Zorg en Welzijn
11 november 2014 | door: Hilde van Xanten, Senior adviseur Movisie.

Professionals, neem de ruimte in je sociale wijkteam

De hoge case-load en complexiteit van de problematiek maakt het voor veel professionals in sociale wijkteams moeilijk om preventief te werken en buurtkracht te benutten. Wat te doen? Professionals, neem de ruimte in je sociale wijkteam!

"Wijkteams zijn niet proactief genoeg"

Hooggespannen verwachtingen van sociale wijkteams? Jazeker, die heb ik. Ik geloof oprecht in integrale ondersteuning en zorg, dichtbij huis. Ik wil ook af van het gebrek aan slagkracht dat andere vormen van samenwerking nogal eens kenmerkt. Té hoge verwachtingen? Misschien wel. Het is immers lang niet altijd duidelijk wat de teams moeten doen. 

 

Eerst analyse

Veel professionals in wijkteams experimenteren met de handelingsruimte die zij kunnen innemen. Maar zonder heldere analyse van wat er speelt in de wijk en zonder bijbehorende opdracht is het lastig te bepalen wie en wat moeten worden ingezet. Een doel als ‘bevorder de participatie van bewoners in de wijk’ geeft natuurlijk onvoldoende richting om concreet aan het werk te gaan. Het werkt wel als de doelgroep wordt bepaald, bijvoorbeeld: mensen laag op de participatieladder. Dan is het mogelijk om een concreter doel te stellen zoals: minimaal 50 mensen in periode x toeleiden naar vrijwilligerswerk of scholing. En daarna kun je uitstippelen hoe je het gaat aanpakken en kun je gericht menskracht inzetten.

 

Escalaties gaan voor

In oktober 2014 verscheen de publicatie De vormgeving van sociale (wijk)teams. Hierin wordt verslag gedaan van onderzoek in 29 gemeenten. Wat blijkt? Proactieve signalering zit in bijna de helft van de onderzochte gemeenten niet (!) in het takenpakket van de teams. Die teams reageren alleen op hulpvragen van bewoners of naar aanleiding van een melding door een organisatie of iemand uit de sociale omgeving. Vaak gaat het dan om geëscaleerde problematiek waar de professionals veel tijd aan moeten besteden. Vervolgens blijkt er onvoldoende tijd over om aan preventie te werken en kunnen teamleden minder zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijk.

 

Ruimte maken

Ook opvallend: er is slechts beperkte aandacht voor de ontwikkeling van de buurt als geheel, voor de civil society. Eenzelfde bevinding deed Movisie dit voorjaar toen we met sociale professionals de Sociaal Werk in de Wijk-estafette liepen. Als er al medewerkers in de teams deelnemen met kennis van ‘samenlevingsopbouw’, dan blijken zij vaak nauwelijks aan dat werk toe te komen. De vraag die in elk team op tafel zou moeten komen is: gaan we sec voor het aanpakken van individuele problematiek óf maken we als team ook écht ruimte voor het betrekken en steunen van bewoners bij informele zorg, buurthulp en het runnen van wijkvoorzieningen? Wat mij betreft komt deze vraag ook expliciet aan bod in het overleg tussen opdrachtgever en wijkteam. Want veel gemeenten hebben  hoge verwachtingen hierover.

 

Zelf regelen

Sociale professionals willen present zijn, preventie en collectieve oplossingen mogelijk maken. Dus professional: laat je beroepskracht spreken. Ga met je opdrachtgever, bewoners en samenwerkingspartners het gesprek aan over wat je gaat oppakken en wilt bereiken (opdracht) en laat weten hoe je te werk wilt gaan. Maar vertel hen ook hoe je niét wilt werken. Regel experimenteerruimte, voldoende lucht, zodat je als team een werkwijze kunt ontwikkelen die past bij de wijk. Vertel hen wat je bereikt. Maar maak ook duidelijk dat een andere samenleving met meer eigen kracht en buurtkracht er niet zo maar komt; dat er vooral voldoende en duurzaam in geïnvesteerd  moet worden. 

 

Hilde van Xanten is senior adviseur Movisie en programmacoördinator Sociaal Werk in de Wijk. Zij schreef met collega’s de Startmotor sociale wijkteams (november 2014).

Trefwoorden:
Zorg en Welzijn

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Hilde van Xanten, Senior adviseur Movisie.
Professionals, neem de ruimte in je sociale wijkteam - 11 november 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer