Veiligheid
3 december 2014 | door: Johnny B. Patrick Steijn

Hobby-rechercheurs ondermijnen de veiligheid van Zoetermeer

Steeds vaker patrouilleren hobby-rechercheurs in onze straten. Meer ogen en oren is het devies. De vraag is of dat juist niet bijdraagt aan een klimaat waarin burgers zich steeds onveiliger gaan voelen. 
 

"Het wordt tijd dat de gemeente stopt met dit onverantwoorde subsidiecircus"

Het veiligheidsgevoel is onder Zoetermeerders al jaren stabiel. Zo'n kleine 60 procent van de inwoners zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen. De cijfers zijn opmerkelijk, want het aantal strafbare feiten loopt ieder jaar terug. Het is dus objectief gezien steeds veiliger in Zoetermeer. Hoe kan het dan dat de subjectieve veiligheid achterblijft bij de objectieve cijfers? Een van de oorzaken is het Zoetermeerse veiligheidsbeleid. 
 
Het opmerkelijke veiligheidsbeleid dat de gemeente Zoetermeer nu sinds enkele jaren voert, ondermijnt voor een deel de subjectieve veiligheid. Regelmatig blijkt het ‘zero tolerancebeleid’ onschuldige bewoners te treffen en notoire raddraaiers vrij spel te hebben. Het moge duidelijk zijn dat dit het veiligheidsgevoel van Zoetermeerders niet bevordert. Een facet blijft in deze discussie echter onderbelicht. Steeds vaker patrouilleren hobby-rechercheurs in onze straten. Meer ogen en oren is het devies. De vraag is echter of dergelijke maatregelen juist niet bijdragen aan een klimaat waarin burgers zich steeds onveiliger gaan voelen. 
 
Dit laatste is niet ondenkbaar. Een samenleving waarin iedereen elkaar in de gaten houdt zorgt immers voor onderling wantrouwen. Bovendien ziet de gewone man tot zijn frustratie steeds vaker amateur-beambten in plaats van professionals surveilleren. Dit is niet alleen een bijzonder invulling van de maatschappelijke vraag naar meer blauw op straat, maar ook een verkwisting van gemeenschapsgelden. Wie denkt dat ‘vrijwilligers’ van bijvoorbeeld lokale projecten als WAS en WAAKS geen geld kosten komt van een bedrogen kermis thuis. Briefings, portofoons, infrastructuur en ja, soms ook honden, moeten nu eenmaal worden betaald. 
 
In de praktijk blijken deze kansenprojecten vaak subsidieslurpende instituties, waarvan tot op heden niet duidelijk is hoe efficiënt en effectief deze theekransjes functioneren. Daarnaast vindt er niet tot nauwelijks screening plaats, waardoor louche figuren ongezien en ongestoord invloed kunnen uitoefenen op de veiligheidspraktijk. Dit is geen fictie, want zelfs mensen die de Nationale Dodenherdenking verstoren blijken welkom. Het is dan ook niet onbestaanbaar dat deze prestigeprojecten gaan functioneren als een vehikel om ‘vervelende’ buurtgenoten pootje te lichten. De onterechte politieactie tijdens Oudejaarsavond 2012 illustreert waar valse meldingen toe kunnen leiden. 
 
Naast de invloed die deze dotatiegenootschappen op de subjectieve veiligheid kunnen hebben zijn zij ook potentieel ondermijnend voor de objectieve veiligheid. Zij die zich vrijwillig inzetten om de veiligheid in Zoetermeer te vergroten verdienen niets meer dan lof, laat daar geen misverstand over bestaan. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat dergelijke initiatieven bijvoorbeeld een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op mensen uit de sociaaleconomische onderklasse. Wie dit weet kan daar misbruik van maken. Het ontbreken van een adequaat integriteitsbeleid en het recentelijk uitdelen van peperdure winterjassen helpen hier niet bij. 
 
Het wordt tijd dat het gemeentebestuur van Zoetermeer deze poppenkast tegen het licht houdt. Sinds 2001 stromen er belastingencenten naar bijvoorbeeld WAS, terwijl tot op heden niet duidelijk is welk effect zij heeft op de objectieve en subjectieve veiligheid. Helder is wel dat het veiligheidsgevoel van Zoetermeerders sindsdien niet is toegenomen. De gemeente start desondanks vergelijkbare initiatieven, screent haar nieuwe detectives niet en als klap op de vuurpijl mist zij een adequaat integriteitsbeleid. Het wordt tijd dat de gemeente stopt met dit onverantwoorde subsidiecircus!

Trefwoorden:
Veiligheid

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Johnny B. Patrick Steijn
#JeSuisCharlieā€¦ Aptroot - 20 februari 2015
Hobby-rechercheurs ondermijnen de veiligheid van Zoetermeer - 3 december 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer