Veiligheid
27 januari 2015 | door: Věra Jourová, Eurocommissaris Justitie, Consumentenzaken, Gender

Het is hoog tijd om de gegevensbescherming te hervormen

Als we de mogelijkheden van de digitale interne markt beter willen benutten, moeten we zonder aarzelen nieuwe regels inzake gegevensbescherming invoeren. Burgers en bedrijven wachten op deze hervorming.

"Nieuwe digitale technologieën kennen geen grenzen, maar dat is nog wel het geval voor onze wetten."

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich snel over de hele wereld: big data, cloud computing, het internet van dingen zijn een werkelijkheid geworden. Maar zijn we daar ook klaar voor? Nieuwe digitale technologieën kennen geen grenzen, maar dat is nog wel het geval voor onze wetten. Als we de mogelijkheden van de digitale interne markt beter willen benutten, moeten we zonder verder uitstel nieuwe regels inzake gegevensbescherming invoeren. Burgers en bedrijven wachten op deze hervorming.

 

Iedereen maakt zich zorgen over de bescherming van zijn persoonlijke gegevens: hoeveel keer per dag worden de gegevens op mijn smartphone gedeeld voor commerciële doeleinden? Bedrijven zijn ook bezorgd over veiligheid: Ze willen de gegevens van hun klanten veiligstellen en het vertrouwen van de consumenten behouden. Alleen op deze voorwaarden zullen particulieren en bedrijven het internet en nieuwe technologieën in hun armen sluiten. Daarom heeft de EU voorgesteld om de regels inzake gegevensbescherming van 1995 te actualiseren. Om de gegevens van de Europese burger veilig te stellen in het digitale tijdperk en om de juiste voorwaarden te creëren voor de voltooiing van de digitale interne markt - een topprioriteit van de Commissie-Juncker.

 

Het Europees Parlement heeft in maart 2014 het hervormingspakket voor gegevensbescherming van de Commissie met overgrote meerderheid gesteund. Nu ligt de bal bij de lidstaten. Zij hebben al belangrijke aspecten van de hervorming goedgekeurd. Zo zullen de EU-regels bijvoorbeeld van toepassing zijn op alle ondernemingen die producten en diensten aanbieden aan Europese consumenten, ongeacht of hun servers zich binnen of buiten de EU bevinden. Nu moeten we de onderhandelingen met succes afronden tegen het einde van 2015.

 

Onze hervorming van de gegevensbescherming omvat voorstellen voor nieuwe regels voor politiediensten en strafrechtelijke autoriteiten wanneer ze gegevens uitwisselen binnen de EU. Dit komt op het juiste moment, niet het minst in het licht van de recente terroristische aanslagen in Parijs. Ik wil dat we onze samenwerking op het gebied van wetshandhaving voortzetten en intensiveren. In dat verband zullen solide regels inzake gegevensbescherming bijdragen tot een meer doeltreffende samenwerking die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

 

In een steeds meer verbonden wereld is het noodzakelijk om het recht op gegevensbescherming ook buiten Europa te waarborgen. Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze "veiligehavenregeling" (om commerciële informatie van ondernemingen in de EU over te dragen aan ondernemingen in de VS die zich houden aan bepaalde regels inzake gegevensbescherming) met de Verenigde Staten echt veilig is. Ik zal ook de onderhandelingen met de VS voortzetten over regels inzake gegevensbescherming bij uitwisseling van gegevens door rechtshandhavingsinstanties. In dit verband moeten Europese burgers hun recht op gegevensbescherming kunnen afdwingen in rechtbanken van de VS.

 

Veiligheid en zakelijke kansen mogen niet ten koste van grondrechten gaan - ze dienen hand in hand te gaan. Met de hervorming van de gegevensbescherming willen we het juiste evenwicht vinden: burgers beschermen en in staat stellen om hun persoonlijke gegevens te beheren, en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting en van de media beschermen en voorspelbare omstandigheden scheppen voor bedrijven op de digitale interne markt.

 

We moeten de lopende onderhandelingen over dit hervormingsproject snel afronden en beginnen met het uitvoeren van de nieuwe regels. De tijd is aangebroken.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Věra Jourová, Eurocommissaris Justitie, Consumentenzaken, GenderMeer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 4
Maak de kop en intro pas als de tekst af is
> Meer