel betrekkende euthanasie voor minderjarigen goedgekeurd. Ondanks dit akkoord zijn er nog steeds een groot aantal mensen die geen voorstander zijn van de legalisatie omtrent dit onderwerp. Toch is deze goedkeuring niet slecht, de positieve punten in de verf zetten is dan ook het opzet van dit opiniestuk. Mijn mening klinkt als volgt: "Minderjarigen hebben evenveel recht op euthanasie als meerderjarigen."

 

Tegenstanders gebruiken vooral het agrument dat minderjarigen wilsonbekwaam zouden zijn. Deze visie is ongenuanceerd. Bij volwassenen is de wet al langer goedgekeurd en ook daar is het niet volledig objectief meetbaar of iemand oordeelsbekwaam is. Omwille van die reden is het kort door de bocht om te zeggen dat een persoon vanaf 18 jaar wel oordeelsbekwaam zou zijn, en eerder niet. Door deze nieuwe wet kan er beter rekening gehouden worden met de situatie van de persoon ongeacht zijn leeftijd, in plaats van personen uit te sluiten omwille van leeftijd.

 

Euthanasie vindt ook niet zomaar plaats. Er zijn een aantal strikte voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor men euthanasie mag toepassen. Het moet bijvoorbeeld om een persoon gaan die fysiek ondraaglijk en aanhoudend lijdt. De toestand van de patiënt in kwestie moet medisch uitzichtloos zijn, het gaat dus om een terminale ziekte. Minderjarige terminale patiënten zullen sowieso sterven op jonge leeftijd, ook zij verdienen een kwaliteitsvol levenseinde.

 

Vaak wordt vergeten dat euthanasie een optie is, geen plicht. Niemand wordt ertoe gedwongen en het kan enkel plaatsvinden wanneer de persoon er vrijwillig om vraagt. Het is een nieuw recht dat minderjarigen verkrijgen, het recht om pijnloos te sterven. Een argument dat tegenstanders gebruiken is dat er geen vraag zou zijn bij minderjarigen naar levensbeëindiging. Toch zijn er een klein aantal minderjarigen die te kampen hebben met een terminale ziekte of die fysiek ondraaglijk lijden. Door de nieuwe wet krijgen minderjarigen de vrijheid om zelf te beslissen wat zij als een kwaliteitsvol levenseinde ervaren. Ook al gaat het maar om een handvol personen die gebruik wensen te maken van de wet, zij moeten toch de mogelijkheid krijgen om te kunnen kiezen voor euthanasie.

 

Minderjarigen die voor euthanasie kiezen doen dit nooit alleen. Binnen het proces van de euthanasieaanvraag moet de patiënt voldoende ingelicht zijn over zijn of haar gezondheidstoestand, de levensverwachting en andere medische alternatieven. Er worden drie artsen betrokken binnen het proces en een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog beoordeeld de oordeelsbekwaamheid van de persoon. Als laatste moeten ook de ouders instemmen met het verzoek voor euthanasie. Vooraleer men tot actie kan overgaan, moet er aan strikte voorwaarden voldaan worden. Het is een weloverwogen beslissing van zowel de patiënt, zijn of haar ouders als van professionele artsen. Zeggen dat Belgen kindermoordenaars zijn is bijgevolg kort door de bocht.

 

Hieruit besluit ik dat er geen onderscheid mag gemaakt worden tussen een minderjarige en een meerderjarige wanneer het gaat over het recht op euthanasie. Minderjarigen uitsluiten omtrent dit onderwerp is discriminerend en onethisch. De goedkeuring van deze wet was en blijft een goede beslissing en hopelijk zet het andere landen ook aan om regels en wetten in verband met euthanasie te versoepelen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Liselotte Meus, derdejaarsstudente sociaal werk, Thomas More
Euthanasie bij minderjarigen is geen kindermoord - 3 november 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer