Europa
26 november 2014 | door: Jyrki Katainen, EU-Commissaris voor Werkgelegenheid en groei

Investeer in de toekomst van Europa

Een slimme mobilisatie van publieke en private financiering is noodzakelijk, waarbij elke euro uit de overheidsmiddelen wordt gebruikt om nieuwe particuliere investeringen te genereren.

"Nu de staatsschuldencrisis voorbij is, is er behoefte aan een nieuwe impuls voor investeringen"

De voornaamste prioriteit van de nieuwe Commissie is vooruitgang te boeken met een ambitieuze agenda voor banen en groei, en terecht. Volgens de meest recente voorspellingen blijft de groei in de rest van dit jaar zwak, zowel in de EU als in de eurozone. Het tempo van het herstel zal naar verwachting laag blijven en weinig effect hebben op de aanhoudend hoge werkloosheid. En de verzwakking van het Europese concurrentievermogen in de geglobaliseerde wereldeconomie houdt aan.

 

We moeten nu handelen. Nu de staatsschuldencrisis voorbij is, is er behoefte aan een nieuwe impuls die vooral investeringen moet stimuleren. Vooral ook door de crisis is het niveau van de investeringen met ongeveer 430 miljard euro gedaald sinds de piek in 2007 – een daling van 15 %. In sommige lidstaten is die daling nog dramatischer. Een "slimme mobilisatie" van publieke en private financiering is noodzakelijk, waarbij elke euro uit de overheidsmiddelen gebruikt wordt om nieuwe particuliere investeringen te genereren, zonder de staatsschuld te verhogen.

 

Dit nieuwe investeringsoffensief zal niet op zichzelf staan. Beleidsinitiatieven op alle bestuursniveaus zijn vereist om groei en nieuwe banen tot stand te brengen, waarbij aan alle hendels aan de aanbod- en aan de vraagzijde van de economie getrokken moet worden. We moeten de structurele factoren achter de aanhoudend zwakke totale vraag aanpakken, met name investeringen, en tegelijkertijd het concurrentievermogen versterken, de potentiële output mobiliseren en de productiviteitsgrens van Europa verleggen.

 

Het antwoord op de huidige economische uitdagingen kan niet alleen van bovenaf komen. Er is geen "magische kogel" of "groeiknop" waar "Brussel" op kan drukken. Herstel van de welvaart en van het vertrouwen in de Europese samenlevingen zal alleen mogelijk zijn door het combineren van structureel, fiscaal en monetair beleid – op nationaal en op EU-niveau – op geïntegreerde en groeivriendelijke wijze. Het investeringsplan zal hand in hand gaan met deze beleidsdoelstellingen. De ECB heeft al een aantal belangrijke maatregelen genomen om het monetaire beleid te versoepelen en de overgang naar ruimere financiële randvoorwaarden te bevorderen. De bank zal een belangrijke rol blijven spelen bij het ondersteunen van economische activiteit, binnen de grenzen van zijn mandaat en in volledige onafhankelijkheid.

 

De argumenten voor een Investeringsplan voor Europa zijn bekend en duidelijk. De investeringsniveaus in de EU liggen nu 270 tot 340 miljard euro onder wat historisch gezien als een redelijk niveau wordt beschouwd. Een deel van de daling was in feite een correctie van vroegere overinvestering (met name in onroerend goed in sommige landen), maar de najaarsvoorspellingen van de Commissie laten zien dat zwakke investeringen het fragiele herstel van de EU afremmen, met name in de Eurozone. Er is ruim voldoende liquiditeit, maar de publieke en particuliere schuldenlasten blijven groot en beperken de financiële speelruimte van veel actoren. Tegelijkertijd is er veel behoefte aan investeringen en wordt er voor veel economisch levensvatbare projecten naar financiering gezocht.

 

Onzekerheden en risicoaversie onder projectontwikkelaars remmen reële investeringen af. Er is behoefte aan vertrouwen in het algemene economische kader, aan voorspelbaarheid en duidelijkheid met betrekking tot beleidsvorming en regelgeving, aan vertrouwen in het potentieel van de investeringsprojecten die ontwikkeld worden, en aan een risicodragend vermogen om investeringen te stimuleren en particuliere investeerders en projectontwikkelaars tot actie te bewegen. Dit zijn uitdagingen die alle bestuursniveaus moeten aangaan. De EU kan hier een unieke rol spelen met instrumenten als die van de EU-begroting en van de EIB als de bank van de EU. Tegen deze achtergrond bereidt de Commissie samen met de EIB een initiatief ter stimulering van investeringen voor, waarmee 300 miljard euro gemoeid zal zijn over een periode van drie jaar, om noodzakelijke investeringen weer op gang te brengen, met een risicodragend vermogen op belangrijke terreinen als infrastructuur, onderwijs, onderzoek en innovatie, hernieuwbare energie, de digitale economie, en de ontwikkeling van kmo's. In deze context dient regelgeving die een obstakel voor investeringen vormt grondig bestudeerd en zo nodig afgeschaft te worden. Tegelijkertijd moet er meer ruimte komen voor nieuwe ideeën en moet de ontwikkeling van gezamenlijke financiële instrumenten verder vergemakkelijkt worden.

 

Dit initiatief dient te worden ingepast in een bredere strategie om structurele hervormingen door te voeren om terreinen als energie, telecommunicatie en de digitale economie te moderniseren met een ambitieuze internemarktagenda en maatregelen om een unie van kapitaalmarkten te creëren met nieuwe mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid. Bovendien dient dit initiatief voldoende flexibel te zijn om te kunnen beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van verschillende sectoren en regio's. En niet in de laatste plaats kan verantwoordelijk fiscaal beleid, passend gedifferentieerd per land, het herstel ondersteunen door het voor investeringen in een voorspoedige toekomst noodzakelijke vertrouwen in de EU te bevorderen.

 

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentievermogen

 

Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Jyrki Katainen, EU-Commissaris voor Werkgelegenheid en groei
Investeer in de toekomst van Europa - 26 november 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer