Godsdienst
21 januari 2015 | door: Nabila Anwar, student Geneeskunde

Jihad moet met de pen uitgevoerd worden tegen aanvallen van de pen

De zogenaamde moslims die de aanval pleegden op Charlie Hebdo om zogezegd de profeet van Islam te wreken, beseffen niet goed dat zij integendeel zelf de islam hebben aangevallen en de Profeet besmeurd.

"Nergens staat de islam toe dat iemand het heft in eigen handen neemt, iemand verwondt of vermoordt."

De islam die werd onderwezen door de Profeet Mohammed is namelijk volledig in strijd met de “islam” die deze extremisten pretenderen te verdedigen. De daders van deze brutale aanval proberen hun daden te rechtvaardigen in de naam van islam en de Heilige Stichter van islam. Ook moslims die dergelijke aanvallen ondersteunen, goedpraten of door de vingers zien, zijn medeplichtig aan deze misdaad tegen de menselijkheid en hun eigen moslimgemeenschap.

 

Terwijl zij de aanval pleegden, riepen ze ‘Allahoe Akbar’ (namelijk Allah is groot), menend dat hun daden de zegen kregen van Allah. Laat het mij hier duidelijk maken dat dit voor elke rechtgeaarde moslim onaanvaardbaar is. Nergens staat de islam namelijk toe dat iemand het heft in eigen handen neemt of iemand verwondt of vermoordt. Toch deinzen deze zogenaamde moslims er niet voor terug om zulke wreedheden en gruweldaden uit te voeren. Een ware gelovige moet tolerant, liefdevol en respectvol met zijn medemens omgaan, ongeacht ras, stand of geloofsovertuiging.

 

Deze daders noemen zichzelf jihadisten, wat betekent: zij die jihad uitvoeren in de naam van de Islam. Beseffen deze extremisten wel de ware betekenis van jihad? Deze extremistische moslims moeten begrijpen dat vechten in de islam alleen is toegestaan ter zelfverdediging. Dat was de enige context waarin moslims ten tijde van de profeet Mohammed werd bevolen om het zwaard op te pakken, en het was alleen maar in het belang van de verdediging van hun godsdienstvrijheid.

 

In 2015 leven we niet meer in een tijd waarin de Islam wordt aangevallen door het zwaard. Jihad moet met de pen uitgevoerd worden tegen aanvallen van de pen. Dat is precies de jihad die de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, waartoe ik behoor, bevordert. Wij nodigen niet-moslims en moslims uit om samen te komen onder één dak en op die manier alle misverstanden uit te klaren en de vredevolle leer van islam te tonen.

 

Het doden van onschuldige mensen heeft slechts de wreedheid van deze daders bewezen en de barbaarse opvattingen van de geestelijken die hen ertoe aanzetten. Het enige wat ze hiermee bereikt hebben is dat ze meer animositeit hebben opgewekt tussen de Islam en het Westen. Misschien was dit wel hun echte bedoeling dan de islam te verdedigen. Daarom zou ik allen die deze gruweldaad veroordelen willen oproepen om vandaag meer dan ooit samen te staan. Er is een gemeenschappelijke vijand van zowel de moslims als niet-moslims die we met alle democratische middelen moeten bestrijden. Ik heb daarom deze wens: dat deze gruweldaad niet leidt tot meer verdeeldheid en angst maar integendeel iedereen, moslims en niet-moslims, dichter bij elkaar brengt.

 

Ik zou eveneens mijn medeleven willen betuigen aan de familie en vrienden van de slachtoffers.

 

Nabila Anwar

Lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Nabila Anwar, student Geneeskunde
Terrorisme heeft geen godsdienst - 23 november 2015
Jihad moet met de pen uitgevoerd worden tegen aanvallen van de pen - 21 januari 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer