Politiek
12 december 2014 | door: Ronald Wilfred Jansen, fotograaf, schrijver, publicist

Grootkapitaal corrumpeert de politiek in Nederland

De hoge heren en dames in de politiek met hun lucratieve bezigheden zorgen goed voor hun geldbuidel.

"Vooral sinds de invoering van de Eurozone in 2002 raakte in Nederland de draaideurpoliticus in opmars."

De politiek verandert. In de jaren van Joop den Uyl (1919-1987) (PVDA) hadden de politieke partijen een heldere kleur en namen het op voor de nationale interesses en specifieke belangen van hun achterban. In 2002 wees de toenmalige minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) in een brief aan het parlement er op dat de integriteit van politici onder druk komt te staan als ze nevenfuncties aanvaarden of hiervoor gevoelig zijn. De brief heeft geen resultaat: vooral na de invoering van de Eurozone in 2002 is in Nederland de draaideurpoliticus sterk in opmars. Voor deze bewindspersonen is het ministerschap geen roeping meer maar een opstap voor een carrière binnen Europa en het internationale bedrijfsleven.

 

Er zijn tal van voorbeelden in Nederland. Wouter Bos (PVDA) uitte tijdens zijn Kamerlidmaatschap kritiek op de marktwerking in de zorg maar als adviseur van KPMG was hij voorstander van de privatisering. Na acht jaar als Minister-President verliet Wim Kok in 2002 de politiek. Daarna aanvaardde hij verschillende commissariaten, onder andere bij ING, KLM en Shell. Discussie alom, vooral omdat Kok tijdens zijn politieke carrière de hoge salarissen in het bedrijfsleven ‘exhibitionistische zelfverrijking’ had genoemd en sprak over ‘ordinaire zakkenvullers’. De voormalige staatssecretaris van Defensie Jack de Vries (CDA) promoot als directielid van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton de JSF. Gerrit Zalm (PVDA) is bestuursvoorzitter bij ABN-AMRO en Frans Timmermans is sedert 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie. De volgende stap is dat in Nederland grote bedrijven politieke partijen tijdens hun campagnes financieel gaan lobbyen, hetgeen tot nog meer corruptie zal leiden.  U kunt er gif op innemen dat ook de machtsgeile gelegenheidsmakkers Mark Rutte en Diederik Samsom azen op een lucratieve baan binnen Europa.

 

In Nederland zijn steeds minder politici die de burger ook beschermen tegen de uitwassen van het kapitalisme en liberalisme. Zo blijft Edith Schippers steken in symboolpolitiek en neemt de machtsconcentratie van de zorgverzekeraars toe. En zo zijn er meer organisaties, zoals pensioenfondsen, die voorheen het kapitaal in de gemeenschap staken, maar nu als commerciële bedrijven hun eigen winst centraal stellen.

 

Politici in Nederland die graag bij deze bedrijven willen werken zullen deze bedrijven geen strobreed in de weg willen leggen, hetgeen er toe leidt dat de bewindsvoerders nauwelijks aandacht hebben voor de binnenlandse problemen en de toenemende inkomensverschillen in Nederland en de uitbuiting van onze eigen burgers aan de onderkant van de samenleving wordt getolereerd door het gelegenheidsduo: de PVDA en VVD.

 

Deze belangenverstrengeling leidt bovendien tot corruptieschandalen die onze samenleving miljarden kost. Zo is Louis Hermans (VVD) sedert 2007 lid van de Eerste Kamer, maar was hij tevens president-commissaris en toezichthouder van Meavita, een thuiszorgorganisatie die in 2009 failliet ging na tal van risicovolle beleggingen. De hoge heren en dames in de politiek met hun lucratieve bezigheden zorgen wel voor hun geldbuidel.

 

Ook de salonsocialist Ronald Plasterk (PVDA) ziet anno 2014 niets in het aanscherpen van de regels om de belangenverstrengeling in te dammen.

 

Erg spijtig is dat uiteindelijk Jan met de Pet in Nederland de rekening moet betalen van de corrupte activiteiten van bestuurders in Nederland. Hopelijk kunnen de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen in mei 2015 er een bijdrage leveren aan de bescherming van de democratische rechten van de eigen burgers in Nederland waarbij een belangrijke rol voor de Eerste Kamer is weggelegd om dit in de peiling te houden.

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Ronald Wilfred Jansen, fotograaf, schrijver, publicist
Noodzaak van een Nationaal Kabinet - 12 januari 2016
Grootkapitaal corrumpeert de politiek in Nederland - 12 december 2014
Moderne slavernij in Drenthe - 4 juni 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer