Onderwijs
9 januari 2015 | door: Wilmien J, Haasken-Nobel MA Ed., Regisseur Keerpunt

De deuren voor passend onderwijs zitten op slot

Ondanks de invoering van de Wet op Passend Onderwijs worden leerplichtige kinderen met een stempel bij voorbaat aan de voordeur geweigerd en zitten rechteloos, onnodig en vooral ongezien thuis.

"Scholen mogen hun deuren niet sluiten voor een kind met een stempel zonder het kind te zien."

Het kind zat in de vorige woonplaats op een school voor speciaal basisonderwijs. Voor de basisschool die door de moeder benaderd wordt in de nieuwe woonplaats is dat een reden om de moeder te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO). Deze school ontdekt dat het gaat om een kind met een zogeheten cluster4-indicatie en verwijst de moeder naar het cluster4-onderwijs. Het cluster4-onderwijs wil een dossieronderzoek en vraagt het dossier op bij de school waar het kind nog staat ingeschreven in de vorige woonplaats. Het aangeleverde dossier wordt onvolledig gevonden. Het kínd is niet gezien, alleen zijn stempel en daardoor zit het eenzaam thuis.

 

Uiteindelijk gaat de moeder naar de leerplichtambtenaar. Ook dat biedt geen soelaas, het mailverkeer tussen professionals groeit, het kind zit nog steeds thuis en valt buiten de sociale context. Uiteindelijk meldt de leerplichtambtenaar de leerling bij Keerpunt, een project voor thuiszitters.

 

Keerpunt gekeerd

De regisseur van Keerpunt komt onmiddellijk in actie en realiseert op grond van een toelaatbaarheidsverklaring een inschrijving op een cluster4-school. Echter.... er is geen plek. Ook wordt in een Keerpunttraject per direct een onderwijsgevende ingezet die het kind twee keer per week twee uur onderwijs biedt op de cluster4-school. Samen met de leerplichtambtenaar wordt een huisbezoek afgelegd, de moeder gaat schoorvoetend mee in het traject: haar kind in een taxi naar een school 30 km verderop, is dat echt nodig? En… twee keer per week twee uur onderwijs? Er is geen alternatief: de cluster4-school zit vol en de scholen in de buurt hebben op grond van zijn stempel het kind verwezen naar elders.

 

De onderwijsgevende richt zich op observatie van gedrag en onderzoekt de lees- leervoorwaarden. Het jongetje boekt snel grote didactische vooruitgang, het leert in twee uur voor drie weken. De onderwijsgevende gaat met zijn leerling ook klassen  in en komt na een aantal weken tot de conclusie dat dit kind op een SBO in de buurt van zijn woonplek prima zou kunnen functioneren. Nog een paar weken later oppert de onderwijsgevende dat het kind prima zou kunnen passen op een reguliere basisschool in de buurt van zijn huis. De leerplichtambtenaar, de regisseur van Keerpunt, de onderwijsgevende, ze rammelen aan alle deuren en onderbouwen hun bevindingen met de resultaten van het observatietraject, maar geen deur opent zich voor deze leerling.

 

Passend onderwijs op slot

De rijksoverheid beoogt met passend onderwijs ‘dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden’ [1]. Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen én dat kinderen pas als het niet regulier kán naar een speciale school gaan. Dit alles met het oog op onderwijs waarin iedereen telt meetelt  en ‘uniek ‘ is. Lees de schoolgidsen er maar op na.

 

Alle goede bedoelingen ten spijt gaat er toch iets geheel fout. De deuren voor passend onderwijs zitten op slot: een aangemeld kind wordt afgewezen en komt eerst thuis te zitten op grond van een stempel en vervolgens is er 'nergens plek'.

 

Het is inmiddels januari. Een leerplichtig kind zit rechteloos, onnodig en vooral ongezien thuis omdat scholen de deuren sluiten voor een kind met een stempel. Een leerplichtig kind van net zeven jaar wordt onnodig belemmerd in zijn ontwikkeling door het onderwijs zélf. Hoe kunnen we dat verantwoorden in een land waarin de rechten van het kind heilig zijn?

 

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-vanaf-schooljaar-2014-2015, laatst geraadpleegd 8 januari 2015.

Trefwoorden:
Onderwijs

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Wilmien J, Haasken-Nobel MA Ed., Regisseur Keerpunt
De deuren voor passend onderwijs zitten op slot - 9 januari 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer